Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 stycznia 2021

Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty +

Nadanie statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie

11 stycznia 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury... +

Zasady ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

11 stycznia 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r.  sprawie szczegółowych... +

Współpraca Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi - zmiany

8 grudnia 2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Programie współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku... +

Budżet 2021

16 listopada 2020

Zarządzenie Nr BSM.0050.399.2020  Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 listopada 2020 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021... +

Zwolnienie z podatku od środków transportowych

16 listopada 2020

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych. +

Stawka podatku od środków transportowych na 2021 rok

16 listopada 2020

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Stawka podatku od nieruchomości na 2021 rok

16 listopada 2020

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Statut instytucji kultury ATElier Kultury w Jaworznie

10 listopada 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie +

Rondo im. pil. Karola Pniaka

10 listopada 2020

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania rondu, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Płetwonurków z ulicą Jana III Sobieskiego w Jaworznie, nazwy... +