Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Efekty naszej pracy

EFEKTY NASZEJ PRACY

- 2019 -

NAZWA INWESTYCJI JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZDJĘCIE
W Jaworznie ruszyła unikatowa na skalę światową
oraz pierwszy w Polsce projekt naukowo - badawczy
pod nazwą "Opracowanie innowacyjnej metody usuwania
farmaceutyków ze ścieków" - w trakcie
Wodociągi Jaworzno
Boisko Orlik - Górnik w Dąbrowie Narodowej
/Jaworznicki Budżet Obywatelski - budżet ogólnomiejski/
Wydział Inwestycji
Miejskich
Budowa kolumbarium
na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn
- zrealizowane
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Miejskie Centrum Integracji Transportu
- budowa wiat przystankowych
Wydział Inwestycji
Miejskich
Częściowa wymiana stolarki okiennej
w Szkole Podstawowej nr 7
- zakończone
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Rekultywacja istniejącego boiska trawiastego
przy Szkole Podstawowej nr 4
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo
- Wychowawczych
Przebudowa ul. 11 listopada
oraz wybudowanie łącznika z Drogą Krajową 79
/w trakcie/
Wydział Inwestycji
Miejskich
Odcinkowe remonty nawierzchni jezdni na ulicach:
Batorego, Chocimskiej, Hetmańskiej, Katowickiej,
Martyniaków, Matejki, Młynarskiej, Moździerzowców,
Szczakowskiej, Towarowej, Urzędniczej,
Dąbrowskiej bocznej oraz Długoszyńskiej
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Modernizacja Sosiny
/w trakcie/
Wydział Inwestycji
Miejskich
Budowa stanowisk kontenerowych na odpady
przy budynkach komunalnych: ul. Sobieskiego,
ul. Pożarowa, ul. Morcinka, ul. Kolejarzy
oraz remont stanowiska przy ul. Kościuszki
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Miejskie Centrum Integracji Transportu
- budowa parkingu i kładki dla pieszych
Wydział Inwestycji
Miejskich
Przebudowa schodów zewnętrznych
w budynku przy ulicy Północnej 9c
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
 
Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 12
do wymogów ppoż.
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Miejskie Centrum Integracji Transportu
- budowa parkingu rowerowego
Wydział Inwestycji
Miejskich
Start IV etapu 76. Tour de Pologne Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej
/w trakcie/
Wydział Inwestycji
Miejskich
Remonty nawierzchni chodników na ulicach:
Plater, Gagarina, Starowiejskiej oraz
Chopaczówce (JBO)
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchni poliuretanowej
przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie - Bory
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji
Miejskich
Malowanie klatki schodowej i korytarzy
oraz sali ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 9
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Wieżowiec mieszkalno-usługowy "Słoneczna"
- 49 mieszkań na wynajem, osiem kondygnacji,
zadaszone miejsce parkingowe do każdego lokalu
oraz skwer wypoczynkowy ze strefą seniora
i placem zabaw dla najmłodszych
- zrealizowane
Jaworznickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci
wodociągowej w ulicy Tylnej i Kruczej
- zrealizowane
Wodociągi Jaworzno
3. edycja programu "Mieszkanie za remont" Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Zakup trybun mobilnych i sprzętu do wydarzeń
scenicznych dla dzielnicy Ciężkowice
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo
- Wychowawczych
Przebudowa kotłowni i instalacji c.o.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Dni Jaworzna 2019 Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chropaczówka
od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w kierunku rynku w dzielnicy Długoszyn
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Skałka - remont dróg i chodników
- kontynuacja zadania z ubiegłego roku
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 19
- montaż kotła klasy 5
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego
boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy
w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji
Miejskich
 
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci
wodociągowej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa
w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa
systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI"
Wodociągi Jaworzno
Wyposażenie ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 9
w sprzęty do aktywnej rekreacji
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Przebudowa kuchni
w Przedszkolu Miejskim nr 14
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
ul. 3 Maja - wykonanie drogi pożarowej
w rejonie przedszkola na Podwalu
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
 
Kultywowanie folkloru poprzez zakup
strojów krakowskich dla zespołu
śpiewaczego SZCZAKOWIANKI
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Wymiana sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej
w ulicy Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia,
Sulińskiego, Stanisława Kunickiego, Sielec,
Celników - planowane zakończenie 2020 r.
Wodociągi Jaworzno
Przebudowa kuchni
w Szkole Podstawowej nr 8
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Aktywne Dzielnice 2019 Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Osiedle Sobieskiego Górka
- wykonanie drogi dojazdowej
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Parking osiedlowy - zorganizowanie miejsc
parkingowych w pobliżu domu działkowca Jaśmin
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Impreza integracyjna w osiedlu Łubowiec
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Przebudowa placu zabaw
w Przedszkolu Miejskim nr 9
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 3
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo
- Wychowawczych
Planty - zielone centrum Jaworzna
- zrealizowane
Wydział Inwestycji
Miejskich
Budowa windy dla niepełnosprawnego
w budynku przy ul. Gagarina
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Koncert Noworoczny 2019 Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
EKO oświetlenie i monitoring terenu
rekreacyjno-sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 17
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo
- Wychowawczych
Wymiana sieci wod-kan w ulicy Wiosny Ludów
- zrealizowane
Wodociągi Jaworzno
Remont placu apelowego
w Szkole Podstawowej nr 19
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Strefa rekreacji przy blokach Piłsudskiego 42, 44,
Towarowa 69, 77 na osiedlu Podłęże
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji
Miejskich
Święto Rodziny 2019 Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Rozbiórka amfiteatru w Parku
im. Lotników Polskich na Osiedlu Stałym
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Tydzień Seniora 2019 Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkół nr 3
w Jaworznie poprzez stworzenie strefy przedszkolaka
i mini parku doświadczeń
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo
- Wychowawczych
Remont ul. Św. Wojciecha
- zrealizowane
Wydział Inwestycji
Miejskich
ul. Inwalidów Wojennych
- wykonanie nawierzchni przed MDK
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Remont podłogi w sali gimnastycznej  
w I Liceum Ogólnokształcącym
- zakończone
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Wykonanie miejsc parkingowych:
ul. Górników z Danuty,
ul. Koszarowa, ul. Licealna
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Remont posadzek i malowanie korytarza
w Szkole Podstawowej nr 18
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
V edycja Ogólnopolskich
Warsztatów Muzycznych PoluZONE
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Czas na Gruntówki:
ul. Ptasia i ul. Rumiankowa
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 11
wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych
(RPO WSL 2014 - 2020)
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym Szczakowa
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów
znajdujących się na działkach gminnych
(w 2019 roku na zlecenie MZNK w Jaworznie
zlikwidowano 15 wysypisk; łączna masa wywiezionych
odpadów wyniosła 137 ton)
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Zadania związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa,
doposażaniem infrastruktury:
al. Piłsudskiego - wyniesione przejście dla pieszych
ul. Kaczeńców - próg zwalniający
ul. Armii Krajowej - próg zwalniający
ul. Sulińskiego - malowanie barierek
ul. Chocimska - czerwone przejście dla pieszych
ul. Towarowa - konserwacja słupków
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o.
w Szkole Podstawowej nr 5
(RPO WSL 2014-2020)
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Wymiana opraw oświetlenia w 2 salach
w Przedszkolu Miejskim nr 27
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Rynek Kultury w Niedzieliskach
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Wymiana stolarki okiennej
w Przedszkolu Miejskim nr 25
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Zmiana sposobu I i II piętra na sale zajeć
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
- zrealizowane
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Wymiana oświetlenia elektrycznego w kaplicy
na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn
oraz naprawa dachu w kaplicy
i budynku administracyjnym
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
 
Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym
na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn
- zrealizowane
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
 
Prace przygotowawcze do rozbudowy
cmentarza komunalnego Wilkoszyn
(opracowanie dokumentacji budowlanej,
wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
wykonanie podziału działki)
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
 

 

- 2018 -

NAZWA INWESTYCJI JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZDJĘCIE
Modernizacja oczyszczalni Jeleń Dąb
- tym razem zhermetyzowany i odnowiony
zostanie układ mechaniczny i osadowy obiektu
Wodociągi Jaworzno
Wieżowiec mieszkalno-usługowy "Słoneczna" /modernizacja/ Jaworznickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Przebudowa ul. św. Wojciecha
od ul. Północnej do ul. Królowej Jadwigi
oraz ul. Podwale od ul. św. Wojciecha
do ul. 11 Listopada
Wydział Inwestycji Miejskich
Budowa chodników i wyznaczenie
przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania
ulic Księdza Mroczka i Ciężkowickiej
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Nasadzenie zieleni na Plantach Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej nr 17 Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Rewitalizacja terenu przy ul. Grunwaldzkiej 68A
- utworzenie parku kieszonkowego
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16
(dofinansowanei RPO WSL)
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Budowa tężni w GEOsferze Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
IV etap 29. Wyścigu Kolarskiego
"Solidarności" i Olimpijczyków
- 6 lipca 2018 r.
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Remont sanitaraitów w Przedszkolu Miejskim nr 25 Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Rozbudowa systemu uzdatniania wody
na ujęciu J. Dąbrowski w Jeleniu
Wodociągi Jaworzno
Zakup nowego sprzętu dla
Ochotniczych Straży Pożarnych
z Byczyny, Długoszyna, Dąbrowy Narodowej,
Jelenia, Ciężkowic i Osiedla Stałego
/zakupiony został przez miasto
w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości/
Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony
Ludności
Rewitalizacja części Parku
Lotników na Osiedlu Stałym
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Utworzenie Żłobka Miejskiego
- remont budynku przy ul. 3 Maja 16 (PM nr 9)
Miejski Zespół
Obsługi Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
Gminny punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych /PSZOK/
przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16
/w trakcie/
Miejski Zespół
Obsługi Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
Modernizacja części ulic Zalipie i Przepiórek
w ramach programu "Czas na Gruntówki"
/w trakcie/
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Wymiana sieci wodociągowej
w Ciężkowicach /w trakcie/
Wodociągi Jaworzno
Modernizacja Parku Podłęże
/w trakcie/
Wydział Inwestycji Miejskich
"Aktywne Dzielnice"
- cykl 26 pikników, festynów i koncertów
w poszczególnych osiedlach
organizowany w ramach programu
"Jaworzno Wspiera Rodziny"
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu oraz miejskie instytucje
Budowa Jaworznickiego Rynku Kultury i Rozrywki
oraz placu zabaw i siłowni pod chmurką na Niedzieliskach
- Jaworznicki Budżet Obywatelski /w trakcie/
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Rewitalizacja ulicy Żółkiewskiego
/w trakcie/
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Wymiana okien w 29 mieszkaniach gminnych
oraz okien i drzwi w 4 gminnych lokalach użytkowych
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja i rozbudowa systemu
kanalizacyjnego miasta Jaworzna
- faza VI - Byczyna /w trakcie/
Wodociągi Jaworzno
Rekultywacja Sosiny /w trakcie/ Wydział Inwestycji Miejskich
Nowa rewolucyjna taryfa PKM Jaworzno
Od 4 czerwca 2018 r. można kupić bilet roczny
za 180 zł, półroczny za 120 złotych, kwartalny za 90 zł,
a cena biletu miesięcznego zostaje obniżona do 60 zł.
Bilety ulgowe kosztują połowę tych kwot.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Remonty, naprawy i konserwacja placów zabaw
oraz piaskownic administrowanych przez MZNK
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Wymiana sieci wodociągowej
w os. Gigant
Wodociągi Jaworzno
Budowa nowego budynku
Przedszkola Miejskiego nr 24
na Łubowcu /w trakcie/
Wydział Inwestycji Miejskich
Rekultywacja
Rejonu Piłsudski
Wydział Inwestycji Miejskich
Zakup i wymiana 67 sztuk ławek
w parku przy ulicy Pocztowej
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa Obwodnicy Północnej - przebudowa ul. Św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Plac Św. Jana do skrzyżowania z ul. Północną oraz ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. 11 Listopada Wydział Inwestycji Miejskich
Modernizacja i wymiana sieci
wod - kan w os. Jeleń Rynek /w trakcie/
Wodociągi Jaworzno
Malowanie i remont 162 ławek w parkach
i na gminnych terenach zielonych
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa łącznika odcinka Obwodnicy Północnej
- ul. Kamila Wachlowskiego - z ul. Szczakowską
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
Remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 18 Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Wymiana sieci wod-kan
w osiedlu Łubowiec
Wodociągi Jaworzno
Remont eksponatów górniczych na Plantach Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Remont sanitaraitów w Przedszkolu Miejskim nr 18 Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Boisko przy ul. Krakowskiej Wydział Inwestycji Miejskich
Rozbudowa oraz termomodernizacja
Hali Widowiskowo-Sportowej
/w trakcie/
Wydział Inwestycji Miejskich
Odświeżenie czterech pomników
i terenu wokół nich
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
II etap inwestycji osiedle "Sfera"
z 90 mieszkaniami na wynajem
oraz 23 mieszkaniami na własność
Jaworznickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Wymiana sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w os. Stałym - etap III
Wodociągi Jaworzno
Zakończenie pierwszej edycji programu
"Mieszkanie za remont" - podpisano 37 umów
najmu mieszkania gminnego w zamian za
przeprowadzony w nim remont na koszt najemcy
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Montaż tabliczki z rozkładem jazdy w czasie
rzeczywistym w technologii e-papieru
- przystanek URZĄD MIEJSKI w kierunku Byczyny
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Budowa wiat przystankowych
wraz z przebudową zatok autobusowych
oraz przebudowa Placu Górników
z parkingiem rowerowym /w trakcie/
Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa pomieszczeń na sale zajeć
w Przedszkolu Miejskim nr 9
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Pełne wdrożenie do eksploatacji
22 szt. nowo zakupionych autobusów elektrycznych
fot. M. Kowal
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Budowa 24 grobów murowanych
na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa parkingu podziemnego i kładki
przy Hali Widowiskowo-Sportowej /w trakcie/
Wydział Inwestycji Miejskich
Miejskie Centrum Integracji Transportu
- integracja dróg rowerowych
- VELOSTRADA /w trakcie/
Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa części mieszkalnej
na oddziały przedszkolne
- Zespół Szkół nr 3
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Program "Jaworzno Wspiera Rodziny" Urząd Miejski w Jaworznie
oraz miejskie instytucje
"Modernizacja i rozbudowa systemu
kanalizacyjnego miasta Jaworzno
- faza V" /Jeleń łęg/
Wodociągi Jaworzno
Przbudowa kotłowni i instalacji c.o.
w Szkole Podstawowej nr 14
(dofinansowanie RPO WSL)
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Wodny plac zabaw
na Plantach
Wydział Inwestycji Miejskich

Remont i otwarcie Klubu "Senior+"
przy ul. Matejki 24d
Wydział Inwestycji Miejskich

 

- 2017 -

NAZWA INWESTYCJI JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZDJĘCIE
Budowa kolejnego odcinka Obwodnicy Północnej
od ronda przy GEOsferze do skrzyżowania
ul. Szczakowskiej z ul. Chropaczówka /w trakcie/
Wydział Inwestycji Miejskich
I etap inwestycji osiedle "Sfera"
z 84 mieszkaniami
w 9 budynkach na wynajem
Jaworznickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Budowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Uruchomienie nowej pętli autobusowej wraz ze stacją
do ładowania przy Szpitalu Wielospecjalistycznym
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Budowa odcinka Obwodnicy Północnej
od ronda z ul. Chełmońskiego do ul. Św. Wojciecha
wraz z tunelem pieszo-rowerowym
Wydział Inwestycji Miejskich
Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 17
na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 24
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Osiedle przy ul. św. Wojciecha
(17 budynków wielorodzinnych - 139 mieszkań)
Jaworznickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Dąbrowa Narodowa - doposażenie placu zabaw
i siłowni przy ul. Długoszyńskiej
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Szczakowa - montaż urządzeń do gier przy ul. Cichej
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Nowej hala służąca do obsługi
i ładowania autobusów elektrycznych w zajezdni
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Dostosowanie klasopracowni i sanitariatów
dla klas 1-3 Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Instalacja elektronicznego systemu przedpłatowego
do ciepłej i zimnej wody w łazienkach wspólnych
i mieszkaniach w bloku przy ulicy Północnej 9c
połączony z remontem łazienek wspólnych
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej Nr 19
Wydział Inwestycji Miejskich
Remont sali gimnastyczej w Szkole Podstawowej nr 8 Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Uruchomienie nowych linii autobusowych
wraz z utworzeniem nowych przystanków przy ulicach
dotąd niewykorzystywanych przez komunikację
miejską: SZCZOTKI PĘTLA, DĄBROWA NARODOWA BRZOZOWA, DĄBROWA NARODOWA DŁUGA, DĄBROWA NARODOWA SPÓŁDZIELCZA, OSIEDLE STAŁE SEMPOŁOWSKIEJ, OSIEDLE STAŁE ARMII KRAJOWEJ,
PODŁĘŻE TOWAROWA I, PODŁĘŻE TOWAROWA II,
PODŁĘŻE BRODZIŃSKIEGO, PODŁĘŻE FREDRY, KOLEJOWA.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Remont posadzki w kaplicy cmentarnej
na Cmentarzu Komunalnym w Szczakowej
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2
(dofinansowanie RPO WSL)
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 14
(dofinansowanie RPO WSL)
Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowaczych
Osiedle Skałka - strefa sportu i rekreacji
- siłownia zewnętrzna, oświetlenie i monitoring
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
JAV Music Festival Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Remont 22 pustostanów w różnych dzielnicach miasta Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Odbiór pierwszych 13 z 22
zamówionych autobusów elektrycznych
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Remont remizy OSP Osiedle Stałe
w budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 5
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Remont pomnika księdza Stanisława Stojałowskiego
przy Placu Świętego Jana
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa chodnika z kostki betonowej, prowadzącego nad Zalew Sosina wzdłuż ul. Bukowskiej, od wiaduktu, aż do wjazdu nad zalew, o długości ok. 155 metrów. Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Pszczelnik - teren rekreacyjny dla dzieci
przy skrzyżowaniu ul. Jarzębinowej i Wrzosowej
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
W 2017 r. MZNK przeprowadził mniejsze prace remontowe
w budynkach i mieszkaniach komunalnych, takie jak np.
remonty instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,
całkowite lub częściowe remonty pokrycia dachu,
elewacji zewnętrznej, kominów i przewodów kominowych,
naprawy instalacji odgromowej,
przebudowa i odbudowa pieców kaflowych
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Podłęże - wykonanie centrum gier i relaksu
oraz modernizacja nasypu przy targowisku Manhattan
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Remont ul. Sobieskiego
z budową ronda przy
ul. Bukowskiej i ul. Płetwonurków
- Szczakowa / Pieczyska
Wydział Inwestycji Miejskich
Nowa nawierzchnia asfaltowa
na ul. Dąbrowskiej - Dąbrowa Narodowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Jeleń - plac zabaw przy zegarze słonecznym
- przy ul. Celników
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa fontanny w parku
kolejarzy w Szczakowej
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Zagospodarowanie obszaru
objętego Parkiem Chrząstówka
Wydział Inwestycji Miejskich
Byczyna - park zabaw i siłownia
pod chmurką przy LKS Zgoda Byczyna
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Start peletonu 74. Tour de Pologne
z jaworznickiego rynku
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I - budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku) Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Nowa nawierzchnia jezdni na ul. Matejki
- dojazd do bloków w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 (Centrum)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wykonanie ponad 400 - metrowego ciągu asfaltowego nad Zalewem Sosina, od parkingu przy wjeździe od ul. Bukowskiej do jazu piętrzącego wodę (mostku) Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Naprawa i malowanie
ławek parkowych
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Rewitalizacja (remont nawierzchni jezdni wraz z remontem, ewentualnie dobudową chodnika) ul. Leśnej na odcinku od ul. Fredry do ul. Moniuszki na Podłężu Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana nawierzchni jezdni odcinka
ul. Martyniaków w rejonie
skrzyżowania z ul. Moniuszki
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
II edycja jaworznickiego
"Tygodnia Seniora"
Urząd Miejski
oraz
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Wymiana nawierzchni jezdni
odcinka ul. Promiennej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Byczyna
- VI faza projektu "Modernizacja i rozbudowa
systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna"
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Wymiana nawierzchni jezdni
odcinka ul. Wysoki Brzeg
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana nawierzchni jezdni
odcinka ulic Ariańskiej - Wróblewskiego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana nawierzchni jezdni
odcinka ul. Parkowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana sieci wod-kan na os. Stałym
w ulicy Langego, Sempołowskiej, Starowiejskiej.
Nowa sieć sanitarna w ulicy Klonowej i Jaśminowej,
a także sieć wod-kan do budynków oświaty
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Wykonanie nawierzchni asfaltowej
na ul. Kunickiego w Jeleniu,
w ramach programu "Czas Na Gruntówki"
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wykonanie nawierzchni asfaltowej
na bocznym odgałęzieniu ul. Sielec w Jeleniu,
w ramach programu "Czas Na Gruntówki"
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na bocznym
odgałęzieniu ul. Herbowej w Jeziorkach,
w ramach programu "Czas Na Gruntówki"
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na bocznym
odgałęzieniu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej,
w ramach programu "Czas Na Gruntówki"
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na bocznym
odgałęzieniu ul. Pawiej na Warpiu,  
w ramach programu "Czas Na Gruntówki"
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wdrożenie systemu wnoszenia opłat za przejazdy
autobusami przy wykorzystaniu zbliżeniowych
kart płatniczych - Open Payment System
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na bocznym
odgałęzieniu ul. Moździerzowców na Borowcu,
w ramach programu "Czas Na Gruntówki"
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana sieci wod-kan w dzielnicy Łubowiec
w ulicach Wyspiańskiego, Łubowiec,
Sucharskiego, Hałdy oraz Wybickiego
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Remont pomieszczeń użytkowych
w budynku Klubu "Szczak"
przy ul. Górnośląskiej 1
- Góra Piasku
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na bocznym
odgałęzieniu ul. Starowiejskiej na Dąbrowie Narodowej,
w ramach programu "Czas Na Gruntówki"
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
 
Rewitalizacja (remont nawierzchni jezdni
wraz z remontem, ewentualnie dobudową chodnika)
ul. Sulińskiego od wjazdu do kopalni
do okolic zatoki autobusowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
II edycja jaworznickiego
"Święta Rodziny"
Urząd Miejski
oraz
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Montaż oświetlenia
na ul. Drozdowej w Ciężkowicach
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana nawierzchni jezdni
na odcinku ul. Jagiellońskiej w Szczakowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana nawierzchni jezdni
na odcinku ul. Reja w Starej Hucie
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina - zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów - etap I - wykonanie nawierzchni parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od wjazdu na teren Ośrodka z ul. Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni - 5000 m. Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Uruchomienie oficjalnej aplikacji
kiedyPrzyjedzie.pl na urządzenia mobilne
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni na przedłużeniu ul. Dembowskiego w Pieczyskach, prowadzącym nad Zalew Sosina w ramach programu Czas na Gruntówki. (Droga technologiczna w związku z przebudową okolic Zalewu) Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Przystanek "Galmany" (Warpie)
- nowa wiata przystankowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Budowa 20 grobów dwupoziomowych
na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Przystanek "Szczakowska", kier. Centrum
- nowa wiata przystankowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Przystanek "Szczakowa Kościół"
- nowa wiata przystankowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Przystanek "Pieczyska Centrum Nurkowe"
- nowa wiata przystankowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Przystanek "Szczakowa Cmentarz"
- nowa wiata przystankowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Przystanek "Szpital Pętla"
- nowa wiata przystankowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów

- 2016 rok -

NAZWA INWESTYCJI

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

ZOBACZ INWESTYCJĘ

Budowa kolejnego odcinka Obwodnicy Północnej miasta od ronda Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Chełmońskiego Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa i modernizacja ul. Chełmońskiego od ronda z Obwodnicą Północną do ronda z ul. Drabika Wydział Inwestycji Miejskich
Rozpoczęcie testów nowatorskiej tabliczki
przystankowej w technologi e-papieru
na przystanku Pechnik
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Modernizacja parkingu przy Szpitalu Miejskim Wydział Inwestycji Miejskich
Budowa łącznika Drogi Krajowej 79 od Alei Tysiąclecia do ul. Grunwaldzkiej Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa Drogi Krajowej 79 do granicy Jaworzna w dzielnicy Cezarówka Wydział Inwestycji Miejskich
I edycja jaworznickiego
"Tygodnia Seniora"
Urząd Miejski
oraz
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Przebudowa i modernizacja ul. Olszewskiego Wydział Inwestycji Miejskich
Remont gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ulicach: O. Langego 18/5, Północnej 9c/1, K. Pniaka 10/4, Azot 1/109, Matejki 24b/18, Matejki 40/4, Północnej 9c/16, Północnej 9c/41, Zubrzyckiego 35/1, Kościuszki 10/16, Kolejarzy 79/1, Kolejarzy 79/5, Kolonia Ryszard 4/2, Pożarowej 2/3, Inwalidów Wojennych 1/18, Gwarków 15/13, Gwarków 15/18, 700 Lecia 12/3, Dwornickiego 3/16, Dwornickiego 4/1, Sulińskiego 43/420, Chopina 9/14, Chopina 9/19, Chopina 9/31, Glinianej 10/11, Parkowej 13/3, Jagiellońskiej 19/1 Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Przebudowa i modernizacja ul. Fabrycznej Wydział Inwestycji Miejskich
Rozpoczęcie testów chińskiego autobusu
elektrycznego z wymiennymi bateriami
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Przebudowa i modernizacja ul. Działkowej Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa i modernizacja ul. Bogusławskiego Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa i modernizacja ul. Farnej Wydział Inwestycji Miejskich
Światowe Dni Młodzieży 2016 Urząd Miejski
oraz
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Remont instalacji elektrycznej
w gminnych budynkach i lokalach mieszkalnych
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa Rynku w osiedlu Byczyna
w ramach zadania "Miasto Siedmiu Rynków"
Wydział Inwestycji Miejskich
I edycja jaworznickiego
"Święta Rodziny"
Urząd Miejski
oraz
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Budowa Rynku w osiedlu Jeleń
w ramach zadania "Miasto Siedmiu Rynków"
Wydział Inwestycji Miejskich
Rozbudowa Ośrodka Edukacji
Ekologiczno-Geologicznej "GEOsfera"
Wydział Inwestycji Miejskich
Częściowa przebudowa budynku
przy ulicy Górnośląskiej 1
- remont pomieszczeń Klubu MCKiS
Szczak oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej filia Góra Piasku
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja źródła ciepła w budynku
siedziby eM Band’u przy ul. Szczakowskiej
Wydział Inwestycji Miejskich
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. "Smużyny"
w dzielnicy Byczyna - Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Modernizacja boiska sportowego na Borach
zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Tetmajera i ul. Niemcewicza
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej Nr 18
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Rozbudowa boiska piłkarskiego
w obszarze sportowo-rekreacyjnym Gigant
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Zwiększenie częstotliwości
kursowania linii 307
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Modernizacja boiska do koszykówki
i siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 9
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Remont czterech punktów poboru wody
na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn
oraz czterech punktów poboru wody
na Cmentarzu Komunalnym Szczakowa
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Budowa siłowni plenerowej zlokalizowanej
przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i ul. Poniatowskiego
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Budowa siłowni pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego
wraz z doposażeniem boiska do piłki ręcznej i koszykówki
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Reforma komunikacji nocnej
wraz z uruchomieniem linii N2
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Modernizacja boiska do piłki siatkowej
oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu z oświetleniem oraz budowa terenu do jazdy na rowerze przy Szkole Podstawowej Nr 1
 
Wydział Inwestycji Miejskich
Remont ciągu pieszego w osi cmentarza,
placu przed kaplicą cmentarną
oraz schodów na terenie
Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
"Strefa rekreacji Sobieski-Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw" - przy ul. Sulińskiego - Jaworznicki Budżet Obywatelski Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Plac zabaw w dzielnicy Koźmin
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Ochotnicza Straż Pożarna
Długoszyn - budowa garażu
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
"Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jaszuńskiego"
- rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu
oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż
urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 22
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Termomodernizacja budynku głównego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu
- etap I - wymiana stolarki okiennej
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Strefa sportowo-rekreacyjna "Skałka"
(plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) - etap I
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych  
Wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły
na ścianie ZSP 3 przez jaworznickich artystów
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Kolejny etap remontu i termomodernizacji
OSP Byczyna przy ul. Kaczeńców 1
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa placu zabaw dla dzieci
przy Szkole Podstawowej Nr 15
im. Jana Brzechwy w Jaworznie
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem, odcinek od skrzyżowania z ulicą Drabowe Bagno do skrzyżowania z ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej o długości 581,30 m. Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Leśnej - od skrzyżowania
z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Fredry - Podłęże
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Armii Krajowej od strony
ul. Sempołowskiej i Klonowej przy budynku nr 7
- Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Integracja rozkładów jazdy i wyszukiwarki
połączeń PKM Jaworzno z mapami Google
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Modernizacja ul. Warskiego
- wzdłuż bloków nr 2 - 4 - Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana stolarki okiennej oraz dwóch sztuk drzwi
w budynku użytkowym (budynek główny)
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu przy ul. Celników 3
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja ul. Powstańców Śląskich
- wzdłuż bloków nr 12-14-16 - Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Tuwima - OTK Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Granitowej - Gigant Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Łącznik ulic Granitowej i Diamentowej - Gigant Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Kolejny etap rozbudowy remizy
OSP Osiedle Stały
przy ul. Inwalidów Wojennych 5
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja ul. Diamentowej - Gigant Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Polowej - Śródmieście Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Przebudowa ul. Północnej od ul. Wysokiej
do ul. Bohaterów Getta na długości 330 m - Warpie
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Budowa systemów alarmowych
i monitoringu w remizach
OSP w Jaworznie
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Przebudowa ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na długości 1600 m
- od skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha do ronda
przy ul. H. Kołłątaja - Śródmieście
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Przebudowa ul. 700-lecia na odcinku
od ul. Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania
z ul. Stanisława Kunickiego na długości 283 m (Jeleń)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Armii Krajowej - przy bloku nr 8
- Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Na Błoniach - sięgacz pomiędzy
budynkami nr 17 a 19 - Jeleń
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Na Błoniach - sięgacz pomiędzy
budynkami nr 15 a 13 - Jeleń
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Na Błoniach - sięgacz pomiędzy
budynkami nr 5 a 7 - Jeleń
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Termomodernizacja budynku, adaptacja poddasza
na cele mieszkalne, wykonanie węzłów sanitarnych,
rozbiórka wolnostojących ubikacji przy ul. Solskiego 4
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Na Błoniach - sięgacz pomiędzy
budynkami nr 1 a 3 - Jeleń
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Garbarska - Góra Piasku - Borowiec
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Smolna - Góra Piasku - Borowiec
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Doposażenie istniejących placów zabaw
zrealizowanych w ramach Jaworznickiego
Budżetu Obywatelskiego położonych w Jaworznie
przy ul. Pszczelnik, ul. Kosów, ul. Tetmajera
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Nowotki - Dąbrowa Narodowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Paprotki - Koźmin
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Wyspiańskiego - odcinek łączący Strefę Przemysłową
ze starym przebiegiem - Dąbrowa Narodowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej - ul. Wyspiańskiego
- boczne odgałęzienie na wysokości budynku nr 3A
do połączenia z ul. Katowicką - Dąbrowa Narodowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Bystra - Ciężkowice
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Doposażenie placu zabaw
w Osiedlu Łubowiec
- rejon ul. Zubrzyckiego
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Zygmunta Augusta - Ciężkowice
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Łąkowa - Ciężkowice
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Filaretów - sięgacz pomiędzy
budynkami nr 7 - 9  Ciężkowice
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Filaretów - sięgacz pomiędzy
budynkami nr 15 - 17 - Ciężkowice
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Filaretów - sięgacz pomiędzy
budynkami nr 21 - 23 - Ciężkowice
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Żeńców - Ciężkowice
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Drzewianki boczna - Podwale
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Doposażenie siłowni zewnętrznej
w osiedlu Szczakowa
- rejon ul. Kościuszki
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja drogi gruntowej
- ul. Wczasowa - Pieczyska
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Promienna
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Gwardii Ludowej - Jeziorki
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Jaśminowa - wzdłuż bloków nr 9-15
- Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Starowiejska - od ul. Armii Krajowej
do wyniesionego przejścia - Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Oskara Langego - od ul. Armii Krajowej
do Przedszkola Miejskiego nr 2 - Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Armii Krajowej - od ul. Starowiejskiej
do ul. Sempołowskiej - Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Warskiego - wzdłuż bloków nr 6-12
- Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Warskiego - wzdłuż bloków nr 5-7-9 - Osiedle Stałe
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Licealna - od ul. 11 Listopada do Liceum - Podwale
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Licealna - przy bloku nr 4 - Podwale
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Licealna - przy bloku nr 10 - Podwale
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Północna - droga dojazdowa wraz z parkingiem
przy MZNK, PUP i ZSP nr 3 - Warpie
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remonty cząstkowe nawierzchni
- ul. Wyspiańskiego - od ul. Katowickiej
do ul. Wybickiego - Dąbrowa Narodowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Katowicka - remont parkingu
za przystankiem w kierunku Centrum - Łubowiec
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Zubrzyckiego - remont parkingu
przy bloku nr 17 - Łubowiec
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Zubrzyckiego - remont parkingu
pomiędzy budynkami nr 29 i 31 - Łubowiec
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Towarowa - remont parkingu
przy bloku nr 42 - Podłęże
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Ławczana - remont parkingu nr 1 - Podłęże Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Ławczana - remont parkingu nr 2 - Podłęże Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Ławczana - remont parkingu nr 3 - Podłęże Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Piłsudskiego - remont parkingu
przy bloku nr 82 - Podłęże
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Piłsudskiego - remont parkingu
przy bloku nr 84 - Podłęże
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Piłsudskiego - remont parkingu
za przychodnią - Podłęże
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Piłsudskiego - remont parkingu  
przy budynku nr 39 - Podłęże
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Ul. Piłsudskiego - remont parkingu
przy bloku nr 41 - Podłęże
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Deptak im. Zdzisława Krudzielskiego
- kontynuacja zadania z poprzedniego roku
na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Pochyłej
wraz z oświetleniem (we współpracy z Tauron)
- Szczakowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont schodów terenowych na przedłużeniu
ul. Pochyłej do kładki dla pieszych
nad potokiem Kozi Bród - Szczakowa
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont schodów przy "kostkach" w rejonie
przystanku Urząd Miejski k. Chrzanów - Śródmieście
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - łącznika od ul. Zubrzyckiego
do ul. E. Plater między blokami nr 17,21,23, 25, 27
a domkami jednorodzinnymi nr 7, 5, 3 - Łubowiec
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont schodów przy ul. Czwartaków - Łubowiec Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont schodów przy ul. Krasickiego - OTK Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont wiaduktu nad torami przy DB SCHENKER
- w zakresie nawierzchni jezdni, ogrodzenia,
naprawa elementów pomostu obiektu oraz
remont schodów terenowych
(nie obejmuje podwyższenia nośności)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - ul. Grunwaldzka
- od ul. Cegielnianej do nr 242
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - ul. Biała Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - ul. Starowiejska Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - łącznik ulic
E. Plater i Zubrzyckiego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - ul. Zubrzyckiego
- remont chodnika
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - ul. Zubrzyckiego - remont
chodnika wraz z dojściem do Przedszkola nr 24
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - rejon ul. Kalinowej
i Starowiejskiej przy stanowiskach kontenerowych
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - łącznik ulicy Wróblewskiego
z Deptakiem im. Zdzisława Krudzielskiego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - ul. E. Plater Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - ul. Wiosny Ludów
- remont chodnika
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont chodnika - ul. Zubrzyckiego
- remont chodnika
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont miejsc postojowych
- ul. Inwalidów Wojennych
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont miejsc postojowych
- ul. Nauczycielska
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont miejsc postojowych
- ul. ks. Mroczka
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Findera - nawierzchnia z kostki Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Sosnowa - remont nawierzchni jezdni Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Szczotki - remont nawierzchni jezdni Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Biała - remont nawierzchni jezdni Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Drabowe Bagno
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Owocowa
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kosmonautów
- modernizacja drogi guntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Olbrachta boczna
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Żniwna
- modernizacja drogi guntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Łącznik ulic Kruka - Ludowa
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Filaretów od nr 8 do nr 20
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wakacyjna
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Traugutta
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Robotnicza
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kaczeńców boczne odgałęzienie
- modernicazja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego
miasta Jaworzno - faza V - dotyczy m.in. budowy
kanalizacji w dzielnicy Jeleń Łęg
oraz w ulicach: Śląskiej i Paderewskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kaczeńców - do ul. Krakowskiej
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Jasińskiego boczne odgałęzienie
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Północna - odcinek gruntowy
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Ciemna
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Budowa nowego układu sanitarnego
w ulicy Krakowskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej,
1 Maja, Rodziewiczówny, Pstrowskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
łącznik ul. Wróblewskiego
z Deptakiem im. Zdzisława Krudzielskiego
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Zakup mobilnego system do płukania
i dezynfekcji sieci (SPiD),
zwany potocznie "ozonatorką"
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Filmatów boczne odgałęzienie
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wyzwolenia
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Długosza
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Struga - Kolorowa
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Budowa kanalizacji sanitarnej
na odcinku 300 metrów
- od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówki
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
łącznik ulic: Bielany - Stroma Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Rutkowskiego
- remont drogi po powierzchniowym utrwaleniu
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Olszewskiego
- remont parkingów
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Szczakowska
- remont parkingu
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wilcza 22
- remont parkingu
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wilcza 30
- remont parkingu
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont kładki nad rzeką Kozi Bród
w rejonie schodów przy ul. Pochyłej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Zakup nowej centrali telefonicznej, która oprócz
obsługi większej ilości połączeń, umożliwia
automatyczne przekazywanie informacji
na temat prowadzonych prac remontowych
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury
- rewitalizacja przestrzeni
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
     

- 2015 -

NAZWA INWESTYCJI JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZOBACZ INWESTYCJĘ
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego
miasta Jaworzna - faza II. Jej kluczowym punktem
była modernizacja oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb.
W ramach tego zadania wybudowano 14 km nowej kanalizacji
sanitarnej dla blisko 500 posesji w dzielnicach Bory i Warpie.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej, o pow. 40m x 20m, wraz z podbudową
elastyczną - przy Gimnazjum Nr 2 (Stara Huta)
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych
- ul. Kalinowa i ul. Cyprysowa
Wydział Inwestycji Miejskich
Budowa skateparku Bory
- ul. Tetmajera
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Start peletonu 72. Tour de Pologne
z jaworznickiego rynku
Miejskie Centrum
Kultury i Sportu
Nowa funkcja w automatach biletowych
(możliwość kodowania zakupionych
w sklepie internetowym biletów okresowych)
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Plac zabaw przy ulicy Nauczycielskiej
- przy Zespole Szkół nr 1
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Modernizacja Oczyszczalni
Ścieków - Jeleń Dąb
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Wielofunkcyjny plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 19 na Jeziorkach
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Rodzinny kompleks - plac zabaw z siłownią pod chmurką
- przy boisku LKS Ciężkowianka w Ciężkowicach
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Budowa ogrodzenia placu zabaw
przy ul. Broniewskiego (Podwale)
oraz dodatkowych urządzeń zabawowych
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Wielofunkcyjne boiska - Etap I - przy ul. Spółdzielczej 9
obok Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Narodowa
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Monitoring centrum Długoszyna i boiska szkolnego
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie
wraz z ogródkiem zabaw dziecięcych
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM  
Plac zabaw przy ul. Jaszuńskiego
w Długoszynie - Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Rewitalizacja kortu tenisowego
na boisko przy ul. Przemysłowej (Pieczyska)
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Wyginaj Śmiało Ciało - siłownia na wolnym powietrzu
-  ul. Marmurowa w sąsiedztwie bloków TBS (Gigant)
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Remonty mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego pod adresami: ul. Broniewskiego 3/15, ul. Gagarina 2/11, ul. Kościuszki 12/2, ul. Armii Krajowej 1/34, ul. Kościuszki 6/31, Północna 9c/81, Chopina 91/1, Azot 1/11, ul. Broniewskiego 3/44, ul. Młyńska 2/6, ul. Szymanowskiego 2/6, ul. Licealna 4/32, ul. Licealna 6/32, ul. Boczna 2/38, ul. Matejki 24h/33, ul. Nosala 4/17, ul. Nałkowskiej 10/19, ul. Sulińskiego 43/10, ul. Sulińskiego 43/316, ul. Sulińskiego 43/415, ul. Północna 9c/9, ul. Północna 9c/12, ul. Północna 9c/18a, ul. Północna 9c/19, ul. Północna 9c/26, ul. Północna 9c/34, ul. Północna 9c/40, ul. Poniatowskiego 2/8, ul. Inwalidów Wojennych 1/26, ul. Jaśminowa 15/47, ul. Wita Stwosza 4/22, ul. Matejki 26/2, ul. Poniatowskiego 2/6, ul. Poniatowskiego 2/14, ul. Solskiego 2/6 Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Obszar sportowo - rekreacyjny przy Osiedlu Gigant
- przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Monitoring placów zabaw w SP 9 (Góra Piasku)
z możliwością podglądu
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Modernizacja boiska sportowego na Górze Piasku
- skrzyżowanie ul. Słonecznej i Zdrowia
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Budowa dróg gminnych w ramach programu
"Infrastruktura służąca przedsiębiorcom
- strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I, II, Jan Kanty"
w ramach projektu kluczowego dla województwa śląskiego - GBŚ
Wydział Inwestycji Miejskich
Plac zabaw przy ul. Kosów w Jeleniu
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Modyfikacja taryfy biletowej wprowadzająca
do obiegu wyjątkowo korzystny cenowo
dla pasażerów bilet dzienny.
Klienci PKM Jaworzno odtąd mogą podróżować za 5 zł
(2,5 zł ulgowy) wszystkimi autobusami nieograniczoną
ilość razy w ciągu dnia
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Strefa rekreacyjna Jeleń
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Budowa dwóch odcinków dróg lokalnych,
połączenie strefy Przemysłowej
z ul. Plater i ul. Nowowiejską
Wydział Inwestycji Miejskich  
Boisko wielofunkcyjne 16x32m
o nawierzchni poliuretanowej
przy ul. Zubrzyckiego (Łubowiec)
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejskie Centrum Kultury
i Sportu
     
Wprowadzenie usługi
e-faktura w MPWiK
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Niedzieliskach
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Zielone Jaworzno - zagospodarowanie
terenów zielonych - Planty
Wydział Inwestycji Miejskich
Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
w Gimnazjum Nr 5 na Osiedlu Stałym
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Likwidacja barier architektonicznych poprzez   
budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich przy
Gimnazjum Nr 5 w Osiedlu Stałym
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Bezpieczne Osiedle - Monitoring
przestrzeni publicznej (Osiedle Skałka)
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM  
Budowa trybun przy boisku Szkoły
Podstawowej Nr 16 (Podwale)
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Przebudowa i modernizacja
dróg gminnych - ul. Wiejska
Wydział Inwestycji Miejskich  
GEOsfera - budowa boiska
do plażowej piłki siatkowej
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Likwidacja zbiorników bezodpływowych
i budowa przyłączy do kanalizacji miejskiej
w budynkach przy ul. Mroczka 49, Dąbrowskiego 19,
Mroczka 51, Ciężkowickiej 68, Lipowej 13
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modernizacja ujęcia
głębinowego "Galmany"
- Warpie
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Plac zabaw dla dzieci w Parku Podłęże
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa i modernizacja dróg
gminnych - ul. Jaworznicka
Wydział Inwestycji Miejskich
Budowa placu zabaw w Parku Lotników
na Osiedlu Stałym - II etap
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Modyfikacja taryfy biletowej nadająca dzieciom
z jaworznickich rodzin wielodzietnych dodatkowe
uprawnienia. Wszyscy pasażerowie otrzymali z kolei
możliwość bezpłatnego podróżowania wszystkimi
autobusami spółki w dniu 1 listopada
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Plac zabaw w dzielnicy Pszczelnik
(okolice ulic: Pszczelnik i Hibnera)
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Przebudowa przepompowni
ścieków Siłownia II
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Plac zabaw z siłownią na powietrzu
- okolice ul. Wąskiej i ul. Kościuszki
(Szczakowa) - Jaworznicki Budżet Obywatelski
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Przebudowa i modernizacja dróg
gminnych - ul. Inwalidów Wojennych
Wydział Inwestycji Miejskich  
Centrum sportowe dzielnicy przy SP 1 w Śródmieściu
(koszykówka, siatkówka, biegi, skok w dal,
tor przeszkód wraz z infrastrukturą dodatkową)
- Jaworznicki Budżet Obywatelski
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Jasińskiego od ul. Żukowa
w kierunku ul. Tulipanowej (Byczyna)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
MTdA Etap VI - ul. Krakowska z kładką,
ul. Czysta, ul. Chrzanowska
Wydział Inwestycji Miejskich  
łącznik ul. Kaczeńców i ul. Pszenicznej
z bocznym odgałęzieniem (Byczyna)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont termomodernizacja remizy
OSP Byczyna przy ul. Kaczeńców 1
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Przebudowa sieci wod-kan. w Os. Stałym - zmodernizowanie
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w takich ulicach jak:
Aleja Tysiąclecia, Powstańców Śląskich, Janusza Kusocińskiego,
Partyzantów, Wyczółkowskiego, Radosnej, Marii Curie-Skłodowskiej, Łukasiewicza, Hanki Sawickiej, Morcinka, Powstańców Śląskich, Warskiego oraz Oskara Langego.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Pszeniczna - od łącznika
do budynku nr 35 (Byczyna)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wdrożenie do eksploatacji jednego
z pierwszych w Polsce autobusów elektrycznych
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
ul. Kaczeńców boczne odgałęzienie przy
skrzyżowaniu z ul. Korczyńskiego (Byczyna)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
wraz ze skrzyżowaniem ul. Św. Wojciecha
z pl. Św. Jana
Wydział Inwestycji Miejskich  
ul. gen. Żukowa od ul. Krakowskiej (Byczyna)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Modrzewiowa od lasu do granicy
zabudowań (Byczyna)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Remont placów zabaw i piaskownic
administrowanych przez MZNK w Jaworznie
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicy Wiosny Ludów - Jeleń
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Korczyńskiego - od ul. Dębnickiej
do ul. Rumiankowej - 115 m (Byczyna)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Zwiększenie o 9,5 proc. liczby kursów autobusów,
m.in. przedłużenie linii A do Chrzanowa
i uruchomienie linii 350
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
ul. Korczyńskiego - od ul. Dębnickiej
do ul. Rumiankowej (Byczyna)
- remont ciągu pieszego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wydział Inwestycji Miejskich  
Korekta skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej,
ul. Katowickiej, ul. Wojska Polskiego
- Osiedle Stałe
Wydział Inwestycji Miejskich
Przebudowa ul. Wiosny Ludów
i ul. Banasika (Jeleń)
Wydział Inwestycji Miejskich  
Przebudowa kanalizacji
w osiedlu Szczakowa
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Astrów (Byczyna) - wykonanie nawierzchni
wraz z odwodnieniem na całym odcinku drogi
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Chryzantemowa (Byczyna) - budowa
miejsc parkingowych przy cmentarzu
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Rozpoczęcie budowy garażu dla samochodu pożarniczego
oraz remont pomieszczeń w budynku OSP Długoszyn
przy ul. Dąbrowskiego 19
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
ul. Liliowa (Byczyna) - projekt
i budowa oświetlenia - wraz z oświetleniem
parkingu przy cmentarzu
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ujęć
wody pitnej Dobra
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Luszowicka - od zakończonego w 2013 roku
fragmentu do końca zwartej zabudowy (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Młyny Serafińskie (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Ruściska (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kosynierów (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Naprawa kanalizacji
w ul. Leśnej (Podłęże)
i ul. Matejki (Śródmieście)
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Dworcowa (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Rozbudowa OSP Osiedle Stałe
przy ul. Inwalidów Wojennych 5
Miejski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
ul. Ludowa (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Klinowa (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej,
Polowej, Pionierów, Cmentarnej
i części ulicy Sławkowskiej
- Śródmieście
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Gródek (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Poległych (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Urocza (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja i remont
przelewu Lonty
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Lelewela (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Jaracza (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Chodkiewicza (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Sowińskiego (Ciężkowice)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Ciężkowicka - obustronny chodnik na odcinku
od ul. Bartniczej do ul. Budowlanej (Ciężkowice)
- remont ciągu pieszego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. 29 Listopada - wykonanie nawierzchni
wraz z odwodnieniem na całym odcinku drogi
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Hetmańska - boczne odgałęzienie
przy budynku nr 112 (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Sielec od strony Borów
do granicy zabudowań (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Hetmańska boczne odgałęzienie
w kierunku budynków nr 84 i 86 (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Chłopickiego w kierunku DWR (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kasprowicza (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Karłowicza (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kosmonautów (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Tetmajera - boczne odgałęzienie
od budynku nr 21 (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Graniczna (Bory)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wierzbowa (Długoszyn)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Piaszczysta (Niedzieliska)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Szczakowska boczna
- oświetlenie na mini osiedlu
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Odwodnienie ul. Prostej, Pięknej,
Kolorowej i Pogodnej - Etap I -
odwodnienie rowami od potoku
Kozi Bród do ul. Kolorowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Szulgacza (Jeleń)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Na Stawach (Jeleń)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Galla Anonima (Jeleń)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Czerwieńskiego (Jeleń)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wawrzyńskiej (Jeleń)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wiosny Ludów od nr 8 do nr 18 (Jeleń)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Celników (Jeleń)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Na Błoniach - łącznik
odwadniany przez wpust (Jeleń)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Sulińskiego (Jeleń)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Dąb w Jeleniu - remont nawierzchni jezdni
wraz z odwodnieniem i budową ciągu
pieszo - rowerowego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Śmiała (Góra Piasku)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Rydla (Góra Piasku)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kaliska (Góra Piasku)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Struga (Góra Piasku)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wapniówka (Góra Piasku)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Nizinna (Góra Piasku)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Górnośląska boczna - na wprost
skrzyżowania z ul. Żeromskiego (Góra Piasku)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Końcowa (Góra Piasku)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Jaworznicka - skrzyżowanie
z ul. Wesołą (Góra Piasku)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
 
ul. Zapolskiej (Pieczyska)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Zarzeczna (Pieczyska)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kossaka (Pieczyska)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Solskiego - od przystanku
do ul. Sobieskiego (Pieczyska)
- remont ciągu pieszego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
skrzyżowanie ul. Armii Krajowej
i ul. Klonowej (Osiedle Stałe)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Armii Krajowej wzdłuż garaży
(Osiedle Stałe)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
łącznik ulic Jesienna - Cezarówka Górna
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Drzymały (Jeziorki)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Dożynkowa boczne odgałęzienie (Jeziorki)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Sasanek
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Cezarówka Górna od sklepu do końca zabudowań
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kasztanowa (Jeziorki)
- remont ciągu pieszego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Pochyła (Szczakowa)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wolności - boczne odgałęzienie
w kierunku ul. Jaworowej (Szczakowa)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Ujejskiego od ul. Piastowskiej
w kierunku ul. Bukowskiej (Szczakowa)
- remot nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Gagarina (Szczakowa)
- remot ciągu pieszego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Koszarowa - od ul. Jagiellońskiej
do wjazdu do szkoły (Szczakowa)
- remot ciągu pieszego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Kościuszki - od ul. Kolejarzy
do ul. Wąskiej obustronnie (Szczakowa)
- remot ciągu pieszego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
 
Remont mostu nad rzeką
Kozi Bród (Szczakowa)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Łącznik ul. Krótkiej i św. Wojciecha
(Śródmieście)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Bulgi
(Śródmieście)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Rzemieślniczej
(Śródmieście)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Nałkowskiej
(Śródmieście)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Szymanowskiego
(Śródmieście)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Okrężnej
(Śródmieście)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Gałczyńskiego
(Śródmieście)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Nowej
(Śródmieście)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Budowa oświetlenia ul. Zalipie/Przepiórek/Bażantów
(Śródmieście) - ciąg dalszy
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Modernizacja ul. Wandy
(Śródmieście)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wilcza - od nr 50
do al. Piłsudskiego (Podłęże)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wilcza od al. Piłsudskiego
do ul. Leśnej (Podłęże)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Ławczana - od al. Piłsudskiego
do wejścia do szkoły (Podłęże)
- remont ciągu pieszego
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
Oświetlenie - ciąg pieszy przy Manhattanie
wzdłuż nowego chodnika (Podłęże)
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. św. Wojciecha boczna naprzeciwko
wjazdu do MPO (Warpie)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Galmany (Warpie)
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Cezarówka Dolna
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Cezarówka Dolna
od nr 37 w kierunku lasu
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Cezarówka Dolna - boczne
odgałęzienie przy budynku nr 1
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
 
ul. Brzozowa
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Gromadzka
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Wodna
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Długoszyńska - boczne
odgałęzienie od cmentarza
- modernizacja drogi gruntowej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Reymonta - od ul. Szkolnej do OSP
(Dąbrowa Narodowa)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów
ul. Reymonta - łącznik do ul. Długoszyńskiej
(Dąbrowa Narodowa)
- remont nawierzchni bitumicznej
Miejski Zarząd Dróg
i Mostów