Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Arboretum Park Gródek w Jaworznie

Arboretum Park Gródek w Jaworznie

Arboretum Park Gródek w Jaworznie obejmuje wyrobiska po eksploatacji dolomitu byłej Cementowni Szczakowa (eksploatowane od około 1880 r. do 1990 r.) o powierzchni 58,54 ha. Pomimo poprzemysłowego pochodzenia jest to teren o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Występuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych: ciepłolubnych muraw, łąk, siedlisk naskalnych, terenów podmokłych, zbiorników wodnych, borów, lasów grądowych. Ukształtowanie terenu z licznymi punktami widokowymi sprawia, że obszar ten  jest niezwykle atrakcyjny pod względem krajobrazowym.

Szczególnie wartym polecenia są dwa zbiorniki wodne: Wydra i Orka o charakterystycznej turkusowej barwie. Zbiornik Orka o głębokości 18,5 m z zatopionymi dwiema koparkami, oraz statkiem stanowi jeden z najciekawszych obiektów dla nurków (jest tam prywatna baza nurkowa). Natomiast przez zbiornik Wydra prowadzi charakterystyczna kręta ścieżka, dzięki której można podziwiać okolicę z perspektywy wody.

Ważne informacje!

  1. Wstęp do parku jest bezpłatny.
  2. Park czynny jest 24h na dobę, przez cały rok.
  3. W okolicy są trzy darmowe parkingi gdzie można zostawić samochód:
  4. W Parku można wprowadzać psy na smyczy, a psy agresywne dodatkowo w kagańcu.
  5. W zbiornikach wodnych nie można się kąpać.

Obowiązujące zakazy:

Administratorem Parku jest Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów.
Regulamin Parku dostępny jest na stronie: https://www.um.jaworzno.pl/pl/natura/regulamin_korzystania_z_parkow_skwerow_i_zielencow