Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informator dla osób niepełnosprawnych

Obrazek

Informacja dla osób Niesłyszących i Niedosłyszących 


Infolinie dla osób niepełnosprawnych

0 800 533 335

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną, ogólnopolską, informacyjną linię telefoniczną dla osób niepełnosprawnych. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -18:00

Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 533 335 wszyscy zainteresowani mogą uzyskać:

  • Informacje na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, możliwości korzystania z programów PERON,
  • Dane tele-adresowe oddziałów PERON, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i innych jednostek samorządowych.

0-801-233-554

Od 2 czerwca 2008 r. działa także call-center dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Call-center funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Koszt połączenia z numerem 0 801 233 554 niezależnie od czasu trwania rozmowy jest równy 1 impulsowi połączenia lokalnego.

Call-center udziela wyjaśnień w zakresie:

  • rejestracji osób niepełnosprawnych,
  • prawidłowego wypełniania dokumentów niezbędnych do uzyskania refundacji,
  • aktualnego stanu spraw dotyczących wypłaty refundacji.

Informacje na powyższe zagadnienia dostępne są także  pod numerami telefonów bezpośrednich:

(+48 22) 5055 177, (+48 22) 6200 079 , (+48 22) 6522 289, (+48 22) 6208 259, (+48 22) 6242 088, (+48 22) 6200 351

Przedszkole dla dzieci niewidzących i niesłyszących

1 września 2008 roku w Przedszkolu Miejskim nr 24 (Łubowiec) został uruchomiony specjalny oddział dla dzieci niewidzących i słabo widzących, a także niesłyszących i słabo słyszących.

W przedszkolu specjalistycznym dzieci są otoczone fachową opieką dwóch surdopedagogów, pięciu tyflopedagogów, dwóch logopedów, psychologa i specjalisty od orientacji przestrzeni.

Czas dziennego pobytu dzieci w przedszkolu zostanie przedłużony w miarę potrzeb rodziców do godz. 18.00. Miasto zapewni (w razie potrzeby) dowóz dzieci do przedszkola i z przedszkola.

Oddziały specjalne powstały w budynku jednopoziomowym i są dostępne dla osób niepełnosprawnych m.in. poruszających się na wózku inwalidzkim.

Adres:
Przedszkole Miejskie nr 24
ul. Czwartaków 1
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 7529 500