Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Łącznik udrożni ruch na Osiedlu Stałym

10 lipca 2015, 11:46

Kierowcy z Osiedla Stałego zyskają niebawem zupełnie nowe połączenie z ul. Grunwaldzką. Właśnie ruszył przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej i budowę łącznika drogowego pomiędzy al. Tysiąclecia a DK 79. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne odciążenie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz ułatwi wyjazd z Osiedla w kierunku centrum Jaworzna.

Głównym celem planowanej inwestycji jest stworzenie nowego połączenia pomiędzy Aleją Tysiąclecia a ul. Grunwaldzką, co przyczyni się do udrożnienia ruchu samochodowego w całej dzielnicy. Ważne jest ponadto zapewnienie obsługi przyległych terenów i istniejących ulic. Dojazd do nowej drogi zyskają m.in. bloki przy ul. Partyzantów oraz II Liceum Ogólnokształcące. Ważnym elementem prac będzie także stworzenie nowych miejsc parkingowych w tym rejonie.

- Nasze działania podyktowane są głosami mieszkańców, którzy chcieli budowy nowych miejsc parkingowych na osiedlu. Poza tym takie rozwiązanie pozwoli na utrzymanie płynności ruchu w dzielnicy i szybszą możliwość dojazdu do głównego ciągu drogowego jakim jest DK 79  – tłumaczy Tomasz Tosza z Biura Koordynacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Nowa droga ma być przyjazna rowerzystom a jej budowa uwzględnia natężony ruch pieszych w okolicy Parku im. Lotników Polskich, dlatego na całej długości trasy obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a skrzyżowania i przejścia dla pieszych będą "wyniesione”. Ponadto, by zrekompensować wycinkę istniejących drzew i krzewów, po obu stronach ulicy  zostanie nasadzona roślinność szpalerowa, m.in. lipy drobnolistne.

Śladem kolejki

Nowa droga będzie biegła śladem dawnej linii kolejowej, którą przewożono węgiel z nieistniejącej już kopalni "Jan Kanty”. Firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego będzie miała za zadanie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych , na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego opracowanego przez krakowskie biuro projektowe "Serpentyna”.

Zakres prac budowy 350 metrów łącznika obejmować będzie m.in. budowę: jezdni o szerokości 6 metrów, kanalizacji deszczowej - odwodnienia, oświetlenia – lamp ulicznych, chodników o szerokości 2 metrów, miejsc parkingowych – równoległych i prostopadłych oraz zagospodarowanie terenu.

Zainteresowani udziałem w przetargu przedsiębiorcy mogą składać oferty w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 do 27 lipca 2015 r. do godz. 10:45.

Poniżej można zobaczyć pełny projekt społecznej koncepcji rewitalizacji Parku Lotników:

Obrazek