Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Edukacja Przyszłości - Żłobek

Edukacja Przyszłości - Żłobek

Równy start w przyszłość. Dzieci z jaworznickiego żłobka miejskiego wezmą udział w programie "Edukacja Przyszłości"

Program Edukacja Przyszłości w Jaworznie na etapie wychowania przedszkolnego zakłada wsparcie harmonijnego rozwoju każdego dziecka poprzez usprawnienie procesu identyfikacji jego predyspozycji oraz potrzeb, tak aby jak najwcześniej i we właściwy sposób zaplanować i zrealizować skuteczną pomoc/opiekę również w kierunku wyrównania ewentualnych deficytów i w efekcie zapewnić wszystkim dzieciom równy start w edukację szkolną. Podobnie ma się rzecz w przypadku jeszcze młodszych mieszkańców, a więc maluszków uczęszczających do żłobka. Tutaj także uważna obserwacja maluchów, ich codziennych postępów w poznawaniu świata, może dać solidne podstawy do tego, by zobaczyć, co najmłodszych cieszy, co ciekawi i interesuje, i czy ich rozwój przebiega prawidłowo. To wszystko z pewnością będzie pomocne w dalszej pracy z najmłodszymi mieszkańcami Jaworzna.

Cieszą małe sukcesy, wszystkie trafią do elektronicznych dzienniczków

Podobne jak w jaworznickich przedszkolach rozwiązanie zaproponowano pilotażowo w żłobku miejskim, gdzie wszystkie działania opiekuńcze jak i kolejne kroki w rozwoju maluszków oraz ich małe sukcesy komunikowane są rodzicom w czasie indywidualnych konsultacji. Te nierzadko ważne i radosne momenty w życiu młodych rodziców zapisywane były dotychczas na kartach specjalnych dzienniczków. Zastąpienie tych dzienniczków obserwacji ich wersją elektroniczną pozwoli usprawnić i wesprzeć odpowiedzialną pracę pań opiekunek, a dla rodziców będzie to kompletna i wygodna forma pamiętnika z pierwszych lat życia dziecka.

Wszystkie działania realizowane w ramach Edukacji Przyszłości mają na celu identyfikację predyspozycji i potrzeb każdego jaworznickiego dziecka oraz indywidualizację procesów edukacyjnych w celu zapewnienia jego harmonijnego rozwoju. Wszystko po to, by dziecko w procesie wychowania i nauczania nie było anonimowe, i aby dorośli mogli skutecznie wspierać rozwój jego indywidualnych uzdolnień i osiąganie wyników edukacyjnych na miarę jego możliwości.

Ponad 100 jaworznickich maluchów weźmie udział w programie. A to nie koniec 

Żłobek w Jaworznie powstał we wrześniu 2018 roku. Jednym z priorytetów było stworzenie miejsca, w którym dziecko czuje się bezpiecznie, a przy odpowiednio zorganizowanej opiece i wsparciu rozwija się i otwiera na świat. Aby tak się stało, nie wystarczy tylko organizacja placówki, ale przede wszystkim indywidualna obserwacja każdego dziecka.

- Aby obserwacja ta była kompleksowa, potrzebne było skonstruowanie odpowiedniego narzędzia, które opracowaliśmy dla własnych celów. Dzięki zaproszeniu do programu Edukacja Przyszłości narzędzie to zyskało nowy wymiar, ponieważ z „papieru” zostało przeniesione do odpowiedniego programu, który bardzo ułatwił pracę opiekunkom w żłobku. Ogrom pracy nad obecnym kształtem narzędzia wniósł pan Paweł Słaby oraz pani kierownik Wioletta Kopeć. I tak powstały arkusze obserwacji dzieci w trzech przedziałach wiekowych: 5 - 12 miesięcy, 13 - 24 miesiące, 25 - 40 miesięcy - mówi Elżbieta Orzechowska - Filipczyk, dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie.

Arkusze zostały dokładnie przetestowane i pozwoliły na szczegółowy zapis obserwacji trzydziestu dzieci w pierwszym oddziale jaworznickiego żłobka. Rozwiązanie to cały czas jest doskonalone, a od września 2021 roku wdrażane w życie w obydwóch oddziałach i obejmie w sumie aż 100 dzieci.

Dzięki tej innowacji fachową wiedzę otrzymują rodzice

Jakie są zatem pierwsze efekty tego programu, jakie nowe informacje o maluchach i ich zdolnościach udało się już pozyskać opiekunom? Do czego w procesie opieki mogą zostać wykorzystane?
Jak dowiadujemy się w jaworznickim żłobku, dzięki programowi powstało profesjonalnie opracowane narzędzie, służące do obserwacji dziecka w placówce.

- Opracowane arkusze obserwacji dziecka dają nam możliwość śledzenia rozwoju i nabywania kolejnych umiejętności przez dziecko, a także możliwość otrzymania różnego rodzaju zestawień, na przykład umiejętności danego dziecka w grupie rówieśniczej. Narzędzie to pozwala nie tylko na obserwację rozwoju dziecka, ale także umożliwia przekazywanie rodzicom obszernej informacji na temat ich dziecka z zakresu rozwoju fizycznego, umysłowego, społeczno - emocjonalnego, mowy oraz sprawności manualnej. Tak globalnie opracowana wiedza na temat dziecka daje nam możliwość do merytorycznych i wartościowych rozmów z rodzicami - podkreśla  Elżbieta Orzechowska - Filipczyk.

Informacje na temat rozwoju dziecka są rodzicom przekazywane systematycznie w trakcie rozmów z opiekunkami. Coraz więcej rodziców jest bardzo zainteresowanych rozwojem własnych dzieci i oczekują od nas obszernej informacji na temat dziecka.

- Opracowane narzędzie daje nam taką możliwość - przekazania informacji, która bierze pod uwagę rozwój dziecka w różnych aspektach. Dodatkowo rodzice będą otrzymywać okresowo wydrukowane raporty arkuszy obserwacji dziecka, stanowiące comiesięczne podsumowanie nabytych umiejętności. Po ich analizie i porównaniu z własną oceną dziecka, nie zawsze całkowicie obiektywną, rodzic będzie miał możliwość analizy mocnych stron dziecka oraz tych umiejętności, które należy obserwować i które ewentualnie wymagają wsparcia - tłumaczy pani dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie.