Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zawody

 System współzawodnictwa sportowego dla wszystkich typów szkół w ramach współzawodnictwa sportowego oparty jest na następujących szczeblach:

  •  zawody szkolne (klasowe, międzyklasowe),
  •  zawody miejskie (międzyszkolne),
  •  zawody rejonowe (Sosnowiec — Jaworzno),
  •  zawody wojewódzkie.

ZAWODY MIEJSKIE - odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych opracowanego przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jaworznie.

Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach reprezentują miasto w zawodach rejonowych i wojewódzkich.

W kalendarzu zawodów miejskich znajdują się te dyscypliny sportowe, w których przeprowadzane są zawody wojewódzkie proponowane przez Śląski Szkolny Związek Sportowy oraz inne uzgodnione przez Zarząd MSZS w Jaworznie.

ważne linki:

http://www.slaskiszs.com.pl/

https://srs.szs.pl/