Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

ATOM w Jaworznie - realna pomoc przedsiębiorcom i mieszkańcom

24 czerwca 2020, 13:19

ATOM w Jaworznie - realna pomoc przedsiębiorcom i mieszkańcom

ATOM w Jaworznie - realna pomoc przedsiębiorcom i mieszkańcom

Kiedy okazało się, że sytuacja związana z koronawirusem w Polsce może okazać się realnym zagrożeniem, zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorstw, w Jaworznie wprowadzony został projekt ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców. Niedługo miną trzy miesiące jego działania.

ATOM to pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2. Składa się na niego sześć obszarów: ochrona zdrowia, bezpieczeństwo mieszkańców, edukacja, Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu, organizacje pozarządowe i wolontariat oraz akcja #Udomowionakultura.

Jak przedstawiają się działania w ramach pakietu ATOM w liczbach? Prezentujemy krótkie podsumowanie (stan na 16 czerwca):

Podatki lokalne

Do Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego wpłynęło 36 wniosków:

 • 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie,
 • 8 kompletnych wniosków w rozpatrzeniu,
 • 9 wniosków wymaga uzupełnienia dokumentacji,
 • 3 wnioski wycofane przez wnioskodawców,
 • 14 podań z postanowieniem pozostawienia bez rozpatrzenia - wnioskodawcy po wezwaniu nie uzupełnili brakującej dokumentacji.

Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 • 14 wniosków o odroczenie płatności czynszu - rozpatrzone pozytywnie.

Wydział Obrotu Nieruchomościami:

 • 5 wniosków ws. czynszów dzierżawnych:
  • 1 rozpatrzony pozytywnie,
  • 4 rozpatrzone negatywnie (w żadnym z przypadków działalność nie została zamknięta lub ograniczona).

Lokale użytkowe dla przedsiębiorców w zasobach spółek gminnych

(gdzie 100% właścicielem jest Gmina)

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego:

 • o obniżenie czynszu wnioskowało 17 przedsiębiorstw,
 • wszystkie otrzymały już stosowne obniżki czynszu za kwiecień i maj,
 • 14 wynajmujących skorzystało z ulgi 50%,
 • 3 przedsiębiorców uzyskało ulgę 30%.

Wodociągi Jaworzno:

 • 5 przedsiębiorców złożyło wnioski,
 • wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie,
 • 50% zwolnienia z opłat czynszowych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej:

 • 6 przedsiębiorców złożyło wnioski,
 • 4 wnioski rozpatrzone pozytywnie.

Info Biznes - Jaworznicka Infolinia Przedsiębiorcy

Wszystkie informacje dotyczące mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców, których dotknęły skutki epidemii w jednym miejscu.

 • Pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego udzielają informacji pod numerami telefonów:
  • 32 61 81 601
  • 32 61 81 609
 • W indywidualnych przypadkach przedsiębiorcy będą tez kierowani do właściwych instytucji (PUP, ZUS, US)

Rządowa Tarcza Antykryzysowa

 • Realizacja w Jaworznie rządowego pakietu pomocowego przez Powiatowy Urząd Pracy.
 • Powiatowy Urząd Pracy udzielił dotychczas wsparcia ponad 4 tys. podmiotom, a łączna kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na te zadania to ponad 28 mln zł.
 • Dzięki wsparciu Tarczy Antykryzysowej udało się utrzymać w Jaworznie 6,4 tys. działalności gospodarczych i miejsc pracy.
 • Powiatowy Urząd Pracy nadal prowadzi nabory wniosków o dofinansowania, by rozdysponować pozostające środki pomocowe w kolejnych transzach.

Priorytety w działaniach - ochrona miejsc pracy

 • Wspieranie przedsiębiorców w okresie pandemii to szczególnie ważne zadanie. Poprzez udzielaną im pomoc PUP chroni miejsca pracy, a tym samy umożliwia pracującym zachować prawo do wynagrodzenia poprzez utrzymanie zatrudnienia. Zadania wynikające z tzw. Tarczy Antykryzysowej mają rangę zadań priorytetowych. Żeby zadbać o płynność udzielanego wsparcia Urząd Pracy na bieżąco sięga po dodatkowe środki finansowe z rezerwy MRPiPS. Aktualna pula pozyskanych środków to 36 mln zł.
 • PUP korzysta z wszystkich popularnych kanałów dostępu, zeby dortzeć z informacją do maksymalnej ilości odbiorców. Organizuje też cotygodniowe webinarium dotyczące m.in.: pakietu pomocowego.
 • Szybkie działanie w okresie kryzysu jest kluczowe. Urząd Pracy z dniem uruchomienia specustawy (1 kwietnia) natychmiast ruszył z pomocą dla mikroprzedsiębiorców, ogłaszając jeszcze tego samego dnia nabór wniosków na udzielenie pożyczki. Na uwagę zasługuje również wyjątkowo wysoka skuteczność działań specjalistów z PUP - 98% wnioskujących firm otrzymało pożyczkę. Aktualnie jest uruchomiony V nabór wniosków o dofinansowanie dla małych i średnich firm.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek