Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Na Obr. Poczty Gdańskiej powstanie kanalizacja

1 grudnia 2015, 12:12

Rozpoczynające się przedsięwzięcie w rejonie Obrońców Poczty Gdańskiej obejmuje budowę blisko 600 metrów sieci sanitarnej wraz z przyłączami dla 30 prywatnych gospodarstw. Każdy sięgacz doprowadzony zostanie do granicy posesji, co ułatwi mieszkańcom podłączenie.

- Obecnie w tym rejonie brak jest miejskiej kanalizacji. Ścieki sanitarne z istniejących budynków odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych - tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - Nowy odcinek rur sanitarnych rozwiąże tę kwestię. Po wybudowaniu kanalizacji i włączeniu jej do istniejącego układu w ulicy św. Wojciecha, Stojałowskiego i Sławkowskiej, ścieki z domostw trafią bezpośrednio do zmodernizowanej oczyszczalni w Jeleniu.

Inwestycja prowadzona będzie w niedalekim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Może to wpływać na czasowe utrudnienia w komunikacji samochodowej. W ramach rozpoczynających się już 7 grudnia robót, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, a co za tym idzie częściowe zajęcie pasa drogowego pomiędzy numerami 29-32, czyli w rejonie skrzyżowania ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej z ulicą Sławkowską. Przewiduje się, że na tym odcinku roboty będą realizowane do 24 grudnia br.

Wszystkie prace kanalizacyjne mają potrwać do końca kwietnia 2016 roku i kosztować ponad 230 tys. zł. Po robotach MPWiK-u, na teren ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej wkroczy Miejski Zarząd Dróg i Mostów, który jest już w fazie projektowania przebudowy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

Planowane prace drogowców dotyczyć będą około 1,6 kilometra drogi - od ul. Św. Wojciecha do ronda przy ul. Kołłątaja i będą podzielone na trzy etapy. Ich zakres obejmować będzie wymianę nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów, budowę odwodnienia - na całym odcinku drogi i oświetlenia - na fragmencie od ronda do początku zabudowy. Na fragmencie od ul. Św. Wojciecha do ul. Św. Barbary jezdnia zostanie poszerzona po to, by umożliwić rowerzystom poruszanie się w kierunku tzw. pod prąd.