Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nagrody w konkursie GRDPP wręczone

9 marca 2022, 11:12

Uroczystości Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uroczystości Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. Tematem prac była pomoc i działalność wolontariacka. Uczestnicy konkursu mogli również zinterpretować hasło programu "Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy". Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego Marcin Koziarz, złożył w imieniu Prezydenta Miasta Pawła Silberta i jego zastępcy Łukasza Kolarczyka, podziękowania za pracę społeczną i zaangażowanie Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która kończy swoją kadencję.

Gratulacje i podziękowania laureatom konkursu i członkom Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego złożyli również: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki i Radny Rady Miejskiej Maciej Stanek.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody w konkursie fotograficznym pn. "Miasto z pasją". Wyróżnienie w konkursie otrzymali Wojciech Szkółka i Bogdan Stawarz.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Celem działania Rady jest m.in. współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami, opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy czy tworzenie zespołów działających przy Radzie. Ponadto Rada zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego, wyraża opinie w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych i udzielaniem pomocy w przypadku sporów.

Odchodząca Rada działała od 2019 roku. W jej skład weszli: Łukasz Michael przewodniczący Rady, Katarzyna Pokuta, Mirosław Kempka, Anna Kępka, Marcin Otrębski, Anna Lichota, Ewa Zuber, Krystyna Bojęś oraz Mariola Dudek.

Konkurs plastyczny GRDPP

Celem konkursu było rozszerzenie idei wolontariatu, rozwijanie twórczości plastycznej oraz aktywności twórczej, a przede wszystkim alternatywa wobec nudy, alkoholu i środków psychoaktywnych. Dzieci i młodzież mogły wykonać pracę na trzy tematy: "Pomaganie jest cool", "Wolontariat moimi oczami" oraz "Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy".

Jury konkursowe, w składzie: Maciej Stanek - Radny Rady Miejskiej, Łukasz Michael - Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Katarzyna Florek - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie, Krystyna Bojęś - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Aneta Ślusarczyk - członek GKRPA oraz Katarzyna Pokuta z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu - oceniało dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych - przedszkolaki, szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Spośród 317 prac wybrano 20, których autorzy otrzymają wyróżnienia i miejsca na podium. Jury wzięło pod uwagę wykonanie ale przede wszystkich odbiór i przesłanie dzieła.

Konkurs honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.

Lista zwycięzców i wyróżnionych:

I Grupa - przedszkolaki (przedział wiekowy 3-6 lat)

 • Wyróżnienie - Franciszek Pielorz- Przedszkole Miejskie Nr 19,
 • Wyróżnienie - Nela Wojnarowska - Przedszkole Miejskie Nr 7,
 • Wyróżnienie - Hanna Madej - Przedszkole Miejskie Nr 12,
 • Wyróżnienie - Nadia Madyda - Przedszkole Miejskie Nr 1,
 • Wyróżnienie - Hanna Młynarczyk - Przedszkole Miejskie nr 1,
 • Wyróżnienie - Emilia Bołbot - Przedszkole Miejskie Nr 19,
 • Wyróżnienie - Alicja Habowska - Przedszkole Miejskie Nr 18,
 • Wyróżnienie - Alan Kamiński - Przedszkole Miejskie Nr 14.

II grupa - szkoła podstawowa klasy I - III (przedział wiekowy  7-9 lat)

 • I miejsce - Dominika Szot - Szkoła Podstawowa nr 16,
 • II miejsce - Agata Wojnarowska - Szkoła Podstawowa nr 5,
 • III miejsce - Maryla Hezner - Szkoła Podstawowa nr 2,
 • Wyróżnienie - Helena Podyma - Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Wyróżnienie - Weronika Koźmienko - Szkoła Podstawowa nr 16,
 • Wyróżnienie - Nikola Banasik - Szkoła Podstawowa nr 20.

III grupa -  szkoła podstawowa klasy IV - VIII (przedział wiekowy 10-15 lat)

 • I miejsce - Iga Fesper - Szkoła Podstawowa nr 5,
 • II miejsce - Emilia Łysoń - Uniwersytecka Katolicka Szkoła Podstawowa "Kana",
 • III miejsce - Filip Lebuda -Szkoła Podstawowa nr 20,
 • Wyróżnienie - Weronika Urlich - Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Wyróżnienie - Karolina Jach - Szkoła Podstawowa nr 20,
 • Wyróżnienie - Aleksandra Zielonka - Szkoła Podstawowa nr 5.

IV grupa - szkoły średnie (przedział wiekowy powyżej 16 lat)

 • Nie przyznano nagród w tej kategorii wiekowej.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek