Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Punkt Informacyjno - Doradczy NGO

5 maja 2015, 13:57

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

W ramach projektu "Profesjonalizm = skuteczność", Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uruchamia w Jaworznie Punkt Informacyjno - Doradczy, z którego będą mogli korzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas dyżurów doradcy będą pomagać m.in. w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz udzielą porad z zakresu aktów prawa i sporządzania dokumentacji.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) jest stowarzyszeniem, które poprzez realizację projektów szkoleniowych, finansowanych głównie ze środków unijnych, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej oraz w aktywny sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Projekt "Profesjonalizm = skuteczność" jest finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie i skierowany jest głównie dla podmiotów z sektora NGO.

Punkt Informacyjno – Doradczy oferuje doradztwo z zakresu:

  • wypełniania wniosków o dofinansowanie,
  • sprawozdawczości z realizacji zadania,
  • księgowości,
  • aktów prawnych związanych z działalnością sektora pozarządowego,
  • dostępnych źródeł finansowania,
  • i innych związanych z działalnością Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

a także daje możliwość wydrukowania/kopiowania dokumentacji związanej z działalnością organizacji pozarządowej oraz skorzystania z komputera i Internetu.

Punkt będzie dostępny w siedzibie OWIS, przy ul. Grunwaldzkiej 235 (budynek ZLO), III piętro, pok. 313. Terminarz dyżurów wygląda następująco:

12 maja 19 maja 22 maja 27 maja
11.00 – 13.30 12.00 – 14.30 11.00 – 13.30 12.00 – 14.30
9 czerwca 16 czerwca 18 czerwca 25 czerwca
11.00 – 13.30 12.00 – 14.30 11.00 – 13.30 12.00 – 14.30