Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Herb i sztandar miasta

Herb  Miasto posiada herb ustanowiony uchwałą Nr 8/31/66 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 1966 r.  Opis herbu  W polu o kształcie dużej litery „U” zamkniętej od góry kreską, znajduje się wizerunek drzewa liściastego (klonu), z rozłożystą koroną, przy którym stoją naprzeciwko siebie dwaj drwale trzymający siekiery oparte o jego pień.  Tło herbu jest białe, całe drzewo w kolorze zielonym, podłoże drzewa, na którym stoją drwale jest także zielone.

Herb

Miasto posiada herb ustanowiony uchwałą Nr 8/31/66 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 1966 r.

Opis herbu

W polu o kształcie dużej litery „U” zamkniętej od góry kreską, znajduje się wizerunek drzewa liściastego (klonu), z rozłożystą koroną, przy którym stoją naprzeciwko siebie dwaj drwale trzymający siekiery oparte o jego pień.

Tło herbu jest białe, całe drzewo w kolorze zielonym, podłoże drzewa, na którym stoją drwale jest także zielone. Drwale ubrani są w płaszcze w kolorze srebrnopopielatym, buty z cholewami, brązowe, przy czym drwal stojący z lewej strony drzewa ma głowę odkrytą, zaś stojący z prawej strony ma na głowie czapkę rogatywkę w kolorze płaszcza.

Historia herbu

Legenda głosi, że ponoć sam król Kazimierz Wielki, udający się do Krakowa, zatrzymał się w miejscu dzisiaj zwanym Pańska Góra, gdzie drwale ścinali jawor. Na pytanie co robią, drwale odpowiedzieli "jawor se zno lo tyk, co srybra sukajom". Od tych słów powstała nazwa miasta Jaworzno.

Sztandar miasta  Sztandarem Miasta jest prostokątny płat tkaniny o wymiarach 90 x 110 cm, zawierający na jednej stronie godło Państwa, a na drugiej stronie herb Miasta z napisem Miasto Jaworzno.

Sztandar miasta

Sztandarem Miasta jest prostokątny płat tkaniny o wymiarach 90 x 110 cm, zawierający na jednej stronie godło Państwa, a na drugiej stronie herb Miasta z napisem "Miasto Jaworzno". Sztandar Miasta używany jest dla celów reprezentacyjnych i w trakcie uroczystości. Zdeponowany jest w siedzibie Rady Miejskiej i wystawiany w sali obrad w czasie trwania sesji Rady Miejskiej.

Flaga

Flaga Miasta ma kształt prostokąta w kolorze biało-zielonym w układzie poziomym. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5x8.