Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Czy te nogi mogą kłamać?" - Co Tydzień

15 listopada 2013

Szanowny Panie Redaktorze,

Wobec opublikowania w dodatku "extra CT" nr 1/31 z dnia 6 listopada 2013 r., nieprawdziwych informacji na temat stanu środków finansowych posiadanych przez MZOPOW, jak również kwoty potrzebnej na listopadowe wynagrodzenia pracowników oświaty w Jaworznie, w oparciu o art. 31a ust. 1 Prawa prasowego zwracam się o pilne zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w publikacji, o następującej treści:

"S P R O S T O W A N I E

Nie jest prawdą, aby MZOPOW w dniu 31 października br. miał na rachunku bankowym kwotę 4,7 mln zł. Faktyczna wysokość posiadanych środków nieznacznie przekraczała 0,5 mln zł.

Nie jest prawdą, aby na listopadowe wypłaty dla pracowników oświaty MZOPOW potrzebował 3,6 mln złotych. Kwota potrzebna na ten cel przekracza sumę 4,5 mln zł, a wraz z ZUS i zaliczką na podatek dochodowy przekracza kwotę 7,6 mln zł.

Bogusława Śledzińska
Dyrektor MZOPOW"

 

Liczę na zachowanie przez Pana Redaktora wymogów przewidzianych art. 32 ust. 4 Prawa prasowego, tj. opublikowanie sprostowania na I stronie, taką samą czcionką, jak publikacja z dnia 6 listopada br., w najbliższym numerze.
Wyrażam także nadzieję, że nie będę musiała domagać się sprostowania na drodze prawnej.