Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w sprawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - całodobowa infolinia dla mieszkańców w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu).

 

***

Informujemy, że zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie, począwszy od dnia 24 listopada 2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2. Dane te są upubliczniane w sposób scentralizowany.

***

Bieżące informacje na temat działalności miejskich jednostek są dostępne:

***

Aktualności /RAPORT NR 173 z 30 listopada 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 51,
 • placów zabaw - 32,
 • parków miejskich - 35,
 • inne - 23,
 • zgłoszeń mieszkańców - 30.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 433.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 11.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka, Park Angielski i Park Chrząstówka).
 • Prace związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników. Poprawa nawierzchni z kostki: Paderewskiego, Rzemieślniczej.
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów,  Abstorskich i ks. Mroczka.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście - pielęgnacja zieleni urządzonej: zieleniec przy ul. Chełmońskiego (stacja ładowania autobusów), przycinanie krzewów - ul. Wesoła (Góra Piasku), ul. Domsa (Śródmieście), ul. Matejki (OTK).
 • Jesienne oczyszczanie chodników, jezdni i stref przykrawężnikowych - głównie zamiatanie liści: ul. Starowiejska, Łukasiewicza, Jabłoniowa, Grunwaldzka - zatoka postojowa ITD (Osiedle Stałe), ul. Pochyła schody, ul. Kościuszki (Szczakowa)Ul. Długa, Dwornickiego, Górnicza, 11 Listopada, Piekarska.
 • Poprawa oznakowania pionowego - uzupełnianie oznakowania pionowego.
 • Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Prace polegające na wykonaniu odwodnienia na ul. ks. Mroczka w rejonie budynku OSP. Wymiana nawierzchni ciągu pieszego w tamtym miejscu.
 • Zakończenie prac związanych z wymianą nawierzchni asfaltowej na leśnym odcinku ul. Wiosny Ludów.
 • Prace związane z odcinkową wymianą nawierzchni jezdni na ul. Kasztanowej (Jeziorki).

***

Aktualności /RAPORT NR 172 z 27 listopada 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 26,
 • placów zabaw - 19,
 • parków miejskich - 19,
 • zgłoszeń mieszkańców - 20.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 484.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

           - pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych, w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0. Szczegóły 32/ 61 81 915, https://jaworzno.praca.gov.pl/-/12741858-nabor-wnioskow-o-pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych;
            - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej. Szczegóły: 32/ 61 81 937, https://jaworzno.praca.gov.pl/-/12768026-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-koscielnej-osoby-prawnej;
            - dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
            - udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników;

Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 34 mln zł;

 • aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.);
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w branżach, które odnoszą aktualnie straty w związku z pandemią, tj m.in. branża: gastronomiczna, kulturalno - rozrywkowa, fitness, sprzedaży detalicznej będą mogli otrzymać dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią (o szczegółach dotyczących możliwości ubiegania się o nowy instrument wsparcia będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe);
 • prowadzenie kanałów komunikacyjnych z bieżąca ofertą Urzędu - Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, TikTok, Youtube oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/,
 • zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników (tel.: 32/ 61 81 917);
 • zakończony został nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej;
 • zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7, (tel.: MZON: 32/ 61 81 828, 76 29 198, PUP 32/ 61 81 912), istnieje również możliwość łączenia się zdalnie z doradcą zawodowym poprzez komunikator internetowy Skype;trwają IV Jaworznickie Dni dla Biznesu w formie online. Organizatorami inicjatywy jest: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie oraz Jaworznicka Izba Gospodarcza. I dnia, tj. 26 listopada br. połączyło się w sieci blisko 100 osób, które miały przyjemność posłuchać wielu znakomitych ekspertów, m.in. dr Ewę Flaszyńską – Dyrektor DRP w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii;
 • informujemy, że w siedzibie tut. Urzędu Pracy został utworzony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP;
 • infolinie:

            ▪ dla przedsiębiorców:

 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/ 61 81 915,
 • dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/ 61 81 937;

            ▪ dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/ 61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 171 z 26 listopada 2020 r./

 • Koronawirus: unormowana sytuacja w placówkach opieki *** Aktualnie, w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, zakażonych koronawirusem (stan na 25.11.2020 r.) jest 3 pensjonariuszy. Kadra DPS opiekująca się pacjentami pracuje w stałych zespołach po ok. 6 osób. Do pracy - po nieobecności spowodowanej chorobą - powrócił Dyrektor DPS oraz część pracowników administracji Domu. Unormowała się również sytuacja w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie - Ciężkowicach, gdzie nie zdiagnozowano nowych przypadków zakażenia i przyjmowani są nowi pacjenci. Więcej informacji na https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6290/koronawirus_unormowana_sytuacja_w_placowkach_opieki.html

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 25,
 • placów zabaw - 21,
 • parków miejskich - 22,
 • inne - 11.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 318.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 4.

***

Aktualności /RAPORT NR 170 z 25 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie, począwszy od dnia 24 listopada 2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2. Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany.
 • Rządowe wsparcie dla nauczycieli - wnioski do 7 grudnia. Kto może skorzystać z dofinansowania? Jaka jest kwota wsparcia? Do kiedy powinno się złożyć wniosek o refundację wydatków? Jak będzie wyglądała procedura? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w przygotowanym przez nas zestawieniu dotyczącym rządowego programu - 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6288/rzadowe_wsparcie_dla_nauczycieli_wnioski_do_7_grudnia.html

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 18,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 13,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 31.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 462.

***

Aktualności /RAPORT NR 169 z 24 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie, począwszy od dnia 24 listopada 2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2. Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 6,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 11.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 462.

***

Aktualności /RAPORT NR 168 z 23 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1831 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 1307 osoby aktualnie chorują, 488 osoby wyzdrowiały, 36 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 30,
 • placów zabaw - 22,
 • parków miejskich - 21,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 31.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 415.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 7.

***

Aktualności /RAPORT NR 167 z 20 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1759 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 1334 osoby aktualnie chorują, 393 osoby wyzdrowiały, 32 osoby zmarły.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 6,
 • inne - 6,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 33.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 415.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 7.

***

Aktualności /RAPORT NR 166 z 19 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1718 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym: 1301 osób aktualnie choruje, 393 osoby wyzdrowiały, 24 osoby zmarły.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 16,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 12,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 25.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 456.

***

Aktualności /RAPORT NR 165 z 18 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1643 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym: 1228 osób aktualnie choruje, 391 osób wyzdrowiało, 24 osoby zmarły.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 8,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 11.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 453.

***

Aktualności /RAPORT NR 164 z 17 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1555 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 1171 osób aktualnie choruje, 363 osoby wyzdrowiały, 21 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 13.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 314.

***

Aktualności /RAPORT NR 163 z 16 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1444 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym: 1064 osoby aktualnie chorują, 363 osoby wyzdrowiały, 17 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 52,
 • placów zabaw - 26,
 • parków miejskich - 34,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 23.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 492.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 10.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Odcinkowe naprawy chodników, m. in. na Osiedlu Stałym - ul. Powstańców Śląskich
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów,  Abstorskich i ks. Mroczka.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście - przycinanie krzewów na ul. Piłsudskiego, Solskiego. Przygotowywanie roślin na Wodnym Placu Zabaw do okresu zimowego (wiązanie traw).
 • Oczyszczanie chodników, jezdni i stref przykrawężnikowych wraz z zamiataniem liści: Centrum, ul. Pocztowa, Sienkiewicza, Matejki, Plac Jana, oczyszczanie jezdni na ul. Kiepury w Ciężkowicach.
 • Poprawa oznakowania pionowego - uzupełnianie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego.
 • Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Kontynuacja prac związanych z modernizacją oświetlenia na Rynku od ul. Mickiewicza do ul. Pocztowej.
 • Zakończenie prac związanych z wykonaniem odwodnienia na ul. Chopina Bocznej na wysokości budynku nr 8-10-12
 • Prace związane z wymianą nawierzchni asfaltowej na leśnym odcinku ul. Wiosny Ludów.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, Chopina.
 • Montaż koszy na śmieci na przystankach Dąbrowa Narodowa Szczotki.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność w branżach, które odnoszą aktualnie straty w związku z pandemią, tj. branża: gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej, będą mogli otrzymać dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią (o szczegółach dotyczących możliwości ubiegania się o nowy instrument wsparcia będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe).
 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników (tel.:  32/ 61 81 910), informujemy o planowanym naborze wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7, (tel.: MZON: 32/ 61 81 828, 76 29 198, PUP 32/ 61 81 912).
 • W dniach 26-27 listopada 2020r. odbędzie się IV Jaworznicki Dzień dla Biznesu w formie online. Organizatorami inicjatywy jest: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, Jaworznicka Izba Gospodarcza oraz Urząd Miejski w Jaworznie, którzy wspólnie podejmują działania organizacyjne wydarzenia.
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/ 61 81 915, dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/ 61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/ 61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 162 z 13 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1171 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 862 osoby aktualnie chorują, 293 osoby wyzdrowiały, 16 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 24,
 • placów zabaw - 16,
 • parków miejskich - 16,
 • inne - 4.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 389.

***

Aktualności /RAPORT NR 161 z 12 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1111 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 802 osoby aktualnie chorują, 293 osoby wyzdrowiały, 16 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 24,
 • placów zabaw - 16,
 • parków miejskich - 16,
 • inne - 8.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 597.

***

Aktualności /RAPORT NR 160 z 10 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 1066 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 762 osoby aktualnie chorują, 293 osoby wyzdrowiały, 11 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 5,
 • parków miejskich - 8,
 • inne - 4,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 15.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 735.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 16.

***

Aktualności /RAPORT NR 159 z 9 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 945 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 679 osób aktualnie choruje, 255 osób wyzdrowiało, 11 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 44,
 • placów zabaw - 24,
 • parków miejskich - 26,
 • inne - 8.

Aktualności /RAPORT NR 158 z 6 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 760 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 507 osób aktualnie choruje, 242 osób wyzdrowiało, 11 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 11,
 • inne - 5.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 825.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Akcja wsparcia kwiaciarzy, związana z odkupieniem od przedsiębiorców kwiatów (w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych), którymi udekorowany został Rynek Główny, rynek w Byczynie, w Jeleniu, Park Kieszonka oraz donice wzdłuż ul. Mickiewicza.
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów,  Abstorskich i ks. Mroczka.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście - przycinanie krzewów na ul. Solskiego, Piłsudskiego.
 • Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych wraz z zamiataniem liści - ul. Cyprysowa, Lipowa, łącznik do ul. 11 Listopada, Pocztowa, Zielona, Sportowa, Armii Krajowej
 • Poprawa oznakowania pionowego - uzupełnianie oznakowania pionowego na ul. Pasternik, poprawa znaków na ul. Grunwaldzkiej, Kolejowej, naprawa słupków na ul. Pocztowej.
 • Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Kontynuacja prac związanych z modernizacją oświetlenia na Rynku od ul. Mickiewicza do ul. Pocztowej.
 • Wykonanie odwodnienia ul. Chopina Bocznej na wysokości budynku nr 8-10-12
 • Prace związane z wymianą nawierzchni asfaltowej na leśnym odcinku ul. Wiosny Ludów.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Malczewskiego, Moździerzowców, Jagiellońska, Wysoki Brzeg
 • Demontaż wiaty na przystanku Warpie kier. Centrum, zniszczonej po weekendowej kolizji.
 • Akcja JA TU mJEŻkam - usypywanie dla zwierząt kopców z liści zgrabionych z przestrzeni miejskich (Velostrada).
 • Odpompowywanie nadmiaru wody ze studni chłonnych po opadach deszczu.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w branżach, które odnoszą aktualnie straty w związku z pandemią, tj. branża: gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej będą mogli otrzymać dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią (o szczegółach dotyczących możliwości ubiegania się o nowy instrument wsparcia będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe).

Prowadzenie kanałów komunikacyjnych z bieżąca ofertą Urzędu - FacebookTwitterInstagramLinkedin, TikTok, Youtube oraz strona internetowa.

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników (tel.:  32/ 61 81 910), informujemy o planowanym naborze wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7, (tel.: MZON: 32/ 61 81 828, 76 29 198, PUP 32/ 61 81 912).

W dniach 26-27 listopada 2020 r. odbędzie się IV Jaworznicki Dzień dla Biznesu w formie online. Organizatorami inicjatywy jest: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, Jaworznicka Izba Gospodarcza oraz Urząd Miejski w Jaworznie, którzy wspólnie podejmują działania organizacyjne wydarzenia.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/ 61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/ 61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/ 61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 157 z 5 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 716 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 481 osób aktualnie choruje, 225 osób wyzdrowiało, 10 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 23,
 • placów zabaw - 18,
 • parków miejskich - 11,
 • inne - 4.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 687.

Aktualności /RAPORT NR 156 z 4 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 678 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 450 osób aktualnie choruje, 218 osób wyzdrowiało, 10 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 5,
 • parków miejskich - 6.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 661.

Aktualności /RAPORT NR 155 z 3 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 625 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym: 402 osoby aktualnie chorują, 214 osób wyzdrowiało, 9 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - 5.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 620.

Aktualności /RAPORT NR 154 z 2 listopada 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w JaworznieŁącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 597 przypadków zakażenia koronawirusem (9 w ostatniej dobie), w tym: 374 osoby aktualnie chorują, 214 osób wyzdrowiało, 9 osób zmarło.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 44,
 • placów zabaw - 29,
 • parków miejskich - 31,
 • inne - 7.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 59.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 530.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów,  Abstorskich i ks. Mroczka.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście.
 • Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych wraz z zamiataniem liści - Zacisze, ul. Jagiellońska, Wilkoszyn, Park Kieszonka, rejon cmentarzy (Byczyna, Łubowiec itd), Szczakowa - rejon skweru przy dworcu PKP, Byczyna - ul. Kościelna.
 • Poprawa oznakowania pionowego - kontrolny objazd, pod kątem oznakowania przy cmentarzach.
 • Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Zakończenie  prac w ramach programu Czas na Gruntówki związanych z asfaltowaniem ul. Schattanka.
 • Wykonanie odwodnienia ul. Chopina Bocznej na wysokości budynku nr 8-10-12
 • Usuwanie ubytków w jezdniach
 • Prace związane z wymianą nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Cezarówka Dolna.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DK 79, Szczakowa - ul. Wróblewskiego, ul. Sobieskiego, ul. Ujejskiego.
 • Malowanie przejść dla pieszych - Centrum, Grunwaldzka, Zacisze, Rzemieślnicza.

***

Aktualności /RAPORT NR 153 z 30 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 18,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 12,
 • inne - 10.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 389

Aktualności /RAPORT NR 152 z 29 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 6,
 • parków miejskich - 7,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 530
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 11

Aktualności /RAPORT NR 151 z 28 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 21,
 • placów zabaw - 15,
 • parków miejskich - 11,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 506

Aktualności /RAPORT NR 150 z 27 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 2.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 506

Aktualności /RAPORT NR 149 z 26 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 29,
 • placów zabaw - 18,
 • parków miejskich - 14,
 • inne - 8.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 517
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 8

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:
 • pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych, w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0. Szczegóły 32/ 61 81 915, STRONA WWW; dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej. Szczegóły: 32/ 61 81 937, STRONA WWW;
 • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników;
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to prawie 34 mln zł;
 • aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.);
 • w dniach 19 - 23 października 2020r. tut. Urząd zorganizował działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery:
  • wyemitował w mediach społecznościowych, filmy i prezentacje skierowane do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, kariery, zawodu czy pracy.
  • uruchomiono zdalny punkt konsultacyjny dla uczniów klas ósmych i ich rodziców.
 • kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu - FacebookTwitterInstagramLinkedin, TikTok, Youtube oraz strona internetowa,
 • zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.: 32/ 61 81 910;
 • zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7, (tel.: MZON: 32/ 61 81 828, 76 29 198, PUP 32/ 61 81 912),
 • przeprowadzamy badanie dotyczące sytuacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety;
 • w dniach 26-27 listopada 2020r. odbędzie się IV Jaworznicki Dzień dla Biznesu. Z uwagi na panującą pandemię wydarzenie odbędzie się w formie online. Organizatorami inicjatywy są: Powiatowy Urząd Pracy, Jaworznicka Izby Gospodarcza oraz Urząd Miejski w Jaworznie,

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/ 61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/ 61 81 937;
 • dla mieszkańców:
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/ 61 81 919 / 912,
  • WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie,
  • Skype.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów,  Abstorskich i ks. Mroczka.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście: Wodny Plac Zabaw: przygotowanie do sezonu zimowego: obcinanie uschniętych kwiatostanów, wiązanie traw, okrywanie roślin.  Przycinanie krzewów wzdłuż DK 79 na wysokości ul. Czystej.
 • Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych wraz z zamiataniem liści - Centrum, ul. Hetmańska na Borach, ul. Poniatowskiego na Pieczyskach, łącznik ul. Grunwaldzkiej i Paderewskiego przy cmentarzu, zamiatanie Velostrady (zamiatarka).
 • Poprawa oznakowania pionowego.
 • Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Prace w ramach programu Czas na Gruntówki związane z asfaltowaniem ul. Schattanka.
 • Odpompowywanie wody ze studzienek kanalizacyjnych z zbiorników retencyjnych.
 • Usuwanie ubytków w jezdniach - ul. Młynarska, 3 Maja, Ks. Mroczka
 • Naprawa fragmentu chodnika przy ul. Broniewskiego w ramach bieżącego utrzymania.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: Osiedle Stałe: ul. Kalinowa, Armii Krajowej, DK 79. Koszenie wraz z pielęgnacją żywopłotów na ul. Towarowej w rejonie bloku 42 na Podłężu. Koszenie zieleńców na ul. Królowej Jadwigi, wzdłuż Velostrady.
 • Olejowanie ławek na Wodnym Placu Zabaw.
 • Uzupełnianie szyb w wiatach przystankowych: Bory Niemcewicza.
 • Odnawianie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych: Gigant, Centrum, stary przebieg ul. Grunwaldzkiej.
   

Aktualności /RAPORT NR 148 z 23 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 16,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 680
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 15

Aktualności /RAPORT NR 147 z 22 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 17,
 • parków miejskich - 16.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 680
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 15

***

Aktualności /RAPORT NR 146 z 21 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 18,
 • placów zabaw - 17,
 • parków miejskich - 14
 • inne - 3.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 478 - 1 osoba zmieniła miejsce kwarantanny.

***

Aktualności /RAPORT NR 145 z 20 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 9,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 393

***

Aktualności /RAPORT NR 144 z 19 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 48,
 • placów zabaw - 31,
 • parków miejskich - 42,
 • inne - 8.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 629

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:
 • pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych, w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0. Szczegóły 32/ 61 81 915, STRONA WWW; dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej. Szczegóły: 32/ 61 81 937, STRONA WWW;
 • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników;
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to prawie 34 mln zł;
 • aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.);
 • kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu - FacebookTwitterInstagramLinkedin, TikTok, Youtube oraz strona internetowa,
 • zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.: 32/ 61 81 910;
 • zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7, (tel.: MZON: 32/ 61 81 828, 76 29 198, PUP 32/ 61 81 912),
 • przeprowadzamy badanie dotyczące sytuacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety;
 • w dniach 26-27 listopada 2020r. odbędzie się IV Jaworznicki Dzień dla Biznesu. Z uwagi na panującą pandemię wydarzenie odbędzie się w formie online. Organizatorami inicjatywy są: Powiatowy Urząd Pracy, Jaworznicka Izby Gospodarcza oraz Urząd Miejski w Jaworznie,
 • od 19 do 23 października 2020r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - Urząd Pracy będzie emitować na mediach społecznościowych, filmy i prezentacje skierowane do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, kariery, zawodu czy pracy. Ponadto zostanie uruchomiony zdalny punkt konsultacyjny dla uczniów klas ósmych i ich rodziców,

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/ 61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/ 61 81 937;
 • dla mieszkańców:
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/ 61 81 919 / 912,
  • WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie,
  • Skype.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów,  Abstorskich i ks. Mroczka.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście: likwidacja roślin sezonowych z donic, sadzenie cebul po likwidacji, sadzenie krzewów na Jeziorkach, pomoc przy aranżowaniu Pól Nadziei. Przycinanie zieleni przy znakach drogowych - ul. Wojska Polskiego. Przycinanie odrostów przy drzewach na ul. Piłsudskiego i Lipowa.
 • Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych - Centrum. Usuwanie odpadów z pasa drogowego wzdłuż ul. Długoszyńskiej - okolice cmentarza.
 • Poprawa oznakowania pionowego.
 • Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Zazimowanie fontanny w Byczynie.
 • Zazimowanie systemu nawadniania na MCITcie i Wodnym Placu Zabaw.
 • Prace w ramach programu Czas na Gruntówki związane z asfaltowaniem ul. Schattanka.
 • Odpompowywanie wody ze studzienek kanalizacyjnych z zbiorników retencyjnych.
 • Usuwanie ubytków w jezdniach

***

Aktualności /RAPORT NR 143 z 16 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 24,
 • placów zabaw - 15,
 • parków miejskich - 17,
 • inne - 6.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 547
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 18

***

Aktualności /RAPORT NR 142 z 15 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 13,
 • parków miejskich - 7,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 16.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 650.

***

Aktualności /RAPORT NR 141 z 14 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 21,
 • placów zabaw - 16,
 • parków miejskich - 20,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 15.

 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 441.

***

Aktualności /RAPORT NR 140 z 13 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 4,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 8.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 429.
 • Ilość sprawdzeń środkow  komunikacji publiccznej: 25.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów,  Abstorskich i ks. Mroczka.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście: rondo przy Galenie, Park Kieszonka, łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek. Przycinanie żywopłotów na ul. Zacisze.
 • Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych, obkaszanie zieleni przy ciągach pieszych - ul. Moździerzowców, pomiędzy ul. Matejki i Nową, ul. Krakowska, Batorego, Steczkowskiego, Wesoła, Chrzanowska.
 • Czyszczenie korytek ściekowych wzdłuż ul. Chrzanowskiej.
 • Poprawa oznakowania pionowego. Poprawa barierek przy ul. Moździerzowców.
 • Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym, m. in. Na Velostradzie, w Jeleniu.
 • Prace w ramach programu Czas na Gruntówki związane z asfaltowaniem bocznego odgałęzienia ul  Wiejskiej.
 • Układanie nawierzchni asfaltowej na ul. Ciężkowickiej wzdłuż wykonanego w ramach JBO chodnika.
 • Olejowanie ławek na Wodnym Placu Zabaw.

***

Aktualności /RAPORT NR 139 z 12 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 27,
 • placów zabaw - 23,
 • parków miejskich - 19,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 29.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 449.

Aktualności /RAPORT NR 138 z 9 października 2020 r./

 • Aktualnie najtrudniejsza sytuacja jest w jaworznickim Ośrodku Dom Seniora "Jesień na Letniej", który zmaga się ze stwierdzonymi przypadkami wystąpienia koronawirusa u pracowników, jak i mieszkańców Domu. Przypominamy, że zgodnie z wczorajszym apelem, prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy do pomocy. Potrzebne są osoby zarówno do opieki nad seniorami, jak i do czynności pomocniczych w Ośrodku. Wolontariusze oraz osoby chętne do podjęcia czasowej odpłatnej formy współpracy z Ośrodkiem (szczegóły dot. form współpracy w Ośrodku) prosimy o pierwszy kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie: tel. 668 840 327, e-mail: pczk@um.jaworzno.pl.
 • Rządowe wsparcie dla instytucji kultury *** Ruszył nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Ta  pomoc to odpowiedź rządu na negatywne skutki pandemii COVID-19, która szczególnie dotkliwie uderzyła w instytucje artystyczne. 400 milionów złotych będzie przeznaczonych na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. O środki można wnioskować do 21 października. Więcej informacji na https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6202/rzadowe_wsparcie_dla_instytucji_kultury.html

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 9,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 19.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 258.

***

Aktualności /RAPORT NR 138 z 9 października 2020 r./

 • Aktualnie najtrudniejsza sytuacja jest w jaworznickim Ośrodku Dom Seniora "Jesień na Letniej", który zmaga się ze stwierdzonymi przypadkami wystąpienia koronawirusa u pracowników, jak i mieszkańców Domu. Przypominamy, że zgodnie z wczorajszym apelem, prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy do pomocy. Potrzebne są osoby zarówno do opieki nad seniorami, jak i do czynności pomocniczych w Ośrodku. Wolontariusze oraz osoby chętne do podjęcia czasowej odpłatnej formy współpracy z Ośrodkiem (szczegóły dot. form współpracy w Ośrodku) prosimy o pierwszy kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie: tel. 668 840 327, e-mail: pczk@um.jaworzno.pl.
 • Rządowe wsparcie dla instytucji kultury *** Ruszył nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Ta  pomoc to odpowiedź rządu na negatywne skutki pandemii COVID-19, która szczególnie dotkliwie uderzyła w instytucje artystyczne. 400 milionów złotych będzie przeznaczonych na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. O środki można wnioskować do 21 października. Więcej informacji na https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6202/rzadowe_wsparcie_dla_instytucji_kultury.html

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 9,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 19.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 258.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.:  32/ 61 81 910.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7, (tel.: MZON: 32/ 61 81 828, 76 29 198, PUP 32/ 61 81 912).
 • Powiatowy Urząd Pracy prowadzi badanie dotyczące sytuacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety www.profitest.pl/s/35466/aYcwKHg1.
 • W dniach 26-27 listopada 2020 r. odbędzie się IV Jaworznicki Dzień dla Biznesu. Z uwagi na panującą pandemię wydarzenie odbędzie się w formie online. Organizatorami inicjatywy jest: Powiatowy Urząd Pracy, Jaworznicka Izby Gospodarcza oraz Urząd Miejski w Jaworznie. Każdy zainteresowany może wpłynąć na jakość oraz zadowolenie z planowanego przedsięwzięcia poprzez wypełnienie ankiety: https://linkd.pl/apd2.
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców - pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/ 61 81 915, dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/ 61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/ 61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 137 z 8 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 6,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 16.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 167.

***

Aktualności /RAPORT NR 136 z 7 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 9,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 21.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 166.

***

Aktualności /RAPORT NR 135 z 6 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 11,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 25.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 166.

***

Aktualności /RAPORT NR 134 z 5 października 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 109. przypadów zakażenia koronawirusem (w tym 84 osoby wyzdrowiały, 2 osoby zmarły, 23 chorują 0) - stan na 4 paździenika 2020 r.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Przeprowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 34,
 • placów zabaw - 25,
 • parków miejskich - 20,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 25.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 172.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 33 mln zł.

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.: 32/ 61 81 910.
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/ 61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/ 61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/ 61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 133 z 2 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 6,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 11,
 • inne - 9,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 23.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 128.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów i Abstorskich.
 • Kontynuacja prac związanych z modernizacją oświetlenia na Rynku.
 • Prace w ramach programu Czas na Gruntówki związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na bocznym odgałęzieniu ul. Wiejskiej.
 • Prace remontowo - naprawcze na drogach i chodnikach (ułożenie nawierzchni na odcinku ul. Ciężkowickiej - wzdłuż wykonanego chodnika w ramach JBO, Montaż tablicy na rondzie przy ul. Chełmońskiego w rejonie przepompowni - rondo im. 308 Dywizjonu Myśliwskiego "Krakowskiego".
 • Czyszczenie wpustów ulicznych w różnych lokalizacjach.
 • Poprawa oznakowania pionowego.
 • Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym - ul. Mostowa, Wiosny Ludów, skrzyżowanie ulic Batorego/Górnośląskiej/Wesołej.
 • Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych - ul. Zielona, Pocztowa, łącznik ul. Pocztowej i Narutowicza, Koszarowa, Inwestycyjna).
 • Pielęgnacja zieleni w mieście: plewienie ronda przy ul. Bukowskiej, przycinanie żywopłotów rejon ul. Batorego/Górnośląskiej/Wesołej), ul. Wandy.

***

Aktualności /RAPORT NR 132 z 1 października 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 13,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 14.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 122.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 9.

***

Aktualności /RAPORT NR 131 z 30 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 15,
 • parków miejskich - 13,
 • inne (Park Gródek, Sosina) - 3,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 119.

 

Aktualności /RAPORT NR 130 z 29 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 9,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 6,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 1,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 114.

 

Aktualności /RAPORT NR 129 z 28 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 43,
 • placów zabaw - 30,
 • parków miejskich - 27,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 17,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 17.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 113.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 33 mln zł.
 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.: (32) 61 81 910.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z nowo powstałego Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7.
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców - pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915 - dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

 

***

Aktualności /RAPORT NR 128 z 25 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - 10,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 16.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 75.

***

Aktualności /RAPORT NR 127 z 24 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 12,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 12.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 74.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 22 września 2020 r. 2 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 126 z 23 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 7,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 4,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 13.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 60.

***

Aktualności /RAPORT NR 125 z 22 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 9,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 13.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 57.

***

Aktualności /RAPORT NR 124 z 21 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 36,
 • placów zabaw - 34,
 • parków miejskich - 26,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 14,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 29.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 57.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 33 mln zł.
 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.: (32) 61 81 910.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z nowo powstałego Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7.
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców - pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915 - dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 123 z 18 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 12,
 • autobusy - 2,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 4.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 49.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 1. Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 2. Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 3. Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZdiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 4. Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów i ul. Abstorskich
 5. Pielęgnacja zieleni w mieście: pielenie rond i wysepek oraz zieleńców (m. in. Rondo Geosfera, Stara Huta, Bory, Wodny Plac Zabaw, Rynek i przystanek w Byczynie).
 6. Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych (ul. Szpitalna, Grunwaldzka/Mickiewicza, Zielona).
 7. Prace remontowo - naprawcze na drogach i chodnikach (ul. Leśna - usuwanie zapadliska przy studni kanalizacyjnej).
 8. Czyszczenie wpustów ulicznych w różnych lokalizacjach, m. in. ul. Preglera - Jeziorki.
 9. Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 10. Koszenie zieleni w pasie drogowym (Podwale, zbieranie trawy w Jeleniu, koszenie zieleńców w Rynkach dzielnicowych, obkaszanie terenów wokół urządzeń siłowni pod chmurką i wokół ławek w Parku Chrząstówka, ul. Krakowska - Grunwaldzka - Kolejowa wzdłuż DDR).
 11. Prace związane z modernizacją oświetlenia na Rynku Głównym.

***

Aktualności /RAPORT NR 122 z 17 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 41.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 9.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 16 września 2020 r. 3 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 121 z 16 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 5,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 60,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 33.

***

Aktualności /RAPORT NR 120 z 15 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 3,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 20.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 28.

***

Aktualności /RAPORT NR 119 z 14 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 8,
 • placów zabaw - 5,
 • parków miejskich - 5,
 • inne - 3,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 8.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 50.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZdiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście: przycinanie żywopłotów (ul. Wilcza, Jeleń Rynek), pielenie rond i wysepek (Ronda ul. Młynarska, Chopina.
 • Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych (ul. Wilcza, Sulińskiego - Chopina, Kolejowa, Grunwaldzka, Słowackiego).
 • Remont fragmentów nawierzchni jezdni na ul. Sulińskiego.
 • Prace remontowo - naprawcze na drogach i chodnikach (ul. Leśna - usuwanie zapadliska przy studni kanalizacyjnej).
 • Czyszczenie wpustów ulicznych w różnych lokalizacjach.
 • Poprawa oznakowania pionowego wraz z przygotowaniem tymczasowego oznakowania na czas 31. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków.
 • Sprządanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym (ul. Sulińskiego, Młynarska, Partyki, Grunwaldzka, Centrum).

***

Aktualności /RAPORT NR 118 z 11 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 79.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).

 

 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.:  (32) 61 81 910.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z nowo powstałego Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 117 z 10 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 7,
 • inne - 1,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 16.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 98.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 4.

***

Aktualności /RAPORT NR 116 z 9 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 09.09.2020, godz. 9.30). W Jaworznie wyzdrowiało już 76 osób, 3 osoby chorują, 2 osoby zmarły. Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 9,
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 23.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 104.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 16.

***

Aktualności /RAPORT NR 115 z 8 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 08.09.2020, godz. 9.45). Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że jedno zachorowanie w toku pogłębionej diagnostyki zostało odwołane przez lekarza.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 10,
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 20.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 114.

***

Aktualności /RAPORT NR 114 z 7 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 07.09.2020 r., godz. 08.30). W Jaworznie wyzdrowiało już 76 osób, 4 osoby chorują, 2 osoby zmarły. Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 17,
 • parków miejskich - 17,
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 13.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 118.

***

Aktualności /RAPORT NR 113 z 4 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 04.09.2020 r., godz. 9.00). Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 82. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 49 osoby wyzdrowiały, 2 osoby zmarły, 31 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - 11.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 5.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 117.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 2 września 2020 r. 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Działania w dniach 31 sierpnia - 4 września:

 • dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT,
 • objazd czystości (w poniedziałek i piątek) - Rynek Główny, rynki dzielnicowe (Byczyna, Jeleń, Dąbrowa Narodowa), Velostrada, MCIT, Park Chrząstówka, Park Kieszonka, Wodny Plac Zabaw,
 • dezynfekcja, przegląd i konserwacja urządzeń w Parku Chrząstówka,
 • kontynuacja działań z zakresu BRD związanych z bezpiecznym powrotem uczniów do szkół,
 • plewienie rond i wysepek (m.in. rondo u zbiegu ul. Krakowskiej i Braci Gutmanów, ul. Królowej Jadwigi),
 • oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych (m.in. ul. Matejki, Katowicka, Niemcewicza i Fabryczna),
 • czyszczenie wpustów ulicznych,
 • usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu i silnych wiatrów - m.in. odpompowywanie nadmiaru wody ze zbiorników i studni chłonnych, sprzątanie w pasie drogowym oraz usuwanie powalonych drzew z terenów będących w zarządzie MZDiM,
 • oczyszczanie przejść dla pieszych, słupów ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych, mycie wiat przystankowych,
 • demontaż zabawek wodnych na Wodnym Placu Zabaw,
 • odchwaszczanie zieleni urządzonej przy Wodnym Placu Zabaw,
 • koszenie w pasie drogowym oraz pielęgnacyjna przycinka żywopłotu i odrostów drzew w Szczakowej oraz zbieranie skoszonej trawy (m.in. ul. Chełmońskiego i św. Wojciecha),
 • prace remontowo-brukarskie (m.in. ul. Boczna i Matejki),
 • kontynuacja prac związanych z budową chodników w ramach JBO.

***

Aktualności /RAPORT NR 112 z 3 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 03.09.2020 r., godz. 10.30).  Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. To dziecko, które jest hospitalizowane w szpitalu poza Jaworzniem. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 82. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 44 osoby wyzdrowiały, 2 osoby zmarły, 36 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 16,
 • placów zabaw - 13,
 • parków miejskich - 13,
 • inne - 13.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 15.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 110.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 2 września 2020 r. 28 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 111 z 2 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 02.09.2020 r., godz. 10.30).  Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. To ponad czterdziestoletni mężczyzna, który przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 81. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 38 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 12,
 • inne - 7.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 12.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 107.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 13.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 31 sierpnia 2020 r. 9 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 110 z 1 września 2020 r./

 • Rozpoczęcie roku szkolnego *** Ponad 10 tys. uczniów rozpoczęło dziś w Jaworznie nowy rok szkolny. Ze względu na stan epidemii we wszystkich placówkach wprowadzono szereg reguł bezpieczeństwa, które będą obowiązywały uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz opiekunów. Więcej na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6133/rozpoczecie_roku_szkolnego.html
 • Powszechny Spis Rolny 2020 *** Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny - badanie pozwalające na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Spis obejmie gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a udzielane przez rolników informacje muszą być zgodne z prawdą, dokładne i wyczerpujące. Więcej na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6128/powszechny_spis_rolny_2020.html
 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 01.09.2020 r., godz. 10.00): łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 80. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 37 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 17,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 8,
 • inne - 10.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 107.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 31 sierpnia 2020 r. 23 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 109 z 31 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 31.08.2020 r., godz. 10.00): łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 80. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 37 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 28,
 • placów zabaw - 23,
 • parków miejskich - 22,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 98.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 10 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 108 z 28 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 28.08.2020 r., godz. 10.40): łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 79. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 36 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 6,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 91

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 107 z 27 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. To około trzydziestoletnia kobieta, która przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 79. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 36 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia (aktualny stan na 27.08.2020 r., godz. 10.30).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 7,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 5,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 98

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 106 z 26 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 26.08.2020 r., godz. 10.30). Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 78. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 35 choruje).
  • hospitalizowanych - 0;
  • objętych obserwacją epidemiologiczną - 5;
  • objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej - 73;
  • objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) - 2.
    

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 8,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 9,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 93
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 9
 • Kontrole sklepów: 16

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 105 z 25 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2 (stan na 25.08.2020, godz. 10.10). To kobieta w wieku ponad 50 lat. Przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 78. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 35 choruje).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 1,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 13 (placówki handlowe, komunikacja miejska)

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 89, bez uwag,
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 4, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 15 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 104 z 24 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny 22 sierpnia br. potwierdził nowy przypadek zakażenia koronawirusem, to mężczyzna w wieku ponad 30 lat. Przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
  Niestety, zmarła druga osoba zakażona koronawirusem SARS-COV-2, to mężczyzna w wieku powyżej 70 lat z chorobami współistniejącymi. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 77. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 34 chorują).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 35,
 • placów zabaw - 21,
 • parków miejskich - 23,
 • inne - 33,
 • zrealizowano 15 zgłoszeń mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 89, bez uwag,
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 8, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 3 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 103 z 21 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejnych sześć osób z Jaworzna jest zakażonych koronawirusem SARS-COV-2 (stan na 21.08.2020, godz. 10.30). To dwaj mężczyźni: w wieku ponad 50 i ponad 40 lat; dwie kobiety: w wieku ponad 50 i ponad 30 lat oraz jedenastoletni chłopiec i nastolatka. Wszystkie te osoby przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 76. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 34 choruje).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 8,
 • inne - 43.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 101, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 18, bez uwag

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Działania w dniach 17-21 sierpnia:

 • Koszenie w pasie drogowym - ul. św. Wojciecha i Chełmońskiego - oraz grabienie i zbiór skoszonej trawy. Dodatkowo tego typu prace prowadzone były m.in. na Placu Św. Jana, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grunwaldzkiej (na wysokości Rogatki i Urzędu Miejskiego) a także na rondach na Azotce
 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu oraz urządzeń w Parku Chrząstówka
 • W poniedziałek i piątek pracownicy MZDiM prowadzili kompleksowe objazdy czystości, podczas których sprzątane i odchwaszczane są przestrzenie publiczne będące w naszym zarządzie – Rynek Główny, teren MCIT, Wodny Plac Zabaw, rynki dzielnicowe, Velostrada, Park Kieszonka, Park Chrząstówka
 • Pelęgnacyjną przycinka żywopłotów m.in. na ul. Paderewskiego i w Szczakowej
 • Plewienie Placu Św. Jana, Rondo W. Pileckiego, Rondo Żołnierzy Wyklętych, oraz terenów na Zaciszu
 • Czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek deszczowych m.in. na ul. Olszewskiego, Jaworznickiej, św. Wojciecha, Chropaczówka, 3 Maja
 • Uzupełnianie ubytków w nawierzchni drogowej przy użyciu masy na ciepło – m.in. ul. Młynarska, A. Grottgera, Jaworowa
 • Odnowa oznakowania poziomego (ul. Katowicka i Osiedle Stałe) oraz poprawa oznakowania pionowego w Byczynie i Jeleniu
 • Zamiatanie Strefy Przemysłowej, oczyszczanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. św. Jadwigi oraz chodników i stref przykrawężnikowych wzdłuż ul. Katowickiej, Grunwaldzkiej (przy Cmentarzu Pechnickim) oraz w rejonie skrzyżowania ul. Chełmońskiego i Botoanicznej
 • Oczyszczanie przejść dla pieszych, słupów ulicznych, mycie wiat przystankowych, opróżnianie koszy ulicznych
 • Kontynuacja prac związanych z budową chodnika wzdłuż ul. Ciężkowickiej (zadanie realizowane w ramach JBO)

***

Aktualności /RAPORT NR 102 z 20 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejnych osiem osób z Jaworzna jest zakażonych koronawirusem SARS-COV-2 (aktualny stan na 20.08.2020, godz. 10.50). To trójka dzieci, mężczyzna wieku 30 lat oraz cztery kobiety w wieku od 30 do 60 lat. Wszystkie osoby przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 70. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 28 choruje). 1 osoba jest hospitalizowana, 17 objętych obserwacją epidemiologiczną, 66 osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji administracyjnej, a 5 osób objętych jest kwarantanną domową w związku z przekroczeniem granicy.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 8,
 • inne - 43.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 97, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej:  7, bez uwag

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 13 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 101 z 19 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejnych pięć osób z Jaworzna jest zakażonych koronawirusem SARS-COV-2. Wszyscy zakażeni, dwie kobiety w wieku 50 i 35 lat, dwóch mężczyzn w wieku ponad 60 i 35 lat oraz pięcioletnie dziecko, przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 62. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 20 choruje). 1 osoba jest hospitalizowana, 20 objętych obserwacją epidemiologiczną, 63 osoby objęte kwarantanną domową na podstawie decyzji administracyjnej, a 18 osób objętych jest kwarantanną domową w związku z przekroczeniem granicy.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 13,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - 28.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 87, bez uwag.

***

Aktualności /RAPORT NR 100 z 18 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 18.08.2020, godz. 10.20):
  • potwierdzonych zakażeń 57 ( choruje 15, wyzdrowiało 41, zmarła 1);
  • hospitalizowanych 1;
  • objętych obserwacją epidemiologiczną 14;
  • objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej 51;
  • objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) 31.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. Mężczyzna w wieku ponad 30 lat przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 9,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 6,
 • inne - 6.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 80, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 3 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 99 z 17 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 17.08.2020 r. godz. 09:55). Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 56 przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 14 choruje). 1 osoba jest hospitalizowana, 3 osoby objęte obserwacją epidemiologiczną 3, 41 objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej i 37 osób objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP).Wszystkim życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.
 •  

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 27,
 • placów zabaw - 24,
 • parków miejskich - 23,
 • inne - 10.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 86, bez uwag.

***

Aktualności /RAPORT NR 98 z 14 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 14.08.2020, godz. 9.15). Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejnych pięć osób z Jaworzna jest zakażonych koronawirusem SARS-COV-2. 4 osoby przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym, a jedna jest hospitalizowana. Kolejna osoba wyzdrowiała. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 52. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 10 choruje). Wszystkim życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 15,
 • parków miejskich - 15,
 • inne - 11.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 81, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 10, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 97 z 13 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 13.08.2020, godz. 9.45). Potwierdzonych zakażeń 47 (choruje 6, wyzdrowiało 40, zmarła 1); hospitalizowanych 1; objętych obserwacją epidemiologiczną 17; objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej 32; objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) 37.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejne dwie osoby z Jaworzna są zakażone koronawirusem SARS-COV-2. Mężczyźni w wieku 30 i ponad 50 lat przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Kolejne dwie osoby wyzdrowiały. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 47. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 40 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 10,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 83, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 11 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 16,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 10,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 94, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 10

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 95 z 11 sierpnia 2020 r./

 • Wzrost zachorowań na covid-19 w naszym kraju nie pozostał bez reakcji jaworznickich służb. Na terenie miasta wzmożono kontrole w zakresie przestrzegania nakazów i zakazów wynikających z przepisów w czasie epidemii. W tym celu w ramach współpracy utworzono wspólne partole policji i straży miejskiej. Kontrole prowadzone są w zakresie przestrzegania dystansu społecznego, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz przestrzegania innych zaleceń przewidzianych prawem. Patrole będzie można spotkać w placówkach handlowych, usługowych, a także w komunikacji miejskiej.
 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 11.08.2020, godz. 9.20). Potwierdzonych zakażeń 45 (choruje 7, wyzdrowiało 37, zmarła 1); hospitalizowanych 1; objętych obserwacją epidemiologiczną 17; objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej 29; objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) 48.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 12,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 99, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 13

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 8 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 94 z 10 sierpnia 2020 r./

 • Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej *** Przypominamy, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Jaworzna. W tym czasie wprowadza się możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.). Więcej na www.um.jaworzno.pl.
 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 07.08.2020, godz. 9.00). Potwierdzonych zakażeń 45 (choruje 7, wyzdrowiało 37, zmarła 1); hospitalizowanych 1; objętych obserwacją epidemiologiczną 16; objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej 29; objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) 57.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 36,
 • placów zabaw - 25,
 • parków miejskich - 19,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 90, bez uwag;
 • Kontrola środków komunikacji publicznej - 10x autobusy.

***

Aktualności /RAPORT NR 93 z 7 sierpnia 2020 r./

 • W środę, 5 sierpnia w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Łukasiewicza 7 otwarty został Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. To efekt kooperacji Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji TUTAJ.
 • Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny - badanie pozwalające na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Spis obejmie gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a udzielane przez rolników informacje muszą być zgodne z prawdą, dokładne i wyczerpujące. Więcej informacji podajemy na naszej stronie internetowej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 7,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 116
 • Kontrola środków komunikacji publicznej - 10x autobusy, bez uwag.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z nowo powstałego Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7;
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Koszenie trawy na terenach gminnych: Łubowiec teren przy sklepie Lewiatan oraz pomiędzy ul. Katowicką a ul. Wybickiego, Podłęże teren przy ul. Towarowej 65, Osiedle Stałe ul. Armii Krajowej oraz plac targowy.
 • Cięcie żywopłotów: Osiedle Stałe Armii Krajowej 2 oraz Centrum ul. Gałczyńskiego 7, ul. Zacisze 1.
 • Grabienie placu zabaw przy ul. Cyprysowej.
 • Zwózka odpadów: plac zabaw Manhattan oraz plac zabaw przy ul. Cyprysowej.
 • Porządkowanie terenów zielonych: Park Góra Piasku, Park Kolejarzy – Szczakowa.
 • Odchwaszczanie krzewów w Parku Celników w Jeleniu oraz odchwaszczenie bylin przy placu zabaw na ul. Cyprysowej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Koszenie zieleni w pasie drogowym: DK79, ul. Wachlowskiego, Urzędnicza, Wschodnia, 1 Maja, DWR

 • Naprawa nawierzchni chodnika z kostki - ul. Zawiszy Czarnego w Ciężkowicach, kontynuacja
 • Przycinanie zieleni w rejonie Velostrady - ul. Puszkina
 • Napełnianie wodą worków służących do nawadniania drzew, plewienie przy rondzie Drwala

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Mycie wiat przystankowych
 • Mycie przejść podziemnych
 • Poprawa oznakowania pionowego

***

Aktualności /RAPORT NR 92 z 6 sierpnia 2020 r.

 • Początkiem sierpnia ruszyły kontrole posesji w dzielnicy Byczyna. Wzorem lat ubiegłych mieszkańców dzielnicy odwiedzą funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami wodociągów. Kontrola związana jest z obowiązkiem utrzymania przez mieszkańców czystości na terenie swojej posesji m.in. poprzez podłączenia jej do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oprócz szamba i ścieków Strażnicy Miejscy sprawdzą także umowy na wywóz i segregację odpadów, a także jakość stosowanego opału. Więcej na naszej stronie WWW.
 • Na kolejny seans w Plenerowym Kinie Letnim przed nami. W najbliższy piątek, 7 sierpnia na jaworznickich plantach odbędzie się pokaz filmu "Żelazna dama”. Więcej o kinie plenerowym piszmy TUTAJ.
   

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 116
 • Kontrola środków komunikacji publicznej - 10x autobusy, bez uwag.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 2 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pielęgnacja zieleni - rondo przy ul. Bukowskiej.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DK79, ul. Północna, ul. Paderewskiego, ul. Ławczana, ul. Pionierów
 • Naprawa nawierzchni z kostki - ul. Zawiszy Czarnego w Ciężkowicach
 • Przycinanie żywopłotów na ul. Piłsudskiego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO
 • Czyszczenie wpustów ulicznych - ul. ks. Mroczka - Ciężkowice
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Mycie wiat przystankowych
 • Mycie przejść podziemnych
 • Malowanie oznakowania poziomego - Jeleń

***

Aktualności /RAPORT NR 91 z 5 sierpnia 2020 r./

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera zapraszają do skorzystania z przygotowanych aktywności. W wakacyjne niedziele - 9 i 23 sierpnia na terenie GEOsfery po raz kolejny odbędą się familijne zabawy pn. "Z rodziną w plenerze". Harmonogram dostępny jest TUTAJ.
 • Od 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 319 tysięcy bonów o łącznej wartości ponad 272 milionów złotych. Niestety, w internecie już pojawiły się pierwsze oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze - przypomina Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
   

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 8,
 • placów zabaw - 6,
 • parków miejskich - 4.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 106

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Koszenie trawników na terenach gminnych: teren przy ul. Klonowej 1 ul. Armii Krajowej 2.
 • Zdjęcie flag, które były zawieszone w mieście z okazji 1 sierpnia
 • Cięcie oraz wywóz wiatrołomów z ulic: M. C. Skłodowskiej, 1000-lecia, Armii Krajowej 1, G. Morcinka 12, Parku przy ul. Schattanka oraz przycięcie wierzby na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Starowiejską.
 • Utrzymanie czystości: Osiedle Stałe - Park Lotników Polskich, ul. Kalinowa/Klonowa/Daleka, Plac targowy, ul. Łukasiewicza oraz ul. Społeczna.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • odpompowywanie nadmiaru wody ze zbiorników i studni chłonnych
 • oczyszczanie przystanków, przejść dla pieszych, opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie chodników na Osiedlu Stałym, oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych
 • dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT

***

Aktualności /RAPORT NR 90 z 4 sierpnia 2020 r./

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie połączyły siły czego efektem jest nowo powstały Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. Punkt będzie funkcjonował w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od środy, 5 sierpnia. Więcej na naszej stronie internetowej.

MZDiM ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminne lokale, będące w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, zlokalizowane na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9. Więcej informacji na stronie MZDiM.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 5.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 88

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 12 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Utrzymanie czystości na terenach gminnych: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, UM, ul. Zielona, ul. Pocztowa, Pechnik, ul. Broniewskiego/ul. 3-go Maja.
 • Oczyszczanie piaskownic: ul. Szymanowskiego oraz ul. Nałkowskiej.
 • Pielęgnacja roślin jednorocznych przy pomniku księdza Stanisława Stojałowskiego (kontynuacja prac).
 • Koszenie trawników na terenach gminnych: ul. Cegielniana (kontynuacja prac), ul. Towarowa 67 (kontynuacja prac), ul. 11 Listopada 17 (kontynuacja prac), ul. Górników z Danuty (kontynuacja prac).
 • Przycięcie żywopłotów: ul. Gałczyńskiego, ul. Łukasiewicza 9 ab.
 • Grabienie: ul. Górników z Danuty (kontynuacja prac), Pszczelnik pomiędzy ul. Wrzosową i ul. Świerkową.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Poweekendowy objazd czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM, oczyszczanie chodników na Osiedlu Stałym
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DK79, Pechnik, ul. Kopalniana - Olszewskiego, ul. Polowa - cmentarz, ul. Północna
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO -ulice: Ciężkowicka i Budowlana

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Usuwanie ubytków w jezdniach - ul. Wojska Polskiego, ul. Sulińskiego, Tetmajera, Asnyka
 • Montaż słupków blokujących na ul. Kolejarzy
 • Czyszczenie wpustów ulicznych - ul. Wróblewskiego
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Przycinka gałęzi: w rejonie Urzędu Skarbowego, Ciężkowice - ul. Budowlana, ul. Inwalidów Wojennych
 • Mycie wiat przystankowych
 • Mycie przejść podziemnych
 • Malowanie oznakowania poziomego - Jeleń

***

Aktualności /RAPORT NR 89 z 3 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. Mężczyzna w wieku 45 lat przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 45. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 37 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła).
 • Rozpoczynają się konsultacje dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Działaniami zostanie objęty Pszczelnik, który czeka na uchwalenie planu i którego potencjał – nie tylko mieszkaniowy – jest wciąż niewykorzystany. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 15.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 1 (SP nr 8).

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 83

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 14 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Koszenie trawy na terenach gminnych:
  • Osiedle Stałe - ul. Armii Krajowej 3,
  • Łubowiec - teren parku „Zielony Łubowiec”
  • Podłęże - teren w okolicy ul. Towarowej 67,
  • Podwale - ul. 11 Listopada.
 • Cięcie żywopłotów przy ulicach: Powstańców Śląskich 3-5-7, Armii Krajowej 1, Klonowej 1, Jaśminowej 9-11-13-15, A. Stachurki 4, Starowiejskiej 9-11.
 • Utrzymanie czystości na terenach gminnych: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, Urząd Miejski, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, pomnik Niepodległości, róg ul. Sądowej i ul. Stojałowskiego.
 • Inne prace: Dział Gospodarki Cmentarzami wyposażył cmentarze komunalne w Szczakowej i na Wilkoszynie w pojemniki do segregacji odpadów (na szkło ze zniczy) oraz w instrukcje co do pojemników należy wrzucać, a co powinno trafiać do pojemników na odpady zmieszane.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO (Ciężkowice)
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Zarzeczna, skrzyżowanie ul. Promiennej z ul. Wojska Polskiego, kontynuacja na DWR, ul. Ławczanej i DK79,
 • Prace przygotowawcze do otwarcia Wodnego Placu Zabaw
 • Usuwanie ubytków w jezdniach o drobne prace naprawcze na drogach i chodnikach (poprawa krawężnika na ul. Doły)
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Oczyszczanie jezdni na ul. Sienkiewicza
 • Mycie wiat przystankowych
 • Malowanie oznakowania poziomego - Jeleń

***

Aktualności /RAPORT NR 88 z 31 lipca 2020 r./

 • JBO 2021: Ocena formalna wniosków *** Podczas posiedzenia, które odbyło się 30 lipca br. Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pod kątem formalnym łącznie 30 wniosków. W wyniku oceny ustalono, że 28 wniosków spełnia wymagania formalne, w tym 4 wnioski wymagają uzupełnienia braków formalnych przez Wnioskodawców. Natomiast 2 wnioski zostały odrzucone. Szczegóły są dostępne TUTAJ.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 7,
 • placów zabaw - 6,
 • parków miejskich - 6,
 • inne - 2.
 • Zarealizowano 11 zgłoszeń mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 97.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Czynności związane z dezynfekcją i utrzymaniem czystości oraz porządku na placach zabaw oraz siłowniach zgodnie z wykazem:

 • Siłownia i Centrum gier i relaksu - Podłęże Manhattan,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Podłęże Al. Piłsudskiego,
 • Plac zabaw - Bory ul. Niemcewicza,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Skałka ul. Insurekcji Kościuszkowskiej,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Podwale ul. Cyprysowa,
 • Plac zabaw - Leopold ul. Grunwaldzka,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Długoszyn ul. Jaszuńskiego,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Dąbrowa Narodowa ul. Długoszyńska.

Koszenie terenów zieleni osiedlowej:

 • Armii Krajowej 1 i 3,
 • Łubowiec teren "Zielonego Łubowca",
 • Podwale tereny przy ul. 11 Listopada 12,
 • Podłęże: al. Piłsudskiego 30, ul. Towarowa 67.

Przycięcie żywopłotów:

 • ul. Radosna 13 róg z ul. Partyzantów,
 • ul. Partyzantów 32,
 • ul. Powstańców Śląskich 9,
 • ul. Powstańców Ślaskich 3-5-7.

Inne prace na terenach gminnych:

 • Odchwaszczanie roślin jednorocznych wraz z usunięciem przekwitłych kwiatostanów przy pomniku Księdza Stanisława .Stojałowskiego, utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz zamiecenie schodów i płyt przy miejscu pamięci.
 • Grabienie terenu na w rejonie ul. Grunwaldzkiej 235, Wschodniiej 1,3 i 11 Listopada 4.
 • Utrzymanie czystości na Osiedlu Stałym: piaskownica ul. Staffa 5, piaskownica ul. Jaśminowa 25 abcd, piaskownica ul. Armii Krajowej 1 abcd, teren urządzony ul. Kalinowa/Klonowa/Daleka, teren urządzony - plac targowy, piaskownica ul. Radosna 5-7-9-11.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Konserwacja infrastruktury przystankowej - naprawa ławki na przystanku Urząd Skarbowy.
 • Oczyszczanie ciągów pieszych w rejonie pomiędzy ulicami gen. Feliksa Kamińskiego a Radosną na OSiedlu Stałym.
 • Poprawa oznakowania pionowego.
 • Zamiatanie Velostrady.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO (Ciężkowice).
 • Pielęgnacja zieleni na rondzie na ul. Bukowskiej.
 • Podlewanie roślin w donicach w Byczynie.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Św. Wojciecha, ul. Ławczana, kontynuacja na DWR i DK79.
 • Prace przygotowawcze do otwarcia Wodnego Placu Zabaw.
 • Przycinka gałęzi na ul. św. Wojciecha i ul. Czwartaków.
 • Prace remontowe i utwardzanie terenu m.in. w okolicach ulicy Dabrówki w rejonie Os. GAGARINA kontynuacja.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach.
 • Mycie wiat przystankowych.
 • Poprawa oznakowania pionowego.

***

Aktualności /RAPORT NR 87 z 30 lipca 2020 r./

 • PKM Jaworzno informuje, że w dniu 5 sierpnia (środa), w związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne wprowadzone zostaną zmiany w organizacji komunikacji miejskiej na liniach: A, E, J oraz S. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.
 • Rozpoczynamy konsultacje dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Działaniami zostanie objęty Pszczelnik, który czeka na uchwalenie planu i którego potencjał - nie tylko mieszkaniowy - jest wciąż niewykorzystany. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 3 sierpnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 15. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Miasto zdecydowało o otwarciu Wodnego Placu Zabaw w bieżącym sezonie. Plac w pełnym zakresie będzie czynny od soboty, 1 sierpnia. Obecna sytuacja epidemiologiczna nakłada na użytkowników WPZ szereg nowych warunków, zwłaszcza w zakresie zachowania odległości pomiędzy użytkownikami oraz obowiązku zachowania zasad higieny. Szczegóły możzna znaleźć TUTAJ.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 17,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 6,
 • inne - 2.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 91

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 14 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Utrzymanie czystości rejonie Centrum: Planty, Arkady, Urząd Miejski, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza.

Odchwaszczanie irysów na Osiedlu Stałym przy Szkole Muzycznej.

Koszenie terenów gminnych:

 • przy ul. Jaśminowej,
 • przy ul. Towarowej,
 • Podwale tereny przy bloku przy ul. 11 Listopada 12,

Łubowiec teren „Zielonego Łubowca”

Cięcie żywopłotów Osiedle Stałe: ul. W. Muchy i Radosna.

Przycięcie gałęzi jabłoni przy ul. Północnej oraz przy dawnym kinie Złocień ul. Grunwaldzka.

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Prace przygotowawcze do otwarcia Wodnego Placu Zabaw
 • Porządki po wczorajszych opadach i zrywach wiatru
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Św. Wojciecha, ul. Ławczana, kontynuacja na DWR i DK79

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO (Ciężkowice)
 • Pielęgnacja zieleni na skarpach przy tunelu w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich, kontynuacja
 • Prace remontowe i utwardzanie terenu m.in. w okolicach ulicy Dabrówki w rejonie Os. GAGARINA
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Mycie wiat przystankowych
 • Odpompowywanie nadmiaru wody ze studni chłonnych
 • Poprawa oznakowania pionowego

***

Aktualności /RAPORT NR 86 z 29 lipca 2020 r./

 • 2 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie. Szczegóły publikujemy TUTAJ.
 • W najbliższy piątek, 31 lipca, w ambulansie podstawionym przy Szybie Piłsudski, odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic
 • W piątek, 31 lipca jaworznickie w galerii zostanie ponownie otwarte pierwszy raz po przerwie spowodowanej pandemią. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - Sosina.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny – 85

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Czynności związane z dezynfekcją i utrzymaniem czystości oraz porządku na placach zabaw oraz siłowniach zgodnie z wykazem:

 • Siłownia i Centrum gier i relaksu - Podłęże Manhattan
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Podłęże Al. Piłsudskiego
 • Plac zabaw - Bory ul. Niemcewicza
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Skałka ul. Insurekcji Kościuszkowskiej
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Podwale ul. Cyprysowa
 • Plac zabaw - Leopold ul. Grunwaldzka
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Długoszyn ul. Jaszuńskiego
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Dąbrowa Narodowa ul. Długoszyńsk

Koszenie terenów gminnych:

 • Osiedle Stałe, ul. Jaśminowa 25, 27
 • Podwale, tereny przy ul. 11 Listopada 4,
 • Pszczelnik, teren przy ul. Świerkowej 2
 • Leopold, teren przy ul. Grunwaldzkiej 235 (ZLO).

Pozostałe prace:

 • sadzenie jałowców płożących na mogiłach znajdujących się na Cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej + zebranie śmieci z terenu całego obiektu, a także z Małpiego Gaju oraz Złocienia,
 • utrzymanie czystości: Góra Piasku, piaskownica ul. Gagarina 9, Park Kolejarzy, Parkowa 2-4, pomnik Grunwaldu, pomnik na pamiątkę egzekucji w Szczskowej, pomnik Tadeusza Kościuszki
 • odchwaszczanie roślin jednorocznych wraz z usunięciem przekwitłych kwiatostanów na grobie strajkujących (na cmentarzu Pechnik) oraz grobie żołnierzy AK oraz zebranie wypalonych zniczy (na cmentarzu Pechnik)
 • utrzymanie czystości w Parku Lotników, na terenie przy ul. Łukasiewicza oraz przy Szkole Muzycznej,
 • cięcie żywopłotów ul. Skłodowskiej 2, ul. W. Muchy 3, następnie W. Muchy 2,

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pielęgnacja zieleni na skarpach przy tunelu w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich, kontynuacja
 • Prace przygotowawcze do otwarcia Wodnego Placu Zabaw - transport  i montaż zabawek
 • Odchwaszczanie wysepek w rejonie przystanków autobusowych na Osiedlu Stałym

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DWR, DK79, Pieczyska, Ciężkowice, kontynuacja
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO (Ciężkowice)
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Poprawa oznakowania pionowego
 • Mycie wiat przystankowych

 

***

Aktualności /RAPORT NR 85 z 28 lipca 2020 r./

 • Rozpoczynamy konsultacje dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Działaniami zostanie objęty Pszczelnik, który czeka na uchwalenie planu i którego potencjał - nie tylko mieszkaniowy - jest wciąż niewykorzystany. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 15. Więcej na naszej stronie.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że dwie kolejne osoby z Jaworzna są zakażone koronawirusem SARS-COV-2, przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 42. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 35 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - Sosina.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny – 75, 1 nieprawidłowość (osoby nie stwierdzono pod wskazanym adresem).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 1 wymaz od osoby podejrzanej o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • Utrzymanie czystości rejonie Centrum, Podwala i Pechniku: Planty, Arkady, Urząd Miejski, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, Plac św. Jana, pomnik Stojałowskiego, pomnik Niepodległości, róg ul. Stojałowskiego i Sądowej, ul. 3 Maja, ul. Broniewskiego, Pechnik przystanek.
 • Pozostałe tereny zielone porządkowane w poniedziałek: rejon ul. Schattanka na Pszczelniku, Jeleń – ul. Celników, przedszkole ul. Wygoda, skrzyżowanie ul. Wygoda i Wiosny Ludów, róg ulic Na stawach i Banasika oraz rejon domu kultury.

Dezynfekcja i utrzymanie czystości na placach zabaw:

 • piaskownica ul. Nałkowskiej, piaskownica ul. Szymanowskiego, Ogródek Jordanowski.

Koszenie trawników:

 • Kanty - ul. Cegielniana,
 • Podłęże - teren przy ul. Towarowej, następnie teren przy placu zabaw,
 • Podwale - tereny przy ul. 11 Listopada 4,
 • Pszczelnik - teren pomiędzy ul. Wrzosową, a ul. Świerkową, teren na skrzyżowaniu przy ul. Piaskowej z ul. Wrzosową oraz teren przy ul. Świerkowej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Poweekendowy objazd czystości przestrzeni zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, MCIT, Velostrada, Wodny Plac Zabaw, Park Kieszonka, Park Chrząstówka - wraz z dezynfekcją urządzeń siłowni pod chmurką):

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Ciąg dalszy dchwaszczania skarp i wysepek w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DWR, DK79
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Poprawa oznakowania pionowego
 • Odpompowywanie nadmiaru wody ze studni chłonnych
 • Oczyszczanie chodników w Centrum

Mycie wiat przystankowych

***

Aktualności /RAPORT NR 84 z 27 lipca 2020 r./

 • Już dziś o godzinie 19.00 na Rynku rozpocznie się pierwszy z cyklu koncertów w ramach projektu Jaworzno Miasto Muzyki. Na scenie pojawią się muzycy, którzy uczestniczą w specjalnych warsztatach Poluzone organizowanych już szósty raz w naszym mieście. Koncerty będą się odbywać codziennie aż do piątku, 31 lipca. Początek zawsze o godz. 19.00. Wstęp jest wolny. Zapraszamy! Koncert finałowy w sobotę, 1 sierpnia o godz. 19:00 będzie transmitowany online z Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków!

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informacje dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 20 do 25 lipca br. dokonano:

 • 17 rejestracji urodzeń,
 • 28 rejestracji zgonów,
 • 5 udzielonych ślubów,
 • 191 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 156 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 20 do 25 lipca br. dokonano m.in.:

 • Biuro Meldunkowe: telefony - 50, meldunki - 57, zaświadczenia o zameldowaniu - 10, potwierdzone profile zaufane - 7, wnioski MZNK - 4.
 • Dowody osobiste: telefony - 65, wydane dowody osobiste - 110, wnioski papierowe - 92, wnioski epuap - 40, zgłoszenie utraty - 5, e-mail - 2.
 • Ewidencja Ludności: telefony - 32, decyzje o wymeldowaniu - 6, nowy termin załatwienia sprawy - 19, wezwanie świadka - 2, wszczęcie postępowania o wymeldowanie - 3, wnioski o udostępnienie danych - 52, postanowienia o odmowie udostępnienia danych - 1, decyzje o odmowie udostępnienia danych - 2.
 • Prawa jazdy: udzielenie informacji telefonicznej - 216, przyjęcie stron w sprawie wydania prawa jazdy - 72, udzielenie informacji e-mailowej (prawa jazdy) - 23, wydanie decyzji (prawa jazdy) - 42, wszczęcie postępowania administr. - 32, produkcja praw jazdy - 37, wniosek o założenie PKK - 76, pisma ogólne - 17.
 • Rejestracja pojazdów: udzielenie informacji telefonicznej - 473, zbycia/nabycia pojazdów - 112, udzielenie informacji e-mailowej w sprawie rejestracji samochodu - 23, pisma ogólne w sprawie dot. rejestracja pojazdu - 32, przyjęcie stron w spr. rejestracji pojazdu - 403, produkcja dowodów rejestr. - 217, wydanie dowodów rejestr. - 218, decyzje w spr. rejestr. pojazd. - 35, wszczęcie postępowania - 47.
 • Działalność gospodarcza: udzielenie informacji telefonicznej - 70, zmiana wpisu w CEIDG - 17, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3, decyzje zmieniające - 3, wystąpienie na GKRPA  - 1, oględziny punktu handlowego - 2, przyjęcie stron (osobiście) - 40, zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego - 5, wnioski w sprawie transportu - 4, aktualizacja KREPTD - 2, pisma ogólne - 3, zaświadczenie o prowadz. dział. gospod. - 1.
 • Sprawy wojskowe: telefony - 15, udzielenie informacji e-mailowej - 3, archiwum za 2018.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 30,
 • placów zabaw - 29,
 • parków miejskich - 19,
 • inne - 3.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 39.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • dezynfekcja i utrzymanie czystości oraz porządku na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych (m. in. Podłęże Manhattan, Podłęże ul. Piłsudskiego, Bory ul. Niemcewicza, Skałka ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, Podwale ul. Cyprysowa, Leopold ul. Grunwaldzka, Długoszyn ul. Jaszuńskiego, Dąbrowa Narodowa ul. Długoszyńska),
 • koszenie terenów gminnych - ul. Towarowa oraz rejon ul. Cegielnianej,
 • przycinanie żywopłotów - Osiedle Stałe ul. Armii Krajowej,
 • odchwaszczanie kwietników i rabat: ul. Młodocianych Więźniów Politycznych, ul. Daleka, Park im. Lotników Polskich,
 • utrzymanie czystości w rejonie skarpy na osiedlu Podwale.

Inne zadania zrealizowane przez jednostkę:

 • rozpoczęcie sadzenia jałowców na mogiłach znajdujących się na Cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej,
 • zawarcie umowy na realizację zadań JBO: siłownia i plac zabaw na Warpiu, siłownia przy ul. Szymanowskiego na OTK, budowa chodnika i ławek przed sceną koło Manhattanu Podłęże.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Kontrola czystości przestrzeni zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, MCIT, Velostrada, Wodny Plac Zabaw, Park Kieszonka, Park Chrząstówka - wraz z dezynfekcją urządzeń siłowni pod chmurką).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO - postępy prac w Ciężkowicach.
 • Sprzątanie punktów rowerowych.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Odchwaszczanie skarp i wysepek w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich.
 • Oczyszczanie stref przykrawężnikowych na ul. Długosza i Dąbrowskiego na Długoszynie
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DWR, DK79.
 • Podlewanie roślin w donicach na Rynku i Rynkach dzielnicowych.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach.
 • Czyszczenie cieku na ul. Bobrowa Górka, czyszczenie wpustów ulicznych - ul. Przemysłowa, ul. Poniatowskiego.

***

Aktualności /RAPORT NR 83 z 23 lipca 2020 r./

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza w środę, 12 sierpnia br. o godz. 16.30 na czwarte warsztaty z cyklu STREET-BOOK, organizowanego w ramach projektu "Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2". Zajęcia, zatytułowane "Sekwencja - kanon street fotografii", poprowadzi artysta fotograf Jakub Byrczek, twórca jaworznickiej Szkoły Widzenia w Żywym Skansenie Fotografii. Więcej informacji TUTAJ.
 • 24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Życzenia prezydenta Pawła Silberta dla policjantów można przeczytać na naszej stronie internetowej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - Sosina

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 74.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl