Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

18 października 2016, 08:49

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Zespół Szkół nr 1 w Jaworznie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie otrzymały dofinansowanie po 12 tys. zł na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

W edycji 2015/2016 do wojewody śląskiego wpłynęło 1140 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 10 mln 200 tys. zł.

Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wys. 3 016 961 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 296 wnioskom szkół i bibliotek pedagogicznych. Spośród wniosków, które na ocenie merytorycznej otrzymały 7 pkt do dofinansowania zostały wybrane wnioski ocenione najwyżej za "opis planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży".

Na liście szkół, które otrzymają dofinansowanie znalazły się dwie miejskie jednostki oświatowe: Zespół Szkół nr 1 w Jaworznie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Obydwa zespoły otrzymały dofinansowanie w wysokości po 12 000,00 zł.