Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zdrowie w Jaworznie

Obrazek

Jaworzno posiada rozbudowaną sieć placówek ochrony zdrowia, obejmującą trzy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

  • Szpital Wielospecjalistyczny
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Dzięki niepublicznym zakładom opieki zapewniona została podstawowa opieka zdrowotna dla wszystkich mieszkańców Jaworzna.

Do największych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie miasta należą:

  • Zespół Lecznictwa Otwartego Sp.z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III, w ramach którego działają Centrum Medyczne „Trójka” oraz Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Wszystkie placówki gwarantują szeroki zakres świadczeń w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zapewniając całodobowy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wolny wybór świadczeniodawców.