Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

WF na 100%

Celem Akcji pn. "WF na 100 %"  - VI edycja jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego; motywowanie nauczycieli do przeprowadzania ciekawych, atrakcyjnych i zgodnych z oczekiwaniami uczniów lekcji wychowania fizycznego; popularyzacja aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego, wzmocnienie wśród uczniów postawy dbałości o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienia związku pomiędzy aktywnością fizyczną i zdrowiem.

Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto, Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie, Doradca metodyczny z wychowania fizycznego w Jaworznie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie.

VI edycja akcja trwa od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Szczegóły w załącznikach.