Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno - źródło wiedzy - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Jaworznie w partnerstwie z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt  pn. "Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych" nr projektu WND-RPSL.11.01.04-24-00FD/15.
Celem projektu jest wzrost dostępu uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego  w czterech  jaworznickich szkołach gimnazjalnych (Gimnazjum nr 2, 3, 7 i 11).

Projekt zakłada m.in.

  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów wraz z koniecznym doposażeniem;
  • utworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w poszczególnych szkołach biorących udział w projekcie. Doposażenie szkół w odpowiednie wyposażenie i pomoce dydaktyczne pozwoli na funkcjonowanie różnorodnych międzyszkolnych pracowni w szkołach oraz wykorzystywanie ich przez uczniów z innych szkół z projektu i spoza, również po zakończeniu projektu;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.  

Okres realizacji projektu: 1 września  2016 r. - 28 luty 2018 r.

Budżet projektu: 1 104 384,00 zł

Biuro projektu: Grupa CARGO 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Kontakt w sprawie realizacji projektu: Aleksandra Potoczek - tel. 728 450 317, e-mail: aleksandrapotoczek@cargo.edu.pl

Obrazek