Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wypalanie traw zabija!

25 marca 2015, 10:45

fot. www.psp.jaworzno.pl

fot. www.psp.jaworzno.pl

Już od wielu lat początek wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk, nieużytków i lasów. Spowodowane jest to niestety głównie nieodpowiedzialnością ludzi, którzy wypalają trawy i pozostałości roślinne, przyczyniając się tym samym do bezmyślnego niszczenia przyrody oraz brutalnego zabijania wielu gatunków zwierząt.

Za ponad 94 proc. pożarów terenów zielonych w okresie wczesnowiosennym odpowiedzialny jest człowiek. Każdego roku powraca bowiem zły i bardzo niebezpieczny nawyk wielu osób - wypalanie traw. Ludzie wierzą, że użyźnia to ziemię i bardzo trudno ich przekonać, że jest wręcz przeciwnie. Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta i środowisko, nie dając przy tym żadnych korzyści, a przynosząc jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

- Należy pamiętać, że trawy palą się bardzo szybko, a pożary nierzadko obejmują ogromne przestrzenie. W efekcie bardzo często dochodzi do niekontrolowanych pożarów łąk, lasów, a także zabudowy mieszkalnej. Powoduje to, że zagrożone zostaje życie ludzkie - przypominają funkcjonariusze jaworznickiej straży pożarnej.

Wypalanie traw powoduje bardzo poważne szkody w środowisku. W czasie pożaru zniszczeniu ulegają rośliny (ich korzenie i pędy, a także duże drzewa) oraz giną ogromne ilości zwierząt, wśród nich są: krety, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie, a także ssaki leśne - zające, lisy, borsuki, norki, kuny, młode sarny. Śmierć w płomieniach czyha też na ptaki i ich gniazda, zagrożone są np.: bażanty, przepiórki i skowronki. Giną również pożyteczne bakterie nitryfikacyjne, nicienie, biedronki, trzmiele, pszczoły, osy, motyle - ich jaja i larwy, biegacze, dżdżownice i inne często objęte ochroną organizmy. Śmierć dosięga też wszystkie płazy.

Wypalanie traw niesie ze sobą także inne zagrożenia. Gęsty dym może utrudniać poruszanie się po drogach - ogranicza widoczność, co może prowadzić do kolizji i wypadków. Oprócz tego do atmosfery wydzielają się szkodliwe dla zdrowia gazy, a każdy pożar wymaga kosztownych interwencji Straży Pożarnych.

Wypalanie traw oprócz tego, że bez wątpienia jest szkodliwe i niebezpieczne, jest także zabronione i karalne. W myśl obowiązujących przepisów wywołanie takiego pożaru jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 5 000 zł. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia, podpalenie może być traktowane jak przestępstwo, za które grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej i gaśniczej oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody.

***

Pola, łąki i nieużytki zajmują ponad 42% powierzchni Jaworzna. Każdego roku pożary pustoszą ogromne połacie miasta, przyczyniając się do degradacji siedlisk i śmierci ogromnej ilości zwierząt.

Pamiętajmy, że każdy pożar wywołuje negatywne skutki:

  • wyjaławia glebę,
  • intensyfikuje erozję wietrzną i wodną,
  • powoduje powstawanie dymów zawierających tlenki siarki, węgla, azotu oraz związki rakotwórcze,
  • niszczy zadrzewienia śródpolne oraz skupiska roślinności spełniające funkcje osłonowe, filtrujące zanieczyszczenia,
  • powoduje śmierć organizmów żyjących w glebie,
  • przerywa cykl życiowy roślin i zwierząt,
  • obniża żyzność gleby( zniszczenie 2,5 cm warstwy żyznej gleby powoduje obniżkę plonów o 10% zaś nakład próchnicy tej grubości tworzy się od 300 do 1000 lat),
  • stwarza zagrożenie przerzutu ognia na tereny leśne, budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze mieszkańców gminy,
  • stwarza zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

Więcej informacji można znaleźc na stronie www.psp.jaworzno.pl oraz w zakładce "Stop wypalaniu traw".