Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Minister Stanisław Szwed z wizytą w Jaworznie

3 lipca 2020, 13:22

Minister Stanisław Szwed z wizytą w Jaworznie

Minister Stanisław Szwed z wizytą w Jaworznie

Podsumowanie działań w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej" było jednym z tematów dzisiejszego spotkania wiceministra Stanisława Szweda, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie. Po spotkaniu gospodarze i goście odwiedzili jeden z zakładów produkcyjnych w naszym mieście - Meblomar, który otrzymał rządowe wsparcie.

W spotkaniu z mediami wzięli udział: Stanisław Szwed - Wiceminister-Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Zastępca Prezydenta - Monika Bryl; Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Dariusz Starzycki oraz Łukasz Curyło - Dyrektor PUP w Jaworznie.

- Nie przez przypadek jestem dzisiaj w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, ponieważ urzędy pracy są ważnymi instytucjami dla wykonania "Tarczy Antykryzysowej", a jaworznicka jednostka jest jedną z najlepszych w województwie śląskim, a nawet w kraju jeśli chodzi o realizację wniosków o dofinansowanie i udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców - mówił podczas konferencji Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Stopa bezrobocia w naszym kraju wynosi 6 proc., a w województwie śląskim 4,5 proc. Działania, które podejmujemy w ramach "Tarczy Antykryzysowej" pokazują, że ochrona miejsc pracy spełnia swoje zadanie (...). Łącznie w skali całego kraju na realizację działań "tarczy antykryzysowej" i "tarczy finansowej" czyli wsparcia dla przedsiębiorców rząd przeznaczył dotychczas już 110 miliardów zł.

Rządowe wsparcie to jednak nie jedyna forma pomocy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. 6 kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przedstawił "Śląski Pakiet dla Gospodarki".

- Jest to uzupełnienie działań rządowej "Tarczy Antykryzysowej", w ramach którego zostało uruchomione ponad 1,368 mld zł. Te środki są przeznaczone dla przedsiębiorców z naszego województwa, a pakiet podzielono na pięć filarów - pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy, wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP, samorządowe działania wspierające oraz wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie. Byliśmy pierwszym województwem w naszym kraju, które uruchomiło tego typu działania i środki - wyjaśnia Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Jaworznicki Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców od początku trwania działań w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej". Mając na uwadze powagę sytuacji przeorganizowano pracę instytucji tak, aby dodatkowe zadania miały rangę zadań priorytetowych.

- Chcąc dotrzeć do najszerszej liczby adresatów wsparcia zwróciliśmy się o dane do ZUS oraz GUS. Zwiększając zasięg odbiorców mogących ubiegać się o wsparcie dokonaliśmy szczegółowej analizy rynku pracy pod kątem ilości przedsiębiorców potrzebujących wsparcia. Już z dniem uruchomienia specustawy - 1 kwietnia br., natychmiast ruszyliśmy z pomocą dla mikroprzedsiębiorców - ogłaszając jeszcze tego samego dnia nabór wniosków na udzielenie pożyczki. Byliśmy jednym z pierwszych urzędów w woj. śląskim i w Polsce, który uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie dla małych i średnich firm - mówi Łukasz Curyło, dyrektor jaworznickiego PUP-u. - Nabory prowadzimy w trybie ciągłym. Szacujemy potrzeby miasta. Dbając o płynność udzielanego wsparcia na bieżąco sięgamy po dodatkowe środki finansowe z rezerwy MRPiPS. Aktualna pula pozyskanych środków to 36 mln zł.

Kiedy okazało się, że sytuacja związana z koronawirusem w Polsce może okazać się realnym zagrożeniem, zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorstw, w Jaworznie wprowadzony został program ATOM czyli Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców.

- To pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilają jaworznicką służbę zdrowia, wpływają na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomagają gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 - tłumaczyła podczas spotkania Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta. - Gminne wsparcie opiera się głównie na ulgach, odroczeniach lub rozbiciu na raty spłat podatków lokalnych. Jest też pomoc w regulowaniu czynszów - od odroczeń i systemów ratalnych, po ulgi sięgające do 50 proc. za lokale w zasobach spółek komunalnych.

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie obsługuje 100 proc. wniosków dot. wsparcia w ramach "Tarczy Antykryzysowej", które wpłynęły do instytucji. 98 proc. wniosków zostało już zrealizowanych, natomiast pozostałe są aktualnie opiniowane.

W ramach pakietu pomocowego Tarczy Antykryzysowej - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie do 2 lipca 2020 r. zaangażował 30 mln zł dla lokalnych przedsiębiorców, udzielono wsparcie 4250 firmom, utrzymano 7250 istniejących działalności gospodarczych i miejsc pracy.

- Osiągnięcie takich notowań to efekt budowania dobrego klimatu z lokalnym biznesem na przestrzeni ostatnich lat. Na to składa się szeroko rozumiana współpraca. Nasza strategia, umożliwia nam efektywnie zaplanować rok budżetowy oraz dopasować indywidualną ofertę - "szytą na miarę", zgodnie z potrzebami Przedsiębiorcy. Dzięki takim działaniom jesteśmy postrzegani jako partner. I to właśnie przedkłada się na nasze wyniki - dodaje Łukasz Curyło.

Podczas wizyty w Jaworznie wiceminister Szwed odwiedził jaworznickie przedsiębiorstwo, które skorzystało z rządowego wsparcia w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej". MEBLOMAR - to firma funkcjonująca w Jaworznie od prawie 10 lat, usytuowana w bardzo dobrej lokalizacji w Strefie Przemysłowej II - włączonej do "Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej". Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją mebli i elementów na eksport. Firma prowadzona jest przez trzech wspólników. Obsługują rynek krajowy i zagraniczny. Zanim jednak współwłaściciele połączyli swoje siły - dwóch z nich swoją działalność rozpoczynało ze wsparciem z Urzędu Pracy w ramach dotacji na rozpoczęcie swojego biznesu. Jaworznicki Urząd Pracy współpracuje z Firmą MEBLOMAR od początku jej istnienia m.in. w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz refundacji wynagrodzenia nagród i składek ZUS dla bezrobotnych do 30. roku życia. Początkowo współwłaściciele nie zatrudniali pracowników. Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy, ta sytuacja szybko zaczęła się zmieniać. Firma aktualnie zatrudnia blisko 30 osób. W ramach tzw. tarczy antykryzysowej MEBLOMAR otrzymał ponad 0,5 mln zł wsparcia, w tym 174 tys. zł z PUP Jaworzno, a 350 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek