Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy wizerunek Krakowskiej

13 marca 2015, 13:17

Szeroka, bezpieczna, nowoczesna, wyposażona w odwodnienie i ekrany akustyczne. Taka jeszcze w tym roku będzie ul. Krakowska, która obecnie przygotowywana jest do kompleksowej modernizacji. Nowy wizerunek i parametry zyska odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z Drogą Współpracy Regionalnej a końcówką Trasy Śródmiejskiej. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości poruszania się nie tylko kierowców, ale także pieszych i rowerzystów.

Historia projektu modernizacji ul. Krakowskiej sięga pierwszego Studium Komunikacyjnego z 2003 roku, w którym zaplanowano powstanie drogi łączącej miasto z autostradowym węzłem Jeleń oraz budowę Trasy Śródmiejskiej "wypychającej" ruch samochodów ze śródmieścia.

- Jaworzno miało wcześniej jeden z najgorszych układów drogowych, a przez Rynek jeździły tiry - przypomina Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Jednak dzięki konsekwentnie realizowanym inwestycjom i przebudowie sieci dróg w całym mieście, obecnie Jaworzno jest znakomicie skomunikowanym organizmem i cały czas czynimy starania, żeby stan ten się poprawiał.

Aby zrealizować założenia Studium, autorzy włączyli do Trasy Śródmiejskiej obie obwodnice - północną i południową, skrzyżowaniem przy stadionie Victorii. Do tej pory brakowało jednak dwujezdniowej trasy, która byłaby szybkim łącznikiem z drogą na Jeleń. Modernizacja ul. Krakowskiej uzupełni tę "lukę".

- Wbrew pozorom, ten odcinek ul. Krakowskiej służy w większości mieszkańcom naszego miasta, dlatego na modernizacji skorzystają głównie jaworznianie. Miejscowe samochody stanową na niej około 60 procent ruchu - wyjaśnia Tomasz Tosza. - Pozostałe auta należą w większości do kierowców z miast sąsiednich.

Na przebudowę ul. Krakowskiej na Borach, radni przyznali ponad 17 milionów złotych z budżetu gminy. Wydział Inwestycji Miejskich ubiega się jednak także o dotację, która miałaby pokryć połowę kosztów przedsięwzięcia. Za środki te wybudowany zostanie dwujezdniowy odcinka ul. Krakowskiej, między skrzyżowaniem z ul. Karwety a Trasą Śródmiejską. Jedna dwupasmowa jezdnia powstanie w miejscu obecnej ulicy, druga po jej północnej stronie. Razem z drogą powstanie również kładka dla pieszych w rejonie ul. Czystej.

Nowa droga będzie miała nie tylko dwie jezdnie i kładkę dla pieszych, ale również szeroką na trzy metry drogę dla rowerów, która połączy centrum z odcinkiem biegnącym do Jelenia wzdłuż Drogi Współpracy Regionalnej. Dodatkowo zabudowa mieszkaniowa będzie chroniona ekranami akustycznymi, a droga nareszcie będzie miała działające odwodnienie, które wyeliminuje problem deszczówki rozchlapywanej przez samochody na pobocza. Mieszkańcy Borów zyskają również bezpieczne dojście do szkoły oraz sygnalizację świetlną dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Bielańską, z licznikami czasu przejścia i oczekiwania na sygnał zielony.

Wydział Inwestycji Miejskich zamówił dodatkowo ekrany informacji pasażerskiej i podświetlane wiaty, które będą zainstalowane na przystankach komunikacji miejskiej oraz koordynację sygnalizacji świetlnej do "zielonej fali".