Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rada Seniorów 2021-2025

II Kadencja Rady Seniorów!

W dniu dzisiejszym, 21 stycznia 2021 r., rozpoczął się nabór do Rady Seniorów Miasta Jaworzna II kadencji.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać:

  1. organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
  2. uniwersytety trzeciego wieku,
  3. kluby seniora,
  4. miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Podmioty te mogą zgłosić do 2 kandydatów spośród swoich członków lub mieszkańców Miasta Jaworzna.

Zgłoszenie następuje poprzez poprawne wypełnienie Karty zgłoszenia - do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Rada Miejska / Rada Seniorów / Rada Seniorów 2021-2025 oraz w BIP Urzędu Miejskiego i złożenie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w zmakniętej kopercie z dopiskiem "WZ – Nabór do Rady Seniorów Miasta Jaworzna".

Termin składania zgłoszeń mija 10 lutego 2021 r.

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Kadencja Rady Seniorów potrwa 4 lata.

***

W dniu 18 lutego 2021 ogłoszono nabór uzupełniający do Rady Seniorów Miasta Jaworzna. Wnioski można składać do 10 marca 2021 r.

***

Zebranie wyborcze

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i ustanowionymi ograniczeniami w kraju - zgodnie z art. 26 ust. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 447 z późn. zm.) - informuję, że termin oraz miejsce zebrania wyborczego, podczas którego zostanie dokonany wybór członków Rady Seniorów Miasta Jaworzna zostanie wyznaczony po ustaniu okoliczności uniemożliwiających jego zwołanie.

***

Nowa Rada Seniorów

W środę 29 września 2021 r., odbyło się zebranie wyborcze,  podczas którego dokonano wyboru członków na drugą kadencję do Rady Seniorów Miasta Jaworzna. Wybrano dziesięciu seniorów, którzy przez najbliższe cztery lata będą wspierać środowisko senioralne Jaworzna.

Spotkanie wyborcze przeprowadziła Naczelnik Wydziału Zdrowia  Urzędu Miejskiego w Jaworznie Małgorzata Helbin - Więcek, która podkreśliła ważną rolę Rady m.in. w inicjowaniu działań mających na celu upowszechnienie współpracy miasta ze środowiskiem osób starszych.

Głosami przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, uniwersytetów trzeciego wieku,klubów seniora oraz miejskich jednostek organizacyjnych działających na rzecz osób starszych kolejny raz wyłoniono 10 osób, które weszły w skład Rady Seniorów Miasta Jaworzna.

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Do zadań należeć będzie m.in. podejmowanie działań dążących do integracji środowisk osób starszych oraz zwiększenie partycypacji tych osób w życiu lokalnej społeczności Jaworzna. Członkowie Rady Seniorów będą pracować całkowicie społecznie.

Skład osobowy Rady Seniorów Miasta Jaworzna:
       Bogusz Sylwestra,
       Dachowska Janina,
       Janicka Krystyna,
       Kania Halina,
       Lichtańska Ewa,
       Orzechowska Zofia,
       Pluta Janusz,
       Polańska Wiesława,
       Szynalik Elżbieta,
       Talarczyk Renata.

***