Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bliżej powstania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

4 marca 2022, 13:29

Bliżej powstania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Bliżej powstania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

W środę, 23 lutego 2022 r. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek, dotyczący wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Miasta Jaworzna. Już tydzień później (4 marca) Rada Miejska w Jaworznie na sesji nadzwyczajnej przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Północ". Pozytywna opinia komisji sejmowej oraz uchwalenie planu miejscowego stanowi milowy krok ku powstaniu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego - nowej strefy przemysłowej, w której zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 12 tys. osób.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - po wysłuchaniu argumentacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki oraz Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta - wydała pozytywną opinię dla wniosku wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Miasta Jaworzna.

Wnioskiem objęte są działki wyszczególnione w załączniku do Ustawy z dn. 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych - obszar łącznie 264 ha pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Obrońców Września 1939 roku, Orląt Lwowskich i drogą ekspresową S1, gdzie planowany jest Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Gmina zaoferowała Lasom Państwowym w zamian 265 ha gminnych kompleksów leśnych głównie w okolicy Ciężkowic, co spotkało się z aprobatą przedstawicieli Lasów Państwowych.

Opinia komisji sejmowej otwiera drogę do rozpoczęcia procedury zamiany gruntów, a w rezultacie do powstania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, który w zamyśle ma stać się jedną z największych w regionie stref inwestycyjnych (porównywalnych do strefy gliwickiej i tyskiej), skupionej na branży elektromobilności i nowoczesnych technologii. JOG w przyszłości stanie się kołem zamachowym gospodarki nie tylko Jaworzna, ale również regionu śląskiego w trudnym okresie transformacji energetycznej i wygaszania kopalń. Na podstawie danych z Gliwic, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (która zarządzać będzie procesem inwestycyjnym w JOG), szacuje iż w nowej jaworznickiej strefie przemysłowej zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 12.000 osób. To właśnie na terenie JOG planowana jest budowa fabryki polskich samochodów elektrycznych Izera.

W najkrótszym możliwym czasie po uzyskaniu opinii komisji sejmowej, zwołano sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Jaworznie. W piątek (4 marca) Prezydent Miasta przedłożył radnym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Północ", który ustala przeznaczenie obszaru JOG na zagospodarowanie produkcyjne i usługowe. Projekt uzyskał wcześniej wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia (m.in. z organami ochrony środowiska). Została również wydana zgoda Ministerstwa Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia obszaru na cele nieleśne.

Rada Miejska, znaczną przewagą głosów "za", przyjęła plan miejscowy dla tworzonego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

- Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dowodzi, iż nasza determinacja i kilka lat wytężonej pracy znalazły uznanie. Potrafiliśmy pozyskać znaczących partnerów dla naszego projektu w postaci Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, i przychylność na szczeblach rządowych. Posłowie zasiadający w komisji docenili przygotowaną przez nas dokumentację i analizy. Jaworznicki Obszar Gospodarczy ma kluczowe znaczenie dla Jaworzna w dobie procesów transformacyjnych, ponieważ zapewni nowe miejsca pracy w perspektywicznych i rozwijających się branżach. Nasza strefa będzie stanowić nowy impuls rozwojowy dla całego regionu, w którym brakuje już dużych terenów inwestycyjnych - mówi prezydent Paweł Silbert.

Obrazek
Obrazek