Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sportowe Nagrody i Wyróżnienia 2016

16 lutego 2016, 09:26

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Sportowych Nagród i Wyróżnień Miasta Jaworzna. Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy uzyskali wysoki wynik sportowy oraz mieszkają w naszym mieście lub są reprezentantami klubu mającego siedzibę w Jaworznie. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, których sukcesy będą udokumentowane przez Polski Związek Sportowy. Termin składania dokumentów upływa 31 marca.

Sportową Nagrodę Miasta Jaworzna może otrzymać każdy sportowiec, który zdobył medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. Mistrzostwach Polski, Pucharze Świata, czy też w Pucharze Polski lub Pucharze Europy.

O nagrodę ubiegać się mogą także zawodnicy klubów sportowych mających siedzibę na terenie Jaworzna, reprezentujący dyscypliny, w których rywalizacja odbywa się na poziomie co najmniej dwóch lig ogólnokrajowych. Nagroda w tym przypadku może być przyznana we wszystkich kategoriach wiekowych w systemie czterostopniowym:

 • - nagroda I stopnia za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • - nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
 • - nagroda III stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej,
 • - nagroda IV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych.

Sportowe Wyróżnienie Miasta Jaworzna w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych mogą otrzymać zawodnicy, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w ww. zawodach sportowych ale nie spełnili ww. przesłanek otrzymania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna.

Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe zawodników muszą być w każdym przypadku udokumentowane przez Polski Związek Sportowy, który ma wyłączne prawo do:

 • - organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie,
 • - powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy (art. 13 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:

 • - właściwe organy statutowe macierzystych klubów sportowych danego zawodnika,
 • - radni Rady Miejskiej w Jaworznie,
 • - pełnoletni zawodnicy niezrzeszeni w klubie sportowym,
 • - rodzice lub prawni opiekunowie zawodników niepełnoletnich niezrzeszonych w klubie sportowym,
 • - dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie lub jego zastępca ds. sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie do 31 marca 2016 r. do godziny 17.00.

Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna oraz Sportowego Wyróżnienia Miasta Jaworzna oraz wzór wniosku dostępne są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie (pokój 103, tel. 32 61 81 755) oraz poniżej: