Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Żłobek Miejski 2018/2019

Z dniem 1 czerwca 2018 r.  utworzony został Żłobek Miejski w Jaworznie z siedzibą przy ulicy 3 Maja 16 w Jaworznie (budynek Przedszkola Miejskiego Nr 9). Żłobek jest realizatorem projektu pn. "Utworzenie  nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Jaworznie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do rodziców/ opiekunów dzieci, którzy zamieszkują na terenie miasta Jaworzna i sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Termin rekrutacji do Projektu planowany jest na II połowę lipca br. - szczegółowe informacje już wkrótce.

Obrazek