Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta

Zakres obowiązków  Skarbnik Miasta zajmuje się opracowywaniem założeń do projektu budżetu miasta, koordynowaniem prac nad jego projektem oraz opracowywaniem projektów przepisów gminnych z zakresu finansów i budżetu.


Zakres obowiązków

Skarbnik Miasta zajmuje się opracowywaniem założeń do projektu budżetu miasta, koordynowaniem prac nad jego projektem oraz opracowywaniem projektów przepisów gminnych z zakresu finansów i budżetu.

Skarbnik koordynuje także prace nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta.

Jest również odpowiedzialny za bieżące monitorowanie realizacji budżetu oraz przygotowywanie propozycji zmian w budżecie miasta.

Kontakt

Biuro Skarbnika Miasta
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
II piętro, pok. 203
tel. (+48 32) 61 815 90
E-mail: dorota.kuczera@um.jaworzno.pl

Podległe jednostki organizacyjne