Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany dotyczące zasad wydawania karty parkingowej

Od 22 września 2009r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802), które zmieniają zasady wydawania karty parkingowej.

Podstawą wydania karty parkingowej stanowić będzie wyłącznie, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o:

  1. niepełnosprawności,
  2. stopniu niepełnosprawności,
  3. wskazaniach do ulg i uprawnień

- wraz ze wskazaniem dotyczącym spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 109, poz. 908 z późn. zm.)

W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać zatwierdzone w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R
lub 10-N.