Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Paweł Silbert - Prezydent Miasta

Zakres obowiązków  Prezydent kieruje całokształtem działalności miasta, w obszarach realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie.


Zakres obowiązków

Prezydent kieruje całokształtem działalności miasta, w obszarach realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie.

Jako organ wykonawczy Gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań prezydenta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz wykonywanie budżetu miasta.

Sekretariat

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno, I piętro
tel. (+48 32) 618 15 40
e-mail: prezydent@um.jaworzno.pl

Zastępca Prezydenta

Łukasz Kolarczyk

Podległe jednostki organizacyjne