Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zakup elektrycznego taboru autobusowego

Obrazek

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów

Projekt pn.: "Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta 3 października 2017 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w  Warszawie.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu wynosi 57 740 685,00 zł. Wartość dofinansowania to 39 843 024,38 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Jaworznie, poprzez zakup 20 elektrycznych autobusów (5 - dziesięciometrowych oraz 15 - dwunastometrowych). W ramach zadania zostaną wybudowane również stacje szybkiego ładowania na przystankach PODŁĘŻE OSIEDLE, ŁUBOWIEC PĘTLA oraz KRAKOWSKA PĘTLA, wraz ze stacją transformatorową przy przystanku KRAKOWSKA PĘTLA, oraz zostaną zamontowane ładowarki plug-in.

Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia miejskiego taboru autobusowego, co z kolei powinno wpłynąć na podniesienie jakości lokalnej i regionalnej obsługi transportowej oraz ograniczyć negatywny wpływ sektora transportowego na środowisko naturalne (poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz hałasu generowanego przez autobusy). Zakup nowych autobusów umożliwi również zwiększyć liczbę kursów w godzinach szczytu, co powinno wesprzeć mobilność mieszkańców oraz wpłynąć na odciążenie wzmożonego ruchu pojazdów prywatnych w obrębie miasta.