Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Edukacja Przyszłości - Nauczyciele

Edukacja Przyszłości - nauczyciele

Nauczyciele w Jaworznie poszerzają wiedzę o uczniach i wychowankach, by wykorzystać ich predyspozycje i preferencje dla skutecznej edukacji

W Jaworznie uczniowie od najmłodszych lat będą mogli liczyć na wsparcie rozwoju swoich umiejętności i predyspozycji. To wszystko za sprawą innowacyjnego, ale przynoszącego już pierwsze konkretne efekty programu Edukacja Przyszłości, który wpisuje się w realizowany w mieście program "Jaworzno wspiera Rodziny". Ta edukacyjna nowość pomaga nauczycielom pracować ze swoimi wychowankami w oparciu o ich mocne strony. W oparciu o to, co ich interesuje, do czego zdradzają od najmłodszych lat smykałkę.

Edukacja Przyszłości - czyli warto wiedzieć więcej o swoich uczniach

Nauczyciele jaworznickich szkół mają świadomość, że wiedza o predyspozycjach i talentach uczniów pomaga i będzie pomagać w efektywnej nauce, w przekazywaniu im wiedzy o ludziach, zjawiskach, odkryciach i otaczającym nas świecie. Dlatego warto  zapoznać się z programem i korzystać z tego, co oferuje nauczycielom oraz wychowawcom. Potwierdza to Irena Rusin, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Jaworznie.

- Po przeprowadzeniu cyklu zajęć w ramach "Edukacji Przyszłości" oraz wykonaniu testów przeze mnie i moich uczniów, muszę przyznać, że wzrosła samoświadomość zarówno w zakresie naszych mocnych i słabych stron, jak i preferencji uczenia i uczenia się. Odbyliśmy wiele dyskusji, w których omawialiśmy profil klasy, dzieliliśmy się własnymi przemyśleniami co do najlepszych dla naszego zespołu form i metod pracy. Sytuacja nauczania zdalnego nie sprzyjała przeprowadzeniu w pełni zaplanowanych zajęć, dlatego zostaną one jeszcze uzupełnione w ramach lekcji z wychowawcą – mówi Irena Rusin. - Pierwsze efekty działania programu to wiedza uczniów, w jaki sposób najefektywniej powinni się uczyć zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Ja również zdobyłam głębszą wiedzę o zespołach, w których uczę, pozwoli mi to na dostosowanie moich form i metod pracy do całego zespołu i poszczególnych dzieci - dodaje.

Przeprowadzone w ramach programu testy mocny stron zaowocowały indywidualnymi profilami uczniów oraz profilami poszczególnych klas.

Słabsze strony - będą odpowiednie metody nauki i ćwiczenia

- Jeśli testy zostały wykonane solidnie, rzeczywiście w jasny sposób wskazują badanym uczniom i nauczycielom ich predyspozycje poznawcze i mocne strony. Wskazują również na indywidualny poziom odporności na stres. W warunkach szkolnych jest to o tyle ważne, że świadomy swej niskiej odporności na stres uczeń może odpowiednio się przygotować do trudnych sytuacji i w związku z tym podnieść swoją samoocenę. Świadomość swoich mocnych stron daje uczniom możliwość skupienia się na ich rozwijaniu, słabsze strony staramy się kompensować odpowiednimi metodami i ćwiczeniami, które oferuje program - podkreśla Irena Rusin.

Program wkracza do kolejnych szkół i przedszkoli 

Projekt pod nazwą Badanie Predyspozycji i Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Jaworznie w ramach Edukacji Przyszłości ma trzy grupy interesariuszy - rodziców, dzieci oraz kadrę pedagogiczną. Jego celem jest wsparcie procesu poznawania talentów uczniów, podnoszenia poziomu ich aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się. Dzięki temu, mogą być wdrażane rozwiązania wspierające indywidualną ścieżkę rozwoju mieszkańców Jaworzna od najmłodszych lat. Dostawcą pakietu narzędzi psychometrycznych jest firma Librus. Pakiet ten, wraz z ciekawymi zasobami, dostępny jest na platformie indywidualni.pl i połączony z dziennikiem elektronicznym. Podobny proces wspomagający rozpoznawanie predyspozycji i potrzeb dziecka rozpoczyna się także w jaworznickich przedszkolach, a wszystko dzięki zaangażowaniu dyrektorów, specjalistów i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

W poprzednim roku szkolnym w projekcie uczestniczyło 13 placówek szkolnych oraz 25 placówek przedszkolnych. W nowym roku szkolnym, od września, Edukacja Przyszłości wkroczy do kolejnych szkół i przedszkoli. Po to, by najmłodsi jaworznianie  mogli jeszcze lepiej poznać swoje uzdolnienia, rodzice mogli wspomóc dzieci w ich rozwijaniu, a nauczyciele mogli wspierać uczniów na każdym poziomie procesu kształcenia.