Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Turystyka rowerowa

Obrazek

Sieć ścieżek rowerowych w Jaworznie liczy łącznie 12 km. Służą one w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej, osobom starszym i niepełnosprawnym do przejażdżek rowerowych, pieszych spacerów i joggingu. Ścieżki rowerowe pozwalają na odciążenie dróg i komunikacji zbiorowej, a tym samym wpływają na czystość otaczającego nas środowiska oraz na poprawę zdrowia i kondycji mieszkańców Jaworzna.

Ścieżki rowerowe łączą obecnie Elektrownię Jaworzno III, Elektrownię Jaworzno II, Osiedle Stałe i Osiedle Podłęże. Ścieżka rowerowa ma swój początek przy bramie Elektrowni Jaworzno III skąd biegnie wzdłuż ulic: Promiennej, Wojska Polskiego do ul. Inwalidów Wojennych, przy której znajduje się kryta pływalnia, do Miasteczka Komunikacyjnego na Osiedlu Stałym. Ponadto od ul. Wojska Polskiego wychodzi odgałęzienie wzdłuż ul. Energetyków do Elektrowni Jaworzno II i strzelnicy, a od ul. Inwalidów Wojennych ścieżka rowerowa biegnie do Osiedla Podłęże.

Jaworzno jest jednym z ciekawszych miejsc w regionie do uprawiania turystyki rowerowej. Duża ilość terenów zielonych, urozmaicone ukształtowanie terenu oraz rozległa powierzchnia miasta, w tym stosunkowo duże odległości pomiędzy dzielnicami, sprzyjają wykorzystaniu tego środka transportu. Dlatego miasto przystąpiło do projektu wyznaczenia szlaków rowerowych, które mają ułatwić dotarcie do najładniejszych i najciekawszych części Jaworzna. 

Nowe szlaki rowerowe zostały w czytelny sposób oznakowane. Oprócz tego miasto poprawiło nawierzchnię części dróg, wykonało kilka punktów odpoczynkowych, a miejsca przecięcia szlaków z drogami publicznymi zostały odpowiednio dostosowane i oznakowane.

Łączna długość wyznaczonych szlaków rowerowych wyniosła ponad 270 km. Przebiegają przez wszystkie dzielnice Jaworzna.

Szlak rowerowy to trasa wycieczkowa przebiegająca najczęściej naturalnie istniejącymi ścieżkami polnymi lub leśnymi, umożliwiająca aktywny wypoczynek. Natomiast ścieżka rowerowa to odpowiednio oznakowana droga lub jej część, przeznaczona dla ruchu rowerowego, umożliwiająca poruszanie się po mieście lub poza nim w możliwie bezkolizyjny sposób z innymi uczestnikami ruchu – głównie samochodami. Obecnie przy nowo budowanych drogach Jaworzna, projektanci uwzględniają także ścieżki rowerowe np.: przy obwodnicy północnej Jaworzna oraz przy drogach realizowanych w ramach projektu „Gospodarcza Brama Śląska”.