Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Rondo Praw Kobiet

14 marca 2022

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo Praw Kobiet. +

Regulamin dostarczania wody i ścieków

10 marca 2022

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzno. +

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP

9 marca 2022

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie. +

Dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunlanych

8 lutego 2022

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. +

Odbieranie odpadów komunalnych

8 lutego 2022

Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych... +

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta

8 lutego 2022

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. +

Sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk

8 lutego 2022

Projekt uchwały w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w 2022 roku. +

Kategoria dróg powiatowych i ustalenie jej przebiegu

11 stycznia 2022

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg powiatowych i... +

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2022 rok

3 stycznia 2022

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2022... +

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi

7 grudnia 2021

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Programie współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku... +