Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie.

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno - Miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie

Wartość całkowita projektu: 2 917 473,96 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 406 996,02 zł
% dofinansowania:  85%

Okres realizacji projektu: 23 sierpnia 2016 r. - 29 sierpnia 2019 r.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmowało kompleksową termomodernizację 2 placówek oświatowych miasta Jaworzna: Szkołę Podstawową nr 5 i Gimnazjum nr 11. Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, co z kolei w bezpośredni sposób przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłowni i źródła zdalaczynnego do atmosfery W ramach projektu zrealizowano m.in. następujące działania termomodernizacyjne:

  • modernizację instalacji c.o.;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu;
  • wymianę drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

Dzięki realizacji zadania zmniejszone zostanie o 55,6% zapotrzebowanie obiektów na energię cieplną. W przeliczeniu na wartości bezwzględne zapotrzebowanie na energię cieplną zmaleje o 3357,35 GJ/a. Łączna redukcja emisji CO2 do atmosfery zmaleje o ponad 62%, tj. o 315,82 Mg/a, ograniczenie emisji pyłu wyniesie 23 kg/a. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach: 853 162,63 kWh/rok.

Zdjęcia przed termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 5:

Zdjęcia po termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5:

Zdjęcia przed termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 11 (dawniej Gimnazjum nr 11):

Zdjęcia po termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 (dawniej Gimnazjum nr 11):

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT".

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek