Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs "Z dziejów mojego miasta"

23 lutego 2016, 10:19

Ruszyła VII edycja adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych konkursu "Z dziejów mojego miasta". Głównym celem zmagań jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży historią Jaworzna i dorobkiem minionych pokoleń oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej poprzez poznanie przeszłości "małej ojczyzny".

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od klasy IV do VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjów. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące grupy:
  • pierwsza grupa - uczniowie szkoły podstawowej;
  • druga grupa - uczniowie gimnazjów.

Każda szkoła może być reprezentowana przez 3 uczniów. Laureaci z roku ubiegłego w konkursie nie mogą brać udziału. Zastrzeżenie dotyczy udziału w tej samej, co poprzednio grupie wiekowej.

Organizacja:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Pocztowej 5. Uczeń wypełnia test składający się z pytań o charakterze zamkniętym i otwartym oraz wypowiedzi pisemnej (minimum 10 zdań) pt. "Jaworzno wczoraj i dzisiaj". Dla każdej z grup wiekowych zostanie przygotowany inny test. Pytania przygotowuje i sprawdza organizator konkursu. Do oceny odpowiedzi uczestników zostanie powołana Komisja Konkursowa złożona z pracowników Muzeum. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Czas trwania 60 min.

Terminarz konkursu:

  • 4 marca 2016 roku do godz. 15.00 - przyjmowanie zgłoszeń. Karta zgłoszenia w załączniku nr 1 do regulaminu.
  • 10 marca 2016 roku, godz. 10.00 - test pisemny. Wszyscy uczestnicy (grupa pierwsza i druga). Organizator powiadomi o wynikach konkursu nauczycieli – opiekunów oraz zamieści informację, na stronie internetowej www.muzeum.jaw.pl do dnia 15 marca 2016 r.
  • 18 marca 2016 roku, godz. 11.00. - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, które będą zróżnicowane w zależności od uzyskanego wyniku. Nauczyciele otrzymają podziękowanie.

Forma zgłaszania:

Regulamin do pobrania na www.muzeum.jaw.pl

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Trojan - tel. 32 / 61 81 953, e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaworzno.pl

Obrazek