Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzniccy strażacy z pomocą dla obywateli Ukrainy

17 marca 2022, 09:36

Jaworzniccy strażacy z pomocą dla obywateli Ukrainy

Jaworzniccy strażacy z pomocą dla obywateli Ukrainy

50 obywateli Ukrainy uciekających przed wojną znajdzie schronienie w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie. Pierwsi uchodźcy zamieszkali już w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Narodowej (obecnie 17 osób). Wsparcie uchodźców, to nie jedyne działania jakie podejmują jaworzniccy ochotnicy. Jednostki przekazały już sprzęt ratowniczy kolegom z Ukrainy. Wraz z Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie oraz miejskimi służbami koordynują prace mające na celu przygotowanie miejsca zamieszkania dla uchodźców.

- Aktualne wydarzenia pokazują, że kolejny raz możemy liczyć na wsparcie i zaangażowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie - mówi Łukasz Kolarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna. - Działania jakie podejmują druhowie z Jaworzna zasługują na wyróżnienie i podziękowanie. Dzięki sprawnemu działaniu miejskich służb - współpracy, zrozumieniu i wsparciu OSP, koordynujemy potrzebną pomoc i zapewniamy opiekę przybywającym do nas rodzinom z Ukrainy. Aktualnie w mieście przebywa blisko 800 obywateli Ukrainy, głównie matek z dziećmi, które znalazły bezpiecznie schronienie w Jaworznie.

Takie działania wymagają przeznaczenia odpowiednich środków, dlatego też Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert zadecydował, że każda z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w Jaworznie otrzyma dodatkowe wsparcie w wysokości pięciu tysięcy złotych z Zarządzania Kryzysowego, na działania prowadzone na rzecz uchodźców. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych, opracowywany jest model finansowania pobytu i opieki uchodźców w remizach OSP.

Baza lokalowa dla obywateli z Ukrainy w strażnicach OSP

Aktualnie 50 miejsc w swoich jednostkach przygotowano w: OSP Dąbrowa Narodowa (20), OSP Ciężkowice (10), OSP Osiedle Stałe (10) oraz OSP Długoszyn (10). Pozostałe jednostki OSP Byczyna i OSP Jeleń aktualnie stanowią wsparcie i zabezpieczenie dla, wielu ważnych, miejskich działań, które ujęte są w systemie zarządzania kryzysowego miasta.

- Strażacy ochotnicy z OSP Dąbrowa Narodowa opiekują się siedemnastoma osobami, które znalazły w strażnicy spokój i bezpieczeństwo, po ostatnich bardzo ciężkich dla nich dniach - mówi Wojciech Łukaszewski Prezes OSP Dąbrowa Narodowa. - Bardzo dużą pomoc w opiece i zapewnieniu dobrych warunków okazują również mieszkańcy dzielnicy, którzy są silnie zaangażowani w pomoc naszym gościom z Ukrainy. Na miejscu dla uchodźców organizowane są zajęcia dla dzieci, gry i zabawy, a nawet pokazy ukraińskich bajek na wieczornych seansach z popcornem.

Kolejną jednostką przygotowaną na przyjęcie rodzin z Ukrainy jest Ochotnicza Straż Pożarna w Osiedlu Stałym.

- Zdajemy sobie sprawę, że przygotowane 10 miejsc dla uchodźców w naszej jednostce jest kroplą potrzeb w morzu ludzkiego nieszczęścia jakie ich spotkało. Warunki spełniają podstawowe potrzeby czyli miejsce do odpoczynku, pełny węzeł sanitarny z szafkami na odzież, kuchnię do przyrządzenia i spożycia posiłków. To jest do ich dyspozycji do czasu gdy podejmą decyzję co dalej zrobić ze swoim życiem - mówi Józef Skulich Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Stałe.

Działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, oprócz koordynacji działań związanych z rozdysponowaniem sprzętu potrzebnego do rozlokowania uchodźców w jednostkach OSP, bierze też czynny udział w transporcie uchodźców z dworca kolejowego w Katowicach do miejsc tymczasowego zamieszkania uchodźców.

- Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie oraz druhowie z jednostek OSP są aktywnie zaangażowani w działania związane z pomocą zarówno uchodźcom jak i strażakom z Ukrainy. Odpowiadając na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, Komenda Miejska PSP w Jaworznie wraz z druhami z jednostek OSP zebrały: hełmy, ubrania specjalne, buty specjalne, węże pożarnicze oraz inny sprzęt pożarniczy, który został przekazany ukraińskim strażakom - mówi Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie bryg. Paweł Żaba. - W ślad za apelem swoją bezinteresowną pomoc w formie darowizn rzeczowych wyraziły również dwie firmy z terenu miasta Jaworzna. Firma „GARBARNIA SZCZAKOWA” S.A. przekazała pięć agregatów prądotwórczych - dwa agregaty Komendzie Miejskiej PSP w Jaworznie, natomiast pozostałe trzy zostały przekazane bezpośrednio przez Spółkę strażakom z Ukrainy. Z kolei firma FUD-MEN Jarosław Fudała, Lucjan Fudała, Leszek Fudała, Marta Fudała Spółka Jawna, przekazała Komendzie Miejskiej PSP w Jaworznie łóżka polowe wraz z materacami, poduszki, śpiwory i koce, które zostały przekazane bezpośrednio do Jednostek OSP, w których przygotowano miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy. Łączna kwota darowizny wyniosła prawie 25 tys. zł.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek