Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Powstanie szlak turystyki kajakowej

17 września 2018, 10:49

Powstanie szlak turystyki kajakowej

Powstanie szlak turystyki kajakowej

W minioną sobotę, 15 września br. w Sławkowie - podczas drugiego Zagłębiowskiego Spływu Kajakowego Białą Przemszą - przedstawiciele Jaworzna, Sosnowca, Sławkowa, Dąbrowy Górniczej i Bukowna zainaugurowali powstanie szlaku turystyki kajakowej pod hasłem "Rzeka łączy". Z ramienia Jaworzna porozumienie podpisał zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. Sygnatariuszem listu podpisanego w Sławkowie została też Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK.

Planowana trasa ma liczyć 34 km. Przedmiotem współpracy będą inwestycje, modernizacje i budowa szlaków turystycznych. Każda gmina ma odpowiadać za szlak kajakowy na własnym odcinku. Natomiast miasta wspólnie planują organizować wydarzenia, które będą promować walory doliny Białej Przemszy. 

Jak czytamy w liście intencyjnym: "Mając na uwadze bogactwo walorów przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Białej Przemszy, a także rosnące znaczenie turystyki kajakowej jako sposobu na ich poznawanie, strony mniejszego listu deklarują przystąpienie do realizacji projektu "Rzeka łączy - budowa infrastruktury kajakowej i znakowanie Białej Przemszy na terenie Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, Bukowna, Sosnowca i Jaworzna.

Celem wspólnego działania stron jest stworzenie atrakcyjnego turystycznie szlaku kajakowego na Białej Przemszy. W tym celu wspólnie i w uzgodnieniu zaprojektowana oraz rozbudowana zostanie niezbędna infrastruktura, służącego jego obsłudze. Każdy z sygnatariuszy listu odpowiedzialny będzie za stworzenie infrastruktury w granicach zarządzanej przez siebie jednostki administracyjnej.

Szlak turystyczny, który powstanie w ramach projektu będzie odpowiednio oznaczony, w sposób zgodny z przepisami i zwyczajem. Za oznakowanie odpowiedzialne będą poszczególne jednostki samorządu - każda na obszarze swojej właściwości miejscowej. (...)".

List intencyjny podpisali zastępca prezydenta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek, burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski, prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz Prezes Fundacji Kajakowej Tołhaj-GDK Mariusz Sikora.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek