Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejski Szkolny Związek Sportowy

Do głównych zadań Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego należą:

  • uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli,
  • inspirowanie różnych środowisk w mieście do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży szkolnej,
  • rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • aktywizowanie środowiska osób dorosłych do działań na rzecz wspierania programu Stowarzyszenia,
  • realizowanie zadań określonych uchwałami władz Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Bieżące informacje na temat działań podejmowanych przez MSZS można znaleźć na facebookwym FANPAGU związku.