Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dyskusja o kulturze

19 listopada 2015, 14:13

Trwa cykl spotkań władz miasta z przedstawicielami Jaworznickiej Rady Kultury. Doradczo-opiniodawcze gremium odwiedza kolejne instytucje kultury, gdzie - poznając szczegóły bieżącej działalności placówek - proponuje także nowe kierunki działań.

W środę - 18 listopada - z przedstawicielami Jaworznickiej Rady Kultury spotkał się w Muzeum Miasta zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. Dyrektor Przemysław Dudzik przedstawił zebranym sprawozdanie z wydarzeń organizowanych w tym roku w muzeum i nakreślił plan na rok 2016. Oprócz spraw dotyczących samej placówki, goście rozmawiali także o możliwych do realizacji nowych inicjatywach na pobliskim rynku.Podobny zakres tematyczny był także polem dyskusji JRK z prezydentem Pawłem Silbertem, podczas spotkania, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 7 października.

Przypomnijmy, że Jaworznicka Rady Kultury została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta, 25 listopada 2011 r., a w jej składzie znajduje się obecnie 15 osób: Lucjan Bielas, Marian Bębenek, Stanisława Cichy, Marek Dudek, Wacław Dzierwa, Renata Gacek, Jacek Gąsior, Marek Grabski, Roman Jońca, Jacek Maliszczak, Stanisław Piskor, Maria Leś-Runicka, Zbigniew Rutkowski, Alicja Słowakiewicz-Wolańska oraz Jan Wolański. Do głównych zadań rady należy m.in.:

  • opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalność kulturalną,
  • opiniowanie ofert kulturalnych i rozrywkowych proponowanych przez samorządowe instytucje kultury,
  • doradzanie prezydentowi w zakresie spraw związanych z rozwojem kulturalnym miasta.

W kolejnych miesiącach przedstawiciele rady oraz władz miasta odwiedzą także siedziby innych instytucji kultury, m.in. Teatru Sztuk, orkiestry Archetti oraz zespołu emBand.

ObrazekObrazekObrazek