Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Korpus wsparcia seniorów

2 marca 2022, 11:14

Korpus wsparcia seniorów

Korpus wsparcia seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zaprasza mieszkańców Jaworzna w wieku 65 lat i więcej, do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW". W ramach programu mieszkańcy będą mogli skorzystać z codziennej pomocy i wsparcia oraz opieki na odległość z opaską bezpieczeństwa.

W związku z realizacją programu w poniedziałek, 28 lutego 2022 r. w siedzibie Fundacji Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa, odbyło się spotkanie Rady Seniorów z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds.Nadzoru Właścicielskiego Arturem Dzikowskim, Radnymi Miasta Jaworzna oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Seniorzy w ramach programu mogą liczyć na pomoc:

  • w zakresie wspólnego spędzania czasu z wolontariuszami (np. spacery,rozmowy,wspólne sporządzanie posiłków,zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie, itp.).
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  • w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności - gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy - pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
  • w czynnościach dnia codziennego: pomoc w wyprowadzeniu psa, pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas, dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł.

Opaska bezpieczeństwa

Ważną częścią programu Korpus Wsparcia Seniora jest możliwość otrzymania opaski bezpieczeństwa. Jest to urządzenie wyposażone m.in. w sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS i funkcje monitorujące funkcje życiowe (puls, saturację). Posiadanie opaski sprawi, że Senior lub Seniorka będzie czuła się bezpiecznie.

Ważne: Do dnia 15 marca 2022 roku Seniorzy mogą zgłaszać się do MOPS w Jaworznie po opaskę bezpieczeństwa.

Otrzymanie opaski jest bezpłatne. Ilość opasek jest ograniczona! Zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania: (32) 618 18 40 lub dzwoniąc na ogólnopolską infolinię: (22) 505 11 11.