Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Współpraca Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi

13 października 2020

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... +

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021-2024

6 października 2020

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021-2024 oraz ustalenia zasad udzielania... +

Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg

6 października 2020

Projekt uchwały  w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów... +

Zajęcie pasa drogowego

8 września 2020

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna,... +

Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

17 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Określenie rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

17 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... +

Zmiana statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. +

Ustanowienie Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i... +

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/239/2020 Rady Miejskiej Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru... +

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie... +