Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan na nową siedzibę filii biblioteki w Borach

28 stycznia 2022, 10:02

Plan na nową siedzibę filii biblioteki w Borach / fot. MBP Jaworzno

Plan na nową siedzibę filii biblioteki w Borach / fot. MBP Jaworzno

Na najbliższej sesji, Prezydent przedstawi Radnym projekt uchwały intencyjnej o przeniesieniu filii biblioteki w Borach. Z uwagi na brak w tym osiedlu odpowiednich nieruchomości gminnych, jak i innych budynków usługowych, zasadne w tej sytuacji jest zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Tetmajera 35. Zgoda Rady Miejskiej upoważni prezydenta do zawarcia umowy najmu nieruchomości nie będącej własnością gminy na okres 20 lat, i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Borach, która do tej pory funkcjonowała w budynku Szkoły Podstawowej nr 14, zostanie przeniesiona w nowe miejsce.

W związku z utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 14 od roku szkolnego 2022/2023 dodatkowych oddziałów przedszkolnych, pojawiła się konieczność wyprowadzenia z budynku placówki znajdującej się tam dotychczas filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obowiązek uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej przez oddziały przedszkolne w SP 14 nałożony został przepisami Ustawy Prawo Oświatowe, która zobowiązuje organy prowadzące szkoły do dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Oddziały przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych muszą zajmować lokale na pierwszej kondygnacji naziemnej budynku i stanowić zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń.

- Takie warunki spełniają w SP 14 pomieszczenia aktualnie zajmowane przez filię biblioteki. Ze względów technicznych oddziały przedszkolne mogą zostać zlokalizowane wyłącznie w tym segmencie - wyjaśnia Tomasz Jewuła, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami. - W tej sytuacji niezbędne jest odzyskanie pomieszczeń użytkowanych przez filię biblioteczną na potrzeby nowego przedszkola dla kilkudziesięciu dzieci w SP 14.

Analiza zasobów lokalowych Gminy w Borach wykazała, że nie ma możliwości przeniesienia filii bibliotecznej do innego, gminnego budynku w tym osiedlu lub innego pomieszczenia w budynku SP 14.

- Rozważaliśmy różne możliwości, jednak po przeanalizowaniu zasobu lokalowego gminy, który w tej okolicy ogranicza się do raptem dwóch obiektów (Szkoła Podstawowa nr 14 i Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza) i sprawdzeniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okazuje się, że najrozsądniejszą będzie propozycja wynajęcia przestrzeni i przeniesienia filii bibliotecznej do 100-metrowego pomieszczenia zlokalizowanego w budynku przy ul. Tetmajera. Dzięki temu tak ważna dla dzielnicy i mieszkańców instytucja z kilkudziesięcioletnią tradycją ma szansę dalej działać, a nawet poszerzać swoją ofertę skierowaną do mieszkańców - wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. - Długo analizowaliśmy warianty dla utrzymania w osiedlu tej filii. Opcją, której nie chcieliśmy wdrażać, była likwidacja tej miejskiej jednostki. Wiedząc jak ważne jest takie miejsce dla mieszkańców, z inicjatywy prezydenta, podjęliśmy wspólnie z dyrekcją MBP starania, by zaproponować rozwiązanie, które daje szansę na funkcjonowanie filii w Borach - dodaje Łukasz Kolarczyk.

7 stycznia 2022 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie najmu lokalu użytkowego, zlokalizowanego przy ul. Tetmajera 35 w Jaworznie, które pozwoliło urzędnikom na ocenę stanu technicznego budynku. Aby filia Miejskiej Biblioteki Publicznej mogła znaleźć się w tym miejscu, konieczne jest dostosowanie pozyskanych pomieszczeń do obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów. Zgodnie z ustaleniami podjętymi z właścicielem obiektu, Gmina podpisze umowę najmu na 20 lat, z opcją pierwokupu nieruchomości. Jeśli Rada Miejska wyrazi zgodę na takie zmiany, a przede wszystkim zaakceptuje uchwałę intencyjną o przeniesieniu filii i ostatecznie zostanie podpisana stosowna umowa najmu, to po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych, biblioteka będzie mogła wprowadzić się jeszcze w tym roku do nowej siedziby w Borach.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest w trybie zdalnym na 10 lutego 2022 r. Jeśli radni wyrażą zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy najmu nieruchomości na okres 20 lat, Gmina przekaże do publicznej wiadomości informację o zamiarze zmiany lokalizacji filii MBP Bory wraz z uzasadnieniem.