Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową

Obrazek

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania
ul. Grunwaldzkiej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania
ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową w ramach zadania
pn. Budowa Obwodnicy Północnej miasta w Jaworznie

Przedmiotem zadania jest przebudowa odcinka ul. Grunwaldzkiej od ul. Lipowej do ul. Kolejowej w Jaworznie o długości 1140 m, budowa drogi dla rowerów po stronie północnej jezdni ul. Grunwaldzkiej, wyznaczenie pasa dla rowerów w jezdni po stronie południowej, przebudowa dwóch zatok autobusowych i przebudowa peronu przystankowego, przebudowa chodników, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi, wykonanie i montaż oznakowania poziomego i pionowego drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Całkowita wartość inwestycji: 5 234 920,20 zł
Dofinansowanie: 1 602 015,15 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych