Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Utracone oblicza

23 kwietnia 2021, 10:37

Utracone oblicza fot. Muzeum Miasta Jaworzna

Utracone oblicza fot. Muzeum Miasta Jaworzna

Jaworzno jest pierwszym miastem poza Warszawą, w którym prezentowana jest prestiżowa wystawa pokazująca 22 wizerunki obrazów - portretów, które wskutek II wojny światowej zaginęły z polskich muzeów i kolekcji. Wystawę można oglądać do 2 lipca 2021 r. nad parkingiem na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu w centrum miasta.

- Wystawa przypomina, że podczas II wojny światowej wiele dzieł sztuki, cennych archiwaliów i woluminów zostało zagrabionych lub zniszczonych. Mimo trwających do dziś poszukiwań, ogromnej liczby z nich ciągle nie udało się odnaleźć - mówi Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.

"Utracone oblicza" pokazują tylko cząstkę polskich strat wojennych. Są to wybrane portrety autorstwa wybitnych artystów - Aleksandra Gierymskiego, Konrada Krzyżanowskiego, Annibale Carracciego czy Lovisa Corintha oraz dzieła mniej znanych twórców. Przed wojną znajdowały się one w największych polskich kolekcjach, których sukcesorami są m. in. Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku czy Poznaniu.

Za pośrednictwem portretów dotknąć możemy kontekstu epoki i miejsca, w którym każdy z nich powstawał. Styl, w jakim tworzył malarz, stroje z epoki, wreszcie twarze i spojrzenia portretowanych, czyli wszystko to, co zapisane jest w tych utraconych obrazach, przenika się z ich dramatyczną wojenną historią.

Wystawa została przygotowana przez Wydział ds. Restytucji Dóbr Kultury, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, koordynatorem z ramienia Muzeum Miasta Jaworzna jest Iwona Brandys.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nieustannie podejmuje działania, by odnaleźć i przywrócić macierzystym zbiorom zaginione dzieła sztuki. Jest to złożona i nierzadko żmudna praca, jednak jej efekty mogą być powodem do dumy. Udało się odzyskać choćby tak wybitne przedstawienia portretowe, jak "Murzynka" Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej czy "Żydówka z pomarańczami" Aleksandra Gierymskiego z Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dane na temat dóbr kultury utraconych z terenów Polski w jej granicach po roku 1945 gromadzone są w resorcie kultury od 1992 roku. W prowadzonej przez MKDNiS bazie strat wojennych widnieje obecnie ponad 63 tysiące rekordów obejmujących dzieła ze wszystkich dziedzin sztuki. Baza jest częściowo udostępniona w Internecie pod adresem dzielautracone.gov.pl.

ObrazekObrazek