Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie

Projekt pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 214-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem projektu jest zwiększenie na terenie Miasta Jaworzna dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców, opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Jaworzna.

Głównym celem jest utworzenie i funkcjonowanie do dnia 30 czerwca 2020 r., 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Przyczyni się on do wejścia lub powrotu na rynek pracy 60 osób. Ważnym elementem jest również utrzymanie gotowości instytucjonalnej do funkcjonowania powstałych miejsc opieki przez co najmniej 2 lata od zakończenia projektu.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowane są prace adaptacyjne w budynku przeznaczonym na żłobek oraz utrzymanie w nim nowych miejsc opieki. Ponadto planowane jest jego wyposażenie w niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania.

Całkowita wartość projektu: 1 376 864,40 zł, w tym kwota dofinansowana: 1 211 640,67 zł.
Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.