Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zasłużeni dla Miasta Jaworzna

Obrazek

Dla uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład pracy na rzecz Jaworzna, Rada Miejska ustanowiła dyplom honorowy i odznakę "Za zasługi dla miasta Jaworzna".

Wniosek imienny o nadanie dyplomu mogą złożyć przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, trzech radnych oraz co najmniej piętnastu mieszkańców miasta.

Wniosek wraz uzasadnieniem należy składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie, a następnie zespół w składzie: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej oraz Prezydent Miasta, opiniują złożony wniosek.

O przyznaniu dyplomu decyduje Rada Miejska na sesji podejmując stosowną uchwałę. Osoba uhonorowana otrzymuje odznakę "Za zasługi dla miasta Jaworzna" z legitymacją oraz dyplom honorowy

Dotychczasowe osoby uhonorowane dyplomem "Za zasługi dla miasta Jaworzna":