Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

10 lutego 2019, 18:06

100-lecie Publicznych Służ Zatrudnienia

100-lecie Publicznych Służ Zatrudnienia

W miniony piątek, 8 lutego br. pracownicy jaworznickiego Powiatowego Urzędu Pracy uroczyście obchodzili 100-lecie Publicznych Służ Zatrudnienia. W gali z okazji jubileuszu wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta Monika Bryl, Pełnomocnik Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk, a także Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.

100 lat temu - 27 stycznia 1919 roku - Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Ta właśnie decyzja pozwoliła na utworzenie instytucji, wspierającej poszukujących pracy jak i pracodawców, takiej jak Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.

- Dzięki historycznej chwili sprzed 100 lat, dzisiejsze samorządy mogą skutecznie pomagać mieszkańcom w uzyskaniu pomocy w znalezieniu pracy i pracownika - mówiła podczas gali zastępca prezydenta Monika Bryl. - Działania jakie podejmuje m.in. jaworznicki samorząd sprawiły, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bezrobocie w Jaworznie spadło z poziomu 20 proc. do 4,1 proc. pod koniec 2018 roku.

Poziom bezrobocia w Jaworznie utrzymuje się na niskim poziomie, szczególnie w porównaniu do innych miast w regionie Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych to również efekt działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pozyskane przez Urząd zarówno środki unijne, jak i krajowe przeznaczone zostały na staże, doposażenie miejsc pracy oraz na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Efekty przyniosła również realizacja zadania - refundacji części kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia.

Jaworznicki PUP realizuje również wiele innych zadań z zakresu wspierania i kształtowania rynku pracy. Często przedstawiany jako modelowo rozwiązujący problemy obecnej sytuacji gospodarczej.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek