Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznicka Rodzina Wielodzietna

Obrazek

Silna rodzina jest podstawą zdrowego społeczeństwa, zapewnia mu trwanie, uczy troski o dobro wspólne, wyposaża swoich członków w wartości, nawyki i umiejętności, które wykorzystuje się w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. To przede wszystkim rodzina generuje kapitał społeczny będący jednym z głównych zasobów rozwiniętych społeczeństw, dlatego też powinna cieszyć się prestiżem nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale ze względu na swoje znaczenie dla ładu społecznego.

***

W Jaworznie realizowany jest program pn. "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna". Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.

Głównym elementem projektu jest "Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej", która uprawnia posiadaczy do szeregu ulg w instytucjach publicznych i prywatnych. O jej wydanie mogą się starać rodzice (bądź rodzic), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Program obejmuje także młodych ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, pod warunkiem jednak, że dziecko uczy się lub studiuje.

Posiadanie Karty wiąże się z realną pomocą, polegającą na wielu ułatwieniach lub zniżkach. Wachlarz usług objętych rabatami dla posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. darmowe przejazdy autobusami PKM, wstęp na różnorodne wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z ośrodków rekreacyjnych i "bawialni" dla najmłodszych oraz kursy zawodowe. Posiadacze kart będą także mogli liczyć na zniżki w placówkach oświatowych i zdrowotnych oraz u lokalnych rzemieślników.

Ponieważ program Jaworznickiej Karty Rodzin Wielodzietnych jest wciąż otwarty, kolejni przedsiębiorcy oraz instytucje mogą się do niego włączać. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyłączyć się do projektu powinni skontaktować się z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego, pod nr tel. (32) 61 81 619 lub e-mailowo, pisząc na adres: rg@um.jaworzno.pl.

Wnioski o wydanie "Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej" przyjmowane w Dziale Strategii i Projektów Społecznych MOPS w Jaworznie (budynek ZLO przy ul. Grunwaldzkiej 235 – parter – wejście główne od ul. Grunwaldzkiej, tel. (32) 618 18 37. W poniedziałki, wtorki, środy i piątki placówka czynna jest od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w czwartki od godz. 7:00 do godz. 17:00.

Wniosek o wydanie Karty w wersji elektronicznej można pobrać poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne są w następujących punktach:

  • Punkt informacyjny Urzędu Miejskiego, Budynek A, ul. Grunwaldzka 33
  • Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Północna 9 b
  • Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 oraz Dział Strategii i Projektów Społecznych MOPS (Podłęże), ul. Grunwaldzka 235 (budynek Zespołu Lecznictwa Otwartego)
  • Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 MOPS (Osiedle Stałe), ul. Kolbego 20
  • Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 MOPS (Szczakowa), ul. Jagiellońska 9
  • Dział Pieczy Zastępczej MOPS (Osiedle Stałe), ul. Inwalidów Wojennych 14

Ulgi dla rodzin wielodzietnych