Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Szlak kajakowy Białej Przemszy

Obrazek

Biała Przemsza

Biała Przemsza ma swoje źródła w centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej, na Wyżynie Olkuskiej, niedaleko Wolbromia. Wypływa z torfowisk położonych na wys. 376 m. n.p.m. Pierwotne źródła Białej Przemszy znajdujące się w pobliżu wsi Sucha, w pobliżu Suskiej Górki, już od wielu lat są pozbawione wody. W górnym biegu rzeka jest zasilana licznymi dopływami z wydajnych jurajskich źródlisk i wywierzysk, a większymi dopływami są Tarnówka, Centuria i Potok Błędowski. W górnym biegu Biała Przemsza przepływa przez unikatową na europejską skalę Pustynię Błędowską dzieląc ją na dwie części. Rzeka wyraźnie zmienia swój charakter (wielkość) poniżej swojego największego dopływu - rzeki Białej. Poniżej ujścia Białej rzeka gwałtownie zmienia kierunek na południowy i głęboką doliną przełamuje się przez Garb Ząbkowicki (tzw. Przełom Białej Przemszy) w Okradzionowie. Od Sławkowa rzeka zaczyna silnie meandrować, zmieniając kierunek na zachodni. Płynie z dala od terenów zurbanizowanych w gęstym i niedostępnym lesie. W  miejscu znanym jako Trójkąt Trzech Cesarzy po przepłynięciu 64 km  łączy się z Przemszą.

Szlak kajakowy

W Jaworznie szlak kajakowy rozpoczyna się przy moście na ul. Stefana Batorego. Dogodne wejście do wody znajduje się tuż za miejscem odpoczynkowym szlaku rowerowego. Stad do trójkąta Trzech Cesarzy (historycznej granicy trzech zaborców), miejsce w którym Biała i Czarna Przemsza  łącza się ze sobą płynąc już wspólnie jako Przemsza, jest około 10 km – 3-4 godziny płynięcia. Na całym odcinku rzeka jest niezwykle malownicza. Dzieli się wyraźnie na dwa odcinki. Pierwszy od mostu przy ul. Stefana Batorego do elektrowni wodnej przebiega rzeką naturalną z licznymi meandrami, z dwoma wyraźnymi progami wodnymi. Nurt na tym odcinku jest zmienny – miejscami przyśpiesza upodobniając Białą Przemszę do rzeki górskiej by następnie zwolnić i leniwie pokonywać liczne zakręty. Wyraźna zmiana następuje po ominięciu elektrowni wodnej (w tym miejscu kajak należy niestety wyjąć z wody aby obejść tą przeszkodę) – tu rzeka płynie prostym odcinkiem, początkowo szybko lecz dalej wyraźnie zwalnia aby leniwie dopłynąć (po ponad 3,4 km) do kolejnej przeszkody – jazu przy ujęciu wody.  Ta przeszkoda jest bardzo prosta do ominięcia – kajak przenosimy około 5 m pod kładką konstrukcji). Po przepłynięciu 1,2 km dopływamy do ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu (DK79) gdzie tuż przed dopływem cieku Bobrek istnieje dogodne miejsce do wyciągnięcia kajaka i powrotu do Jaworzna. Osoby, które popłyną dalej, po przepłynięciu dwóch bystrzy, dotrą do Trójkąta Trzech Cesarzy.

Obrazek