Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje 2022

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2022 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie.

***

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

***

Zarządzenie Nr SG.0050.456.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna  dotacji na wsparcie w 2022 r. realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny.

***

Zarządzenie Nr SG.0050.457.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie w 2022 r. realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas.

***

Zarządzenie Nr SG.0050.458.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

***


Zarządzenie Nr SG.0050.459.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie w roku 2022 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. Prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Osób w Jaworznie.

***

Zarządzenie Nr SG.0050.460.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2022 r. z zakresu administracji rządowej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

***

Zarządzenie Nr SG.0050.461.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie w roku 2022 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

***
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

***

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie.
                               
   ***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej pn. Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

***

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

***

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

***

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

***

Zadania publiczne z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym pn: "Bez złości mamy więcej radości" realizowane przez Parafię pw. Narodzenia NMP w Jaworznie.

***

Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie w roku 2022 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn "Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie".

***

Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie w roku 2022 realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

***