Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Klub seniora "POD ARKADAMI" w Jaworznie

Obrazek

Projekt pn.: "Klub seniora "POD ARKADAMI" w Jaworznie" jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017.

Zadanie polega na utworzeniu Klubu Seniora+ w centrum miasta Jaworzna, przy ulicy Matejki 24D, w lokalu o powierzchni około 110 m2. W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowane jest dostosowanie istniejących pomieszczeń do standardów lokalowych dla placówki pozbawionej barier funkcjonalnych oraz przystosowanej do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Ponadto, w placówce zostanie wyodrębnione pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz pomieszczenie klubowe wyposażone, między innymi, w sprzęt RTV i komputer z dostępem do Internetu, gdzie seniorzy z Jaworzna będą mieli możliwość spotykania osób w podobnym wieku i wspólnego spędzania czasu w miłej atmosferze. Ideą Klubu Seniora+ jest motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych oraz integrowanie i wspieranie aktywności osób starszych. Stąd, po zrealizowaniu niniejszego zadania, mającego na celu remont i częściowe wyposażenie klubu, w kolejnym roku planuje się doposażenie placówki oraz zatrudnienie na potrzeby działalności klubu specjalistów od zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz artystyczno–manualnych, które pozwolą dodatkowo na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i estetycznych gustów jaworznickich seniorów.

Wartość dofinansowania: 136 428,00 zł

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.